Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հ. Յ. Դ. ՄԱՄՈՒԼԻ ՑՈՒՑԱԿ. (1890-1990)

1. - Դրօշակ

Ա. շրջան Ամս., երբեմն՝ երկշ. (Բիւրոյի օրկան)։ Թիֆլիս, 1891 . եւ Բ. թիւ). Քոստանցա (Ռումանիա), 1892 . թիւ). Ժընեւ, Դ. թիւէն սկսեալ մինչեւ դադարումը՝ 1893-1914։

Զինք կանխած են Մանիֆեստը եւ Թռուցիկ թերթը (2 թիւ, Թիֆլիս, 1890)։ Խմբ. կամ խմբագրութեան անդամներ Ռոստոմ Զօրեան, Սիմոն Շխեան, Յոնան Դաւթեան, Արշակ Վռամեան (Օննիկ Դերձակեան), Քրիստափոր Միքայէլեան, Սիմոն Զաւարեան, Տ. Յովհաննէսեան, Գարեգին Խաժակ, Միքայէլ Վարանդեան, Է. Ակնունի (Խաչատուր Մալումեան), Աւետիս Ահարոնեան եւ Սարգիս Մինասեան։

Բ. շրջան Փարիզ, 1925-1933։ Ա. եւ Բ. շրջաններուն լոյս տեսած Դրօշակի թիւերուն գումարը՝ 326 թիւ։

Գ. շրջան Ազդակ շաբաթօրեակ Դրօշակ, Պէյրութ, 1969-1985։

Դ. շրջան –Դրօշակ, Աթէնք, 1986-էն։

2. ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ, ամս. (խմորատիպ)։ Վան, 1907-1908։

3. ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ, օրաթ. (օրկան)։ Սոֆիա, 1932-1944։ Խմբ. ՝ Օննիկ Մխիթարեան։

4. ԱԶԱՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, օրաթ. (Հայաստանի Փրկութեան Կոմիտէի օրկան)։ Երեւան, 1921 Փետր. -Մարտ։ Խմբ. ՝ Արտաշէս Չիլինգարեան (Ռուբէն Դարբինեան) եւ Մերուժան Օզանեան։

5. ԱԶԱՏ ՍԻՒՆԻՔ, շաբ. (Լեռնահայաստանի կառավարութեան օրկան)։ Գորիս, 1921։ Խմբ. ՝ Արշակ Մեհրապեան։

6. ԱԶԱՏ ՕՐ (*), օրաթ. (օրկան)։ Աթէնք, 1945-էն ի վեր։ Արտ. ՝ Օ. Զաքարեան, Խմբ. ներ՝ Սեդրակ Գոհարունի, Անտոն Կազէլ, Վազգէն Եսայեան, Ահարոն Ստեփանեան եւ այլք։ Նախապէս՝ լոյս տեսած է Նոր օր անունով (1923-1944)։

7. ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ, օրաթ. (Բիւրոյի օրկան)։ Պոլիս, 1909 Յունիս 23 1915 Ապրիլ 24։ Արտ. -խմբագրապետ՝ Ռուբէն Զարդարեան։

Խմբ. կազմի անդամներ՝ Շաւարշ Միսաքեան, Է. Ակնունի (Խաչատուր Մալումեան), Յակոբ Ճ. Սիրունի (Ճօլօլեան), Արշակ Վռամեան (Օննիկ Դերձակեան), Յարութիւն Շահրիկեան (Ատոմ), Գեղամ Բարսեղեան, Համբարձում Համբարձումեան, Ռուբէն Դարբինեան, Ներսէս Փափազեան, Լիպարիտ Նազարեանց (Լեռնեան), Լեւոն Աղապապեան, Լեւոն Մօզեան եւ ուրիշներ։ Պետական գրաքննութեան եւ թերթին խափանման պատճառով, ստիպուած է յաճախ անուն փոխել եւ իր գոյութիւնը շարունակել։ Խորագիրները՝ Առաջամարտ, Բագին, Բիւթանիա, Ազդակ, Մեղու, Շանթ եւ Ճակատամարտ։

Ունեցած է շաբաթաթերթ յաւելուած մը՝ Ազատամարտ, ապա՝ Բագին խորագիրներով։ Եղեռնէն ետք, 1918-ին կը վերահրատարակուի Արդարամարտ, Արիամարտ եւ Ճակատամարտ անուններով։

8. ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ, Պոլիս, 1910-1911։ Յաւելուած՝ Ազատամարտ օրաթ. ի (72 թիւ)։ Արտ. -խմբ. ՝ Ռուբէն Զարդարեան։ Խմբ. ներէն՝ Ռուբէն Դարբինեան։

9. ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1917-1918։ Խմբ. ՝ Նիկոլ Աղբալեան եւ խմբ. մարմին։

10. ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ, շաբ. (օրկան)։ Փարիզ, 1978-1982։ Խմբ. ՝ Տիգրան Ճինպաշեան։ Հրատ. տնօրէն՝ Ժ. Ալթունեան։

11. ԱԶԴԱԿ, շաբ. (Պոլսոյ եւ ներքին գաւառներու Հ. Յ. Դաշնակցութեան տպագիր առաջին կիսապաշտօնական օրկանը)։ Պոլիս, 1908-1909 (41 թիւ)։ Արտ. ՝ Ալեքսան Միսաքեան։ Խմբ. ներ՝ Գեղամ Բարսեղեան, Զապէլ Եսայեան, Վահրամ Թաթուլ եւ Շաւարշ Միսաքեան։

12. ԱԶԴԱԿ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1912-1913 (3 թիւ)։ Պատ. տնօրէն՝ Շաւարշ Միսաքեան։ Շար. Ազատամարտի։

13. ԱԶԴԱԿ (*), օրաթ. (1927-1965 կիսապաշտօնական օրկան, 1965-էն՝ օրկան)։ Պէյրութ, 1927-էն ի վեր։ Հիմնադիր՝ Հայկ Պալեան։ 1927 Մարտ 6-ին՝ եռօրեայ. 1930-ին կը դառնայ երկօրեայ, իսկ 1932 Մարտ 1-ին՝ օրաթերթ, ցարդ պահելով այդ վիճակը։ Տէր եւ տնօրէն՝ Հայկ Պալեան։

Ազդակը կարելի է համարել անմիջական յաջորդը 1927-ի Փետըրուարին դադրած Նոր փիւնիկ երկօրեայ թերթին։ Ազդակ թէեւ անհատական թերթ, սակայն եղած է կիսապաշտօնական օրկան Լիբանանի Հ. Յ. Դ. եան։ 1965-ի Յունիսին պաշտօնապէս դարձաւ կուսակցութեան սեփականութիւն եւ օրկան։ 1965-ին, կուսակցական օրկան դառնալէ ետք, վարչական տնօրէն՝ Գէորգ Սազճեան, (1965-1968), խմբ. -տնօրէն՝ Լեւոն Գարմէն (Մովսէսեան 1968, շուրջ երկու ամիս), տնօրէն՝ Երուանդ Փամպուքեան (19681978 Մայիս), Վաչէ Տարագճեան (1978 Յունիս 1 - 1983), Բենօ Թոնդեան (1983-1984) եւ Վարանդ Փափազեան (1986 Ապրիլ 1990 Հոկտ. Խմբ. ներ կամ խմբագրութեան անդամներ՝ Արամ Սահակեան, Անդրանիկ Ծառուկեան, Զարեհ Զարգուն (Լեւոն Ագխաչերեան), Մանուկ Ասլանեան, Մուշեղ Իշխան (Ճենտէրէճեան), Տիգրան Ոսկունի (Գույումճեան, 1945-1977), Կարօ Գէորգեան, Սարգիս Զէյթլեան, Պօղոս Սնապեան, Զարեհ (Արմէն) Մոնոֆարեան, Նազարէթ Պէրպէրեան, Սարգիս Մահսէրէճեան, Սիւզան Խարտալեան, Վարուժան Թէնպէլեան, Վահէ Յարութիւնեան։

Զանազան էջերու խմբագրումը ստանձնած են՝ Պարգեւ Շիրինեան, Շահանդուխտ (Սանդուխտ Պերթիզլեան), Սարգիս Կիրակոսեան, Վազգէն Էթիեմեզեան, Նուպար Չարխուտեան, Էվա Տէրվիշեան եւ ուրիշներ։ Մարզական խմբ. ներ՝ Վարուժան Մուրատեան, Յակոբ Գալբաքեան, Զաւէն Թորիկեան եւ ուրիշներ։

Ժամանակի ընթացքին, Ազդակ լոյս ընծայած է իբրեւ յաւելուած կամ առանձին հրատարակութիւն մէկ տարեգիրք եւ հինգ թերթ Սուրիահայ տարեգիրք (1929), Յարդգող (1932), Ազդակ շաբաթօրեակ (1944-1952), Ազդակ մարզական (1952-1958), Ազդակ շաբաթօրեակ Դրօշակ (1969-1985) եւ 2001 (1970-1971)։

Թերթը կուսակցական օրկան դառնալէ ետք պահուած է Հայկ Պալեանի արտօնատիրութիւնը։ Պալեանի մահէն ետք, պատասխանատու տնօրէնուհի՝ Էվա Տէրվիշեան (1987-էն)։

14. ԱԶԴԱԿ ՄԱՐԶԱԿԱՆ, շաբ. ։ Յաւելուած Ազդակ օրաթ. ի։ Պէյրութ, 1952-1958։ Տէր եւ տնօրէն՝ Հայկ Պալեան։ Խմբ. ՝ Տիգրան Ոսկունի։

15. ԱԶԴԱԿ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱԿ, շաբ. (օրկան)։ Պէյրութ, 1944-1952։ Խմբ. կազմ՝ Կարօ Սասունի (վարիչ խմբ. ), Մովսէս Տէր Գալուստեան եւ Մուշեղ Իշխան (Ճենտէրէճեան)։ Ապա՝ Արամ Սահակեան (Լութեր) եւ Տիգրան Ոսկունի։ Տէր եւ տնօրէն՝ Հայկ Պալեան։

16. ԱԶԴԱԿ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱԿ ԴՐՕՇԱԿ, շաբ. (Բիւրոյի օրկան)։ Պէյրութ, 1969-1985։ 1986-էն Դրօշակ՝ Աթէնք։ Վարիչ խմբ. ՝ բժ. Բաբգէն Փափազեան, խմբ. ՝ Սարգիս Զէյթլեան (սկզբնական շրջանին)։

17. ԱԶԴԱՐԱՐ, օրաթ. ։ Պոլիս, 1927-1936։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Մանուկ Ասլանեան։

18. ԱԶԴԱՐԱՐ, շաբ. (ապա՝ օրաթ. Պէյրութ, 1942-1953։ Հիմնադիր-խմբ. ՝ Մանուկ Ասլանեան։ Թերթը հետագային գնած է Օննիկ Թօփուզեան։

19. ԱԼԵԱԿՆԵՐ ԵՒ ԽԼԵԱԿՆԵՐ, հայ վրանաքաղաքին տարեգիրքը։ Գահիրէ, 1920 (1 տարի)։ Խմբ. ՝ բժ. Մ. Սալբի (Արամ Սահակեան)։

20. ԱԼԻՔ, օրաթ. (Բիւրոյի օրկան)։ Թիֆլիս, 1906։ Խմբ. հրատարակիչ՝ բժ. Տիգրան Թադէոսեան։ Հիմնադիրները նոյն անձերը, ինչ որ Յառաջի պարագային։ Յառաջի (Թիֆլիս) յաջորդած է Զանգը։

21. ԱԼԻՔ, երկօրեայ (օրկան Կարնոյ Հայ Երիտասարդաց Միութեան)։ Կարին, 1914 Յունիս-Յուլիս (17 թիւ)։ Տնօրէն-արտ. ՝ Հրաչեայ Լուսպարոնեան։ Խմբ. ՝ Շաւարշ Միսաքեան։

22. ԱԼԻՔ, օրաթ. (օրկան)։ Սալոնիկ (Սելանիկ), 1923-1927։ Արտ. ՝ Գէորգ Փափազեան, ապա՝ Կարապետ Գազանճեան։ Խմբ. ներ՝ Լեւոն Մօզեան, Վահրամ Բագրեւանդեան, ապա՝ Կարօ Գէորգեան։ Յետոյ շարունակուած է Հորիզոն անունով (1927-1937)։

23. ԱԼԻՔ (*) շաբ., երկօրեայ, ապա՝ օրաթ. (1940-էն). (օրկան)։ Թեհրան, 1931-ի Մարտէն։ Արտ. ՝ բժ. Վարդան Յովհաննիսեան։ Առաջին խմբ. ՝ Յովսէփ Թադէոսեան (1931-1934)։ Հրատ. ՝ Մ. Մկրտիչեան։ Ալիք ունի զանազան յաւելուածներ։ Նախապէս՝ 4 էջով, 1965-էն՝ 8 էջով։

24. ԱԼԻՔ ԱՄՍԱԳԻՐ, Թեհրան, 1961-1963։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ բժ. Ռոստոմ Ստեփանեան։ Վարիչ խմբ. ՝ Ն. Պահլաւունի։ Խմբ. անդամներ՝ Սամուէլ Սարուխանեան, Հ. Խալաթեան եւ Խ. Տէր Գրիգորեան։

25. ԱԼԻՔ ԲԺՇԿԱ-ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ամս. (յաւելուած Ալիք օրաթ. ի)։ Թեհրան, 1987 Փետր. 28 - Յունիս 28 (8 թիւ)։ Խմբ. ՝ Պարթեւ Մելիք Անդրէասեան։

26. ԱԼԻՔ ԳՐԱԿԱՆ (*), ամս. (օրկան)։ Թեհրան, 1986, Փետր.

27. ԱԼԻՔ ՄԱՆԿԱԿԱՆ (*), ամս. (օրկան)։ Թեհրան, 1987։ Ալիք օրաթ. ի յաւելուած։

8. ԱԼԻՔ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ, երկշ. (օրկան)։ 1969-1977 (187 թիւ)։ Ալիք օրաթ. ի յաւելուած։ Արտ. ՝ բժ. Ռոստոմ Ստեփանեան։ Նախապէս եղած է ներթերթային։

29. ԱԿՕՍ, պարբ. (սկիզբը՝ երկամսեայ, ապա՝ ամսագիր)։ Ձեռնարկ՝ Հայ Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան։ Պէյրութ,

1944-1960։ Արտ. բժ. Եղիկ Գոնեալեան։ Խմբ. ներ՝ Գառնիկ Բան(Նահապետ Չոլագեան), Յակոբ Ժամկոչեան, Շաքէ Տէր Մելքոնեան, վերստին՝ Գ. Բանեան։ Անուղղակիօրէն վերապրած է Համազգայինի տեղեկատու Ակօսով։

30. ԱԿՕՍ-ԼՐԱՏՈՒ, պարբ. (Համազգայինի օրկան)։ Պէյրութ, 1974, 1977։

31. ԱՀԱԶԱՆԳ, պարբ. (պատան. օրկան)։ Պէյրութ, 1982։

32. ԱՂԱՂԱՆ, երկամսեայ (օրկան Ղարադաղի Աղաղան գիւղի Հայրենակցական Միութեան)։ Թաւրիզ, 1912։ Խմբ. ՝ Վաղինակ Իրանեան (Սարգիսեան)։ 5-րդ թիւէն սկսեալ լոյս տեսած է Ղարադաղ անունով։

