Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. ՄԱՍ

153. ԱՂԲԻՒՐ։ Ամս., ապա պարբ. (խմորատիպ)։ Հրատ. Աղբիւր Միութեան, Հալէպ, 1913-1914։ Խմբ. ներ՝ Միհրան Նաճարեան (այդ շրջանին անկախ) եւ Սարգիս Սիրանոսեան (դաշնակցական)։ Լոյս տեսած է 9 թիւ։ Առաջին 4-ը իբրեւ ամս., մնացեալ 5-ը՝ պարբ. ։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար տեսնել մեր «Սուրիահայ մամուլի պատմութիւն» աշխատասիրութիւնը (էջ 205)։

154. ԱՐԱՄԱԶԴ։ Ազգ. անկախ օրաթերթ։ Աթէնք, 1934-1936, 4 էջ (56 x 30 սմ. Արտ. ՝ Գ. Բարաղամեան։ Խմբ. ՝ Հ. Վարդանեան։ Գ. Լազեան իբրեւ խմբ. կը նշէ Յարութիւն Դարբինեանը (էջ 49)։

155. ԱՐԱՔՍ։ Շաբ. ազգային, գրական, քաղաքական։ Բոստոն, 1905-1906, ապա՝ Նիւ Եորք, 1907։ Հրատ. Հայ Հրատարակչական Ընկերութեան։ 8-48 էջ (36 x 25, 21 x 14 սմ. Խմբ. ՝ Վ. Շահէն (Յովհաննէս Յակոբեան)։

156. ԱՐԾԻՒ։ Պարբերաթերթ Հայ Թուրիստ. Արծիւ Միութեան։ Սոֆիա- Բլովտիւ, 1930-1934, 8 էջ։ Խմբ. Թագւոր Գէորգեան։

157. ԱՐՁԱԳԱՆԳ։ Ժողովրդական անկախ օրաթ. ։ Երկօրեայ։ Աթէնք, 1928-1930, 4 էջ (52 x 37 սմ. Արտ. ՝ Ա. Ժամկոչեան։ Խմբ. ՝ Մ. Դարբինեան։ Տես նաեւ Ժողովուրդի ձայն։ Ե. Ճ. իբրեւ խմբ. կը նշէ Արամ Կէօքճեանը (էջ 16) եւ թերթը՝ կուսակցական։ Խափանուած է պետութեան կողմէ։

158. ԱՐՑՈՒՆՔ։ Երկամսեայ հանդէս Հայ Երիտասարդ Իրաւագէտներու Ակումբի։ Կ. Պոլիս, տպ. Օ. Արզուման, ապա՝ Արձագանգ, 1919։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Արտաշէս Չարգլեան։ Խմբ. մարմին՝ Ս. Ռշտունի, Վահան Զէյթունցեան, Լ. Կանտ, Ս. Գագանեան եւ ուրիշներ։

159. ԲՈԲՈԽ։ Երգիծա-զաւեշտական երկշաբաթաթերթ։ Ազգ., հասարակական, սոցիալ-դեմոկրատական, դաշնակցական, հընչակեան, կադետական, ժողովրդական եւ չէզոքական։ Թեհրան, տպ. Ռովչինայի, 1920-1957 ՞, 8 էջ (33 x 23 սմ. ), Արտ. ՝ Արմենակ Աղասեան։ Խմբ. ՝ Հայկ Գարագաշ։

160. ԲՈՂԲՈՋ։ Պատկերազարդ հանդէս կիսամսեայ։ Մարզուան, տպ. Կիւթեմպերկի, 1911-1914. 16 էջ (24 x 18 սմ. Տնօրէնխմբագրապետ՝ Մամիկոն Վարժապետեան։ Արտ. ՝ Աղեքսանդր Եոզկատլեան։

161. ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ։ Մանկա-պատանեկան։ Հալէպահայ Ուսուցչական Միութեան (ամս. Հալէպ, տպ. Նայիրի, ապա՝ Անի, 19501958, 24 էջ (28 x 20 սմ. Պատ. խմբ. ներ՝ Հայկ Պարիկեան, Ռուբէն Տիրարեան եւ Գրիգոր Պօղարեան։

162. ԳԱՂԱՓԱՐ։ Օրաթ. ։ Կ. Պոլիս, տպ. Օսմանիէ, 1909 Օգ. 20 Հոկտ. 13։ Արտ. ՝ Սմբատ Բիւրատ։ Խմբ. ՝ Վահան Թոշիկեան։ Ամբողջը 42 թիւ։

163. ԳԱՂԱՓԱՐ։ Շաբ., ապա՝ եռօրեայ։ Թեհրան, տպ. Բոսֆոր, 1925-1927, 4 էջ (55 x 40 սմ. Արտ. ՝ Ա. Բեգեան։ Խմբ. ՝ Ա. Ղազարեան։ 28-էն երկօրեայ)։ Պէյրութ, տպ. Ազատ, 1932 Մարտ-Յուլիս 10, 4 էջ (61. 5 x 46. 5 սմ. Արտ. ՝ Մկրտիչ Կապրաշ։ Խմբ. ՝ Միհրան Աղազարեան։ Օգն. խմբ. ՝ Խաչիկ Քարտաշ (Վէմեան)։ Լոյս տեսած է 63 թիւ։

165. ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՁԱՅՆ։ Ժողովրդական անկախ օրկան (շաբ. Աթէնք, տպ. Ժողովուրդի ձայնի, 1930-1931, 4 էջ (48 x 32 սմ. Արտ. Բորիս Իգնոմիտոս։ Հ. Գ. իբրեւ խմբ. կը նշէ Արամ Կէօքճեանը (էջ 188)։ Նոյնը Ե. Ճ. (էջ 17)։ Շար. Յաղթանակի եւ Արձագանգի։

166. ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՀԱՄԱՐ։ Ամս. ։ Փարիզ, հրատ. «Մենք», 1901, 24 էջ (26 x 21 սմ. ), խմբ. ՝ Պօղոս՞ Քօլօլեան, Գ. Ֆրանտ Կլին, Լեւոն Արսէնեան։ Տնօրէն՝ Մ. Միհրդատեանց։ Լոյս տեսած է 4 թիւ։

167. ԼԻԲԱՆԱՆ։ Ազգ., քաղաքական, գրական անկախ հայաթերթ։ Եռօրեայ, երկօրեայ, նորէն եռօրեայ։ Պէյրութ, տպ. Լիբանան 1924-1933 ՞ 34 ՞, 4 էջ (58 x 41 սմ.

Պատ. տնօրէն՝ Մանուէլ Աճէմեան, ապա՝ 1925-էն՝ Ժոզէֆ Աճէմեան։ Խմբ. մարմիններու մաս կազմած են դաշնակցական, հնչակեան եւ չէզոք մտաւորականներ։ Հնչակեան մտաւորականներէն խմբ. ներ եղած են՝ Միհրան Նաճարեան (1925), Միհրան Սէֆէրեան (1926, 1929, 1932), Յարութիւն Պալեան (1929), Միհրան Աղազարեան (1930), Բագրատ Սիւնիք եւ փրոֆ. Սամուէլ Թումաճանեան։

168. ԿԱՅԾ։ Ամս. «Զարթօնք» միութեան։ Աղեքսանդրիա, 1924 Հոկտ. 1 - 1925 Ապրիլ ՞ Մայիս ՞, 16 էջ, 32 էջ (22 x 15 սմ.

169. ԿՌՈՒՆԿ։ Շաբ. ։ Ազգ. քաղաքական, հասարակական։ Հրատ. «Կռունկ» Հրատարակչական Ընկերութեան։ Ֆիլատելֆիա, 1919-1927, Նիւ Եորք, 1928-1937, Ֆիլատելֆիա Նիւ Եորք, 19451962, 4-8 էջ (52 x 36 սմ. Խմբ. ՝ Գառնիկ Գէորգեան։

170. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՁԱՅՆ։ Քաղաքական, գրական եւ հասարակական թերթ։ Սան Բաւլօ, 1947-1950, 6 էջ (48 x 33. 5 սմ)։ Հայերէն եւ սպաներէն։ Արտ. Յակոբ Կ. Գայսէրլեան։ Պատ. տնօրէն՝ Բետրօ Նազարեան, խմբ. ՝ Երուանդ Մխիթարեան . Կարմրակ)։ Ս. Մ. կը նշէ իբրեւ պարբերաթերթ։

171. ՀԱՅԵԼԻ։ Հանդէս ազգային եւ զաւեշտական։ Վառնա, տպ. Վզաիմնոստ, 1897-1903, Աղեքսանդրիա, 1903-1904, 8 էջ (30 x 45 սմ. Խմբ. -տնօրէն՝ Տիրան Փափազեան։

172. ՀԱՅԵԼԻ։ Զաւեշտական շաբ. ։ Աղեքսանդրիա, 1903-1904, տպ. Տիրան Փափազեան։ Խմբ. ՝ Տիրան Փափազեան։

173. ՀԱՅՐԵՆԻՔ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային եւ առեւտրական (օրաթերթ)։ Կ. Պոլիս, 1890-1896, 4 էջ (54x39 սմ. Տէր եւ տնօրէն՝ Յովհաննէս Շահնազար։ Խմբ. ներ՝ Արփիար Արփիարեան եւ Լեւոն Բաշալեան։

174. ՀԻՒՍԻՍԱՅԳ։ Եռօրեայ լրագիր քաղաքական, գրական, տնտեսական (հայերէն բաժին L’Eclaire du Nordի)։ Հալէպ, տպ. Գոլէճ, 1936 Յունիս 30 - Օգոստոս 10, 4 էջ (57 x 39 սմ. Տէր եւ տնօրէն՝ Նիքոլա Ճանճի (Նիկողոս Ճանճիկեան)։ Խմբ. ՝ Մատթէոս Երէցեան։ Լոյս տեսած է 13 թիւ։

175. ՀՈՐԻԶՈՆ (HORIZON), Ազգ. անկախ շաբ. ։ Պէյրութ, 19351937, 4 էջ (50 x 33 սմ. Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Ժոզէֆ Աճէմեան։ Խմբ. ՝ Միհրան Սէֆէրեան։ Օգն. խմբ. ՝ Վահան Տօնապետեան։ Ժոզէֆ Աճէմեան Մ. Սէֆէրեանի անունը նշած է մեզի իբրեւ խմբ. ։ Իսկ Մ. Ս. ՝ Վահան Տօնապետեանի անունը կը նշէ, առանց իր անունը տալու։ Ունեցած է նաեւ ֆրանսերէն առանձին հրատարակութիւն։

176. ՅԱՂԹԱՆԱԿ։ Շաբաթաթերթ։ Կ. Պոլիս, 1925, 4 էջ (32 x 25 սմ. Տէր եւ տնօրէն՝ Կարապետ Ն. Մագասճեան։ Խմբ. ՝ Վահան Զէյթունցեան։

177. ՅԱՂԹԱՆԱԿ։ Ժողովրդական անկախ օրաթերթ։ Աթէնք, տպ. Քիւտներեան, 1926-1927, 4 էջ (50 x 35 սմ. Խմբ. -տնօրէն՝ Քիւտներեան, ապա՝ Վահան Զէյթունցեան։ Պետութեան կողմէ խափանուած։ Գաբրիէլ Լազեան թերթին տպարանին համար կը գրէ. «Ներգաղթի պատուիրակ Դանուշ Շահվերդեան Պոլսոյ մէջ գնած էր Մաքասճեան տպարանը եւ տրամադրած՝ Յաղթանակի» (էջ 49)։

178. ՆՈՐ ԹՈՄԱՐԶԱ։ Պաշտօնաթերթ Թոմարզայի Միացեալ Ընկերութեան։ Ռէյսին, 1931-1933, 1939-1940, տպ. Երիտասարդ Հայաստանի. 8 էջ (29 x 19 սմ. Խմբ. ՝ Վարդան Զալըմենց։

179. ՆՈՐ ՇԱՐԺՈՒՄ։ Շաբ. ։ Օրկան Յունահայ աշխատաւորութեան։ Աթէնք, 1931-1934, 4 էջ (50 x 35 սմ. Արտ. ՝ Բիրոս Իգոնոմիտիս։ Հ. Գ. իբրեւ խմբ. կը նշէ Արամ Կէօքճեանը (188)։ Բայց 1933-1934 անոր խմբ. ն է Սեւանին։

180. ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ։ Օրաթ. ։ Հալէպ, տպ. Անի, ապա՝ Վագըթ, 1951, Յունուար 21 - 1953, 2-4 էջ (50 x 35 սմ. Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Անդրէաս Տէր Ղազարեան։ Պատ. խմբ. ՝ Յարութիւն Տէր Ղազարեան։ Խմբ. ներ՝ Հայկ Պարիկեան, Կարօ Սարաֆեան եւ մեթր Ֆիրուզ Խանզատեան։

181. ՊԱՅՔԱՐ։ Կիսամսեայ հանդէս (խմորատիպ)։ Պարտիզակ, տպ. Գրասէր եւ Ճարեանի, 1912-1914, 4 էջ (40 x 28 սմ. Արտ. ՝ Մկրտիչ Զաքարեան։ Պատ. տնօրէն՝ Օննիկ Պոտոսեան։ 182. ՍԵՒԱՆ։ Քաղաքական, հասարակական եւ գրական անկախ շաբաթաթերթ։ Աթէնք, 1933-1936, 4 էջ (49 x 36 սմ. Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Ա. Կ. Ժամկոչեան։ Խմբ. ՝ Մանուկ Գաբրիէլեան։

Ե. Ճ. 1933-1934 խմբ. կը նշէ Արամ Կէօքճեանը։ Իսկ հերթականութիւնը՝ սկիզբը եռօրեայ, 1935-ին՝ օրաթերթ (17)։

Հ. Գ. 1933-1934 իբրեւ խմբագիրներ կը նշէ Ա. Կէօքճեանն ու Յարութիւն Գաբրիէլեանը։

183. ՍՈՒՐԻԱ։ Անկախ օրաթ. ։ Հալէպ, 1946, Յունիս 17 - 1960, Հոկտ. 1, 2-4 էջ (50 x 37 սմ. Արտ. ՝ Յովհաննէս Եազըճեան։ Խմբագրապետ՝ Մատթէոս Երէցեան (1946-1947), Ֆիրուզ Խանզատեան (1947-1948) եւ Յարութիւն Տէր Ղազարեան (1949-1950), (1954-1960). նաեւ՝ Յովհաննէս Եազըճեան (1950-1953)։ Օգն. խմբ. ի պաշտօն կատարած են՝ Երուանդ Պապայեան, Սեդրակ Ապաճեան, Մարտիրոս Գուշագճեան, Կարօ Սարաֆեան, Տիգրան Կիւլիւզեան եւ Եղիա Նաճարեան։ 1949-1950 լոյս տեսած է Նոր Սուրիա անունով։