Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՆԿԱԽ ՏԻԳՐԻՍ

Ամսագիր (խմորատիպ): Շատախ. 1907-1909՞: Խմբ. կազմ՝ Խոսրով Խանճեան. Յովսէփ Չոլոյեան. Միհրան Տէր Մարգարեան. Սամուէլ Մեսրոպեան եւ Յովհաննէս՞:

Անկախ Տիգրիսի դադարումէն ետք. նոյն խմբակը լոյս կ'ընծայէ Կոհակ խմորատիպ թերթը:

Տե՛ս նաեւ Տիգրիս եւ Ժայռ խմորատիպ թերթերու բաժինները: