Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

«ՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ԲԻԲԼԻՈԳՐԱՖԻԱ»

Հեղինակ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

ՀԱՏՈՐ Ա. (1794-1900), 746 ԷՋ

ՀԱՏՈՐ Բ. (1900-1956), 624 ԷՋ

Տպ. Երեւան, 1956, 1957

- ԳԻՏԱԿԱՆ-ՔՆՆԱԿԱՆ ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Մուտք

Հայ մամուլի ցուցակներ

Պետրոսեանի գործին արժանիքը

Մեր ճշդումներն ու լրացումները

Ա. հատոր  Չյիշատակուած թերթեր

Բ. հատոր - Ճշդումներ

Ներսէս Գասապեանի սրբագրութիւնը

Չյիշատակուած թերթեր

Օտար լեզուներով լոյս տեսած հայ թերթեր

Այլեւայլ սխալներ Բ. հատորին մէջ

Վերջաբան

****************

Յովհաննէս Պետրոսեանի Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա աշխատասիրութեան առաջին երկու հատորներուն . 1794-1900, 746 էջ. Բ. 1900-1956, 624 էջ. Երեւան, 1956, 1957) յատկացուած Ա. Տէր Խաչատուրեանի այս գիտական-քննական գրախօսութիւնը լոյս տեսած է Հասկ ամսագրի հետեւեալ համարներուն մէջ.

* ԼԴ. տարի, 1965, թիւ 8-9, Օգոստոս-Սեպտեմբեր, էջ 406-412 թիւ 10, Հոկտեմբեր, էջ 452-456 թիւ 11-12, Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր, էջ 504-510

* ԼԵ. տարի, 1966, թիւ 2, Փետրուար, էջ 53-56 թիւ 6-8, Յնս. -Յլս. էջ 282-289 թիւ 11-12, Նոյ. -Դեկտ., էջ 448-453

* ԽԲ. տարի, 1973, թիւ 3-4, Մարտ-Ապրիլ, էջ 129-135