Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱՅ ՄԱՄՈՒԼԸ (ՀՊԱՆՑԻԿ ԱԿՆԱՐԿ)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ա. Հերոսական շրջան (1890-1915)

Բ. Քաղաքական եւ պետական շրջան (1915-1921)

Գ. Սփիւռքի հաստատման կամ կազմակերպման շրջան (1921-1945)

Դ. Պաղ պատերազմի շրջան (1946-1960)

Ե. Մեղմացման եւ մերձեցման շրջան (1960-1985)

Զ. Գործակցութեան նախափորձերու շրջան (1985-էն մինչեւ մեր օրերը)

Խորագիրներ եւ անուններ

Տպաքանակ

Երկարատեւ թերթեր

Հ. Յ. Դ. մամուլին սկզբնաւորումը զանազան երկիրներու մէջ (ժամանակագրական կարգով)

Հ. Յ. Դ. մամուլի մատենագիտութիւն

Ուղեցոյց ցուցակի

Համառօտագրութիւններ

Հ. Յ. Դ. մամուլի ցուցակ (1890-1990)

Օտարալեզու մամուլ

Աշխարհագրական ցրուում Հ. Յ. Դ. մամուլի

Հ. Յ. Դ. այժմու մամուլը

Արտերկրի Հ. Յ. Դ. այժմու մամուլը


****************

Հ. Յ. Դ. Դաշնակցութեան 100-ամեայ մամուլը (1890-1990) գրքոյկը (88 էջ), ինչպէս խորագիրը կը մատնանշէ, հրատարակուած է 1990-ին, Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպարանէն, Պէյրութ։ Գրքոյկը հրատարակութիւնն է Հ. Յ. Դ. Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէի։