Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՕՏԱՐԱԼԵԶՈՒ ՄԱՄՈՒԼ

478. ARMENIA (*), շաբ. ։ Պ. Այրէս, 1967 ՞։

479. ARMENIAN AFFAIRS (*), պարբ. (օրկան)։ Լոնտոն, 1987։

Շար. Momentumի։

480. ARMENIAN BULLETIN, ամս., (հրատ. Հայ Դատի Յանձնախումբի)։ Նիւ Եորք, 1946-1947։ Խմբ. ՝ Տ. Յակոբեան։

481. THE ARMENIAN CAUSE (*), պարբ. (օրկան)։ Մոնթրէալ,

1984։

482. ARMENIAN QUARTERLY, եռամսեայ (հրատ. Հայ-Ամերիկեան Մշակութային Ընկերակցութեան)։ Նիւ Եորք, 1946 (մեզի ծանօթ է 2 թիւ)։ Խմբ. կազմ՝ Կոստան Զարեան, Եդուարդ Սահակեան։ Օգն. խմբ. ՝ Ժորժ Բ. Ռայօ, երէց։

483. THE ARMENIAN REVIEW (*), եռամսեայ (օրկան Բիւրոյի)։

Պոսթըն, 1948-էն։ Խմբ. ՝ Ռուբէն Դարբինեան, Ճէյմս Մանտալեան։ Ունի խմբ. կազմ։

484. THE ARMENIAN WEEKLY (*), շաբ. (երիտ. օրկան)։ Պոսթըն, 1969 Մարտ 27-էն։ Նախապէս լոյս տեսած է (1933-1969)

The Hairenik Weekly անունով։

485. L’ARMÉNIE, ամս., (ֆրանսերէնով)։ Աթէնք։ Խմբ. ՝ Զօրավար

Թորգոմ։

486. ARMENIKA OEMATA, (Հայկական նիւթեր), պարբ. ։ Աթէնք,

1985։

487. ASBAREZ, WEEKLY SUPPLEMENT (*), շաբ., յաւելուած

Ասպարէզ օրաթ. ի (անգլ. բաժին)։ Լոս Անճելըս, 1975-էն՞։

488. BULLETIN, պարբ. (հրատ. Եւրոպայի Հայ Ուսանողական

Միութեան Փարիզի մասնաճիւղի)։ Փարիզ, 1968, (1 թիւ)։

489. LA CAUSE ARMÉNIENNE (ՀԱՅ ԴԱՏ), Ապրիլեան Եղեռնին առիթով, Մարսէյլ, 24 Ապրիլ, 1981։

490. BULLETIN (*), պարբ., (հրատ. Հայ Ազգային Կոմիտէի)։

Արեւմտեան Ամերիկայի շրջան, Լ. Անճելըս, 1983։ Ունի հայերէն հրատարակութիւն։

491. THE CALIFORNIA COURIER (*), շաբ. ։ Լոս Անճելըս, 1958էն։ Նոր շրջանի խմբ. ՝ Յարութիւն Սասունեան։

492. CAUSA ARMENIA (*), պարբ. ։ Պ. Այրէս, 1985։ Խմբագրութիւն՝ Armeniaի։ Տնօրէն՝ Ռուբէն Ա. Մօզեան։

493. LA CAUSE ARMլNIENNE (*), պարբ. (օրկան)։ Մոնթրէալ,

1984։

494. DROCHAK (*), ամս. ՞ (Բիւրոյի օրկան)։ Ֆրանսերէնով յաւելուած։ Աթէնք, 1986-էն։

 

495. DROCHAK (*), ամս. ՞ (Բիւրոյի օրկան)։ Անգլերէնով յաւելուած։ Աթէնք, 1987-էն։

496. FRANCE-ARMENIE (*), ամս. ։ Հրատ. Հայ Դատի Պաշտպանութեան Յանձնախումբի։ Լիոն, 1982։ Հրատ. տնօրէն՝ Ռոպեր

Այտապիրեան։

497. GAMK (*), պարբ. ։ Երիտ. օրկան։ Նոր շրջան՝ 1960։ Շրջան մը՝ ներթերթային, Արմենիայի մէջ։ Երբեմն լոյս կը տեսնէ առանձին թիւով։

