Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՐԿԱՐԱՄԵԱՅ ԹԵՐԹԵՐ

Արդար է հոս առանձնապէս նշել այն թերթերը, որոնք 60 եւ աւելի տարուան կեանք ունեցած են եւ մինչեւ այսօր կը պահեն իրենց գոյութիւնը։ Կու տանք ժամանակագրական կարգով։

Բազմավէպ (Վենետիկ), 1843. Հանդէս ամսօրեայ (Վիեննա), 1887. Հայրենիք օրաթերթ (Պոսթըն), 1899. Երիտասարդ Հայաստան (Նիւ Եորք, ապա՝ Նիւ Ճըրզի), 1903. Ժամանակ (Պոլիս), Ասպարէզ (Ֆրէզնօ, ապա՝ Լոս Անճելըս), Յուսաբեր (Գահիրէ), 1913. Արեւ (Գահիրէ), 1915. Լրաբեր (Լոս Անճելըս). 1922. Պայքար (Պոսթըն), 1921. Նոր օր . Անճելըս), 1922. Մարմարա (Պոլիս), 1924. Մարանաթա (Պէյրութ), 1925. Յառաջ (Փարիզ), 1925. Սիոն (Երուսաղէմ), 1927. Ազդակ (Պէյրութ), 1927։