33. ԱՂԲԻՒՐ, ամս. (4 թիւ), ապա՝ պարբ. (5 թիւ), խմորատիպ օրկան Աղբիւր Միութեան։ Հալէպ, 1913-1914։ Միութիւնը Աղբիւր անուանուած է ի յիշատակ Սերոբ Աղբիւրի։ Խմբ. ներ՝ Միհրան Նաճարեան (անկախ), եւ Սարգիս Սիրանոսեան (դաշնակցական)։ Աշխատակից՝ Խաչիկ Յակոբեան-Կիրակոսեան (հետագային քհնյ. ձեռնադրուած)։

34. ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿ, տարեգիրք։ Պոսթըն, 1925-1926 (2 տարի)։ Խմբ. Յակոբ Խաշմանեան։

35. ԱՄԷՆՈՒՆ ՀԱՍՑԷՆ, Փարիզ, 1931-1932 (երկու տարի)։ Կազմեց՝ Լեւոն Մօզեան։

36. ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, Պէյրութ, 1954-1968 (14 հատոր, 19671968 տարիները միացեալ)։ Խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան։

37. ԱՄՍՕՐԵԱՅ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ, ամս. . Մ. Ը. Մ. ի)։ ԵրուսաղէմՀայֆա, 1938 (8 թիւ)։ Խմբ. ՝ Կ. Պալճեան։

38. ԱՅԳ, շաբ. (օրկան)։ Թաւրիզ, 1912-1922։ Խմբ. ՝ներ՝ Մկրտիչ Սահակեան, ապա՝ Գասպար Յակոբեան։ Օգն. խմբ. ՝ Անդրէ Ամուրեան։ (1919-էն)։

39. ԱՅԳ, շաբ. ։ Թեհրան, 1930։ Խմբ. մարմին։

40. ԱՅԳ, պարբ. (խմորատիպ Համազգայինի Հայ Ճեմարան)։ Պէյրութ, 1933-1934։

41. ԱՅԳ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, պարբ. . Մ. Ը. Մ. ի)։ Լոնտոն, 1985։

42. ԱՅԳԵՍՏԱՆ, պարբ. ։ Աթէնք, 1932 Յուլիս (1 թիւ)։ Խմբ. կազմ՝ Գէորգ Կառվարենց, Անտոն Կազէլ, Մանուկ Մանուկեան, Վազգէն Եսայեան եւ Հրանդ Բամպակեան։

43. ԱՆԱՀԻՏ, շաբ. (խմորատիպ)։ Սիվրիհիսար, 1911 Յունուար 2 - ՞։ Խմբ. ներ՝ բժ. Միհրան Ներսէսեան եւ բժ. Սուրէն Նշանեան։

44. ԱՆԱՊԱՏԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ, պարբ. ։ Գահիրէ, 1916-1917։ Խմբ. ՝ Կարօ Պալեան։

45. ԱՆԻ, պարբ. (ռումաներէն)։ Պուքրէշ, 1934-1943։ Հիմն. խմբ. Յակոբ Ճ. Սիրունի (Ճօլօլեան)։

46. ԱՆԻ, տարեգիրք։ Պուքրէշ, 1942 (1 տարի)։ Խմբ. ՝ Յակոբ Ճ. Սիրունի (Ճօլօլեան)։

47. ԱՆԿԱԽ ՏԻԳՐԻՍ, ամս. (խմորատիպ)։ Շատախ, 1907-1909 ՞։ Խմբ. կազմ՝ Խոսրով Խանջեան, Յովսէփ Չոլոյեան, Միհրան Տէր Մարգարեան, Սամուէլ Մեսրոպեան եւ Յովհաննէս։ Իրեն յաջորդած է Կոհակը։

48. ԱՇԱԿԵՐՏ, պարբ. (պատ. օրկան)։ Թեհրան, 1980-1983 ՞։

49. ԱՇԽԱՏԱՆՔ, շաբ., ապա՝ եռօրեայ։ Իզմիր, 1910-1914։ Արտ. խմբ. ՝ Սեդրակ Թոքաճեան։

50. ԱՇԽԱՏԱՆՔ, շաբ. (օրկան)։ Վան, 1910-1915։ Հիմնադիրներ՝ Իշխան, Շամիլ (Սարգիս Բարսեղեան)։ Խմբ. ներ՝ Իշխան, Արմենակ Մաքսապետեան, Բարունակ Կապուտիկեան, Օննիկ Մխիթարեան եւ Հմայեակ Մանուկեան։ Հետագային վերահրատարակուած է Երեւանի մէջ։

51. ԱՇԽԱՏԱՆՔ, եռօրեայ (Բիւրոյի օրկան)։ Երեւան, 1916-1919։ Խմբ. ներ՝ Հմայեակ Մ. Մանուկեան, Օննիկ Մխիթարեան, Բարունակ Կապուտիկեան եւ Մ. Աւետիքեան։ Օգն. խմբ. ՝ Ոստանիկ։

52. ԱՇԽԱՏԱՒՈՐ, եռօրեայ (1917), շաբ. (1918), օրաթ. (1919-1920, օրկան)։ Թիֆլիս, 1917-1920։ Հրատ. ՝ բժ. Արտաշէս Բաբալեան։ Խմբ. ՝ Վահան Տէր Գէորգեան (Խորէնի)։

53. ԱՊԱԳԱՅ, պարբ. (օրկան Հ. Յ. Դ. Երիտասարդաց Միութ. «Ապագայ» խումբի)։ Աթէնք, 1977-1980 (16 թիւ)։

54. ԱՊԱՌԱԺ, ամս. ։ Ամասիա, 1911։ Խմբագրապետ՝ Լեւոն Լանիս։ Արտ. ՝ Յարութիւն Թուլումպաճեան։

55. ԱՊԱՌԱԺ, երկշ. (օրկան)։ Շուշի, 1917-1919 (34 թիւ)։ Խմբ. ՝ Հայրապետ Մուսայէլեան։

56. ԱՌԱԳԱՍՏ, պարբ։ Պէյրութ, 1962 (1 թիւ)։ Հրատ. ՝ Յակոբ Թ. Նազարենց։ Պատ. քարտուղարուհի՝ Անահիտ Յարութիւնեան։

57. ԱՌԱՋԱՄԱՐՏ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1912։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Գրիգոր Գայեան, ապա՝ Վարդգէս Սէրէնկիւլեան։ Շար. Ազատամարտի եւ Բագինի։

58. ԱՌԱՒՕՏ, շաբ. (օրկան)։ Թաւրիզ, 1909-1911։ Խմբ. ներ՝ Հայրապետ Պանիրեան եւ Յովսէփ Յովհաննիսեան։

59. ԱՌԱՒՕՏ, շաբ. ։ Թեհրան, 1919-1920։ Արտ. եւ պատ. խմբ. ՝ Հայկ Բազիլ։ Խմբ. ներ՝ Զօրա Սագինեան եւ Յովսէփ Յովհաննիսեան։

60. ԱՌՈՂՋ ԿԵԱՆՔ, ամս. ։ Փարիզ, 1931-1932 (20 թիւ)։ Տէր եւ տնօրէն՝ բժ. Միհրան Կ. Քէշիշեան։

61. ԱՍՊԱՐԷԶ (*), շաբ., եռօրեայ եւ երկօրեայ՝ 1908-1978։ 1978 Օգոստոս 10-էն՝ օրաթ. ։ Ֆրեզնօ, 1908-1970։ 1970-ին փոխադըրւած է Լոս Անճելըս, ապա՝ Կլէնտէյլ։ Սկիզբը մասնաւոր ձեռնարկ, հիմնադիր եօթը անդամներու կողմէ լոյս ընծայուած։

1916-ին դրուած է կուսակցութեան տրամադրութեան տակ։ Յաջորդական խմբագիրներ՝ Աբրահամ Կ. Սեքլեմեան, Յովհաննէս Գապատայեան, Ալեքսանդր Մելիք, Արտաւազդ Ռստիկեան, Արսէն Միքայէլեան, Արմէն Պարտիզեան, Մանուկ Համբարձումեան, Ասատուր Խտըրեան, Յովհաննէս Ամատունի, Մինաս Վերածին, Մելիք Շահ, Անդրէ Ամուրեան, Սարգիս Սարունի (Տօնկլիկեան), Ժիրայր Լիպարիտեան, Վահէ (Վահիկ) Գիւրջեան եւ Աբօ Պօղիկեան։ Ունի անգլերէն յաւելուած։

62. ԱՍՊԱՐԷԶ, երկշ. (օրկան)։ Շուշի, 1917 (9 թիւ)։ Խմբ. ՝ Հայրապետ Մուսայէլեան։ Իրեն յաջորդած է Ապառաժը։

63. ԱՍՊԱՐԷԶ-ՀՈՐԻԶՈՆ, ԳՐԱԿԱՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ, ամս. (օրկան)։ Լ. Անճելըս-Մոնթրէալ, 1986-1988։ 1989-ին՝ Հորիզոն-Գրական յաւելուած։

64. ԱՐԱԳԱԾ, եռօրեայ։ Ալեքսանդրապոլ, 1912։ Խմբ. -հրատ. ՝ Պետրոս Այվազեան։

65. ԱՐԱԶ, շաբ., ապա՝ եռօրեայ։ Պուքրէշ, 1932-1944։ Արտ. ՝ Հ. Աւետիքեան։ Պատ. տնօրէն՝ Թ. Թովմասեան, ապա՝ Վ. Կիւլճեան։ Խմբ. ՝ Յակոբ Ճ. Սիրունի (Ճօլօլեան)։ Օգն. խմբ. ՝ Սարգիս Սարունի (Տօնկլիկեան)։

66. ԱՐԱԶ, տարեգիրք։ Պուքրէշ, 1933-1934 (2 գիրք)։ Խմբ. ՝ Յ. Ճ. Սիրունի։

67. ԱՐԱԾԱՆԻ, պարբ. ։ Փարիզ, 1944-1945 (3 գիրք)։ Խմբ. ՝ Շաւարշ Միսաքեան։

68. ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՒՈՐ, եռօրեայ (օրկան)։ Էջմիածին, 1919 (12 թիւ)։ Խմբ. ՝ Գ. Քեալաշեան։

69. ԱՐԱՔՍ, շաբ. ։ Պուքրէշ, 1915 (5 թիւ)։ Խմբ. ՝ Լեւոն Լանիս։

70. ԱՐԱՔՍ, օրաթ. (հրատ. «Արարատ» Ընկերութեան)։ Սոֆիա, 1926-1930։ Խմբ. ներ՝ Յովհաննէս Տէվէճեան (Արմէն Սեւան), Գ. Փիլիպոսեան, միջոց մը՝ Յ. Մուրատեան, ապա՝ Օննիկ Մխիթարեան։ Իրեն յաջորդած է Նոր Արաքսը (1930-1932)։

71. ԱՐԱՔՍ, ամս. (մանկական պատանեկան)։ Փարիզ, 1953-1955։ Տնօրէն՝ Նուպար Յովհաննէսեան։ Խմբ. ՝ Արծիւ Իւլիւպէյեան, ապա՝ Շաքէ Ս. Տէր Մելքոնեան։

72. ԱՐԴԱՐԱՄԱՐՏ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1918։ Արտ. ՝ Վրթանէս Մարտիկեան։ Խմբ. ՝ Շաւարշ Միսաքեան, ապա՝ Յակոբ Ճ. Սիրունի (Ճօլօլեան)։ Շար. Ազատամարտի, Ճակատամարտի։

73. ԱՐԴԻ, շաբ. ։ Երզնկա, 1909-1911։

74. ԱՐԵԱՆ ՁԱՅՆ, պարբ. (խմորատիպ)։ Աղթամար, 1905։ Խմբ. հրատ. ՝ Իշխան (Նիկոլ Միքայէլեան)։

75. ԱՐԵԳ, ամս. ։ Վիեննա, 1922-1924։ Խմբ. ՝ Սիմոն