498. HAIASTAN (*), ամս., ապա՝ երկշ., 1987-էն (օրկան «Նոր Սերունդ»ի)։ Փարիզ, 1939, 1947-էն։ 1938-1940 խմբ.. կազմ. ՝ Արմիկ

Ջամալեան, Նուպար Նիկողոսեան եւ Յովիկ Եղիազարեան։

1947-էն՝ Հրանդ Բալուեան, Արմենակ Պիլէզիկճեան, Շաքէ Տէր

Մելքոնեան, Նուպար Նիկողոսեան, Արա Գրիգորեան եւ այլն։

Ներկայիս՝ Մուրատ Փափազեան (խմբագրապետ)։

499. HAIK, բանակումի տեղեկատու . Մ. Ը. Մ. Լոնտոն, 1986

Օգոստոս։ Ունեցած է հայերէնով առանձին հրատարակութիւն։

500. THE HAIRENIK WEEKLY, շաբ.. (երիտ. օրկան)։ Պոսթըն,

1933-1969։ 1969 Մարտ 27-էն՝ The Armenian Weekly։ Առաջին խմբ. ներ՝ Արմէն Պարտիզեան, Ճէյմս Մանտալեան, Ճէյմս

Թաշճեան եւ ուրիշներ։ Ներկայ խմբ. ՝ Գէորգ Տօնապետեան։

501. HORIZION (*), ամս. ։ Օրկան։ Ֆրանսերէն յաւելուած։ Մոնթրէալ, 1989։

502. HORIZON (*), ամս. ։ Օրկան։ Անգլերէն յաւելուած, 1989։

503. MOMENTUM, պարբ. (օրկան)։ Լոնտոն, 1980-1986։ Իրեն յաջորդած է Armenian Affairsը։

504. NEWSLETTER (*), պարբ., (ուսան. օրկան)։ Լոնտոն, 1982։

505. PHOENIX (*), պարբ. ։ Տիւմոն . Նահանգներ), 1985։ Խմբ. ՝

Բիեռ Փափազեան։

506. POUR LES PEUPLES D’ORIENT, ամս։ Փարիզ, 1913-1914։

507. PRO ARMENIA, կիսամսեայ (Բիւրոյի օրկան)։ Փարիզ, Լոնտոն, 1900 Նոյեմ. -1914։ Խմբ. ՝ Բիեռ Քիյեար։ Խմբ. անդամներ՝

Անաթոլ Ֆրանս, Ժորժ Քլեմանսօ, Տընի Քոշէն, Պրէսանսէ եւ

Ժան Ժոռէս։ Քարտուղար՝ Ժան Լոնգէն։

508. RAFT, հայ բանաստեղծութեան եւ գրաքննադատութեան հանդէս (անգլերէն)։ Սան Ֆրանսիսքօ, 1987 (1 գիրք)։ Գլխ. խմբ. ՝ Վահէ Օշական։ Վարչ. խմբ. ՝ Ճոն Էյ. Սի. Գրէբին։

509. TRANSCAUCASIAN GAZETTE, շաբ., (անգլերէնով)։ Թիֆլիս, 1918։ Խմբ. ներ՝ Վահան Նաւասարդեան եւ Յ. Քոչարեան։

Յուշապատումը կը խորագրէ Transcaucasian Review, իսկ Դ.

Փափազեան Transcaucasian Gazette։ Եթէ շաբաթաթերթ է,

Gazetteը աւելի ճիշդ է։

510. WASHINGTON REPORT (*), երկամս. ։ Հայ Ազգ. Յանձնախումբ։ Ուաշինկթըն, 1985։

511. ZAVARIAN MONTHLY, ամս. (օրկան Զաւարեան Ուսան. Միութեան)։ Պէյրութ, 1979-1982։ Zavarian Review՝ 1983-էն։

512. ZAVARIAN REVIEW (*), պարբ. ։ Օրկան Զաւարեան Ուսան. Միութեան։ Պէյրութ, 1983։ Նախապէս լոյս տեսած է Զաւարեան պրակ, Պարբերագիրք Հ. Յ. Դ. Զաւարեան Ուսան. Միութեան եւ Zavarian Monthly անուններով։

Օտարալեզու այլ թերթեր (ռուսերէն, թրքերէն եւ ռումաներէն) նշած ենք հայկական բաժինին մէջ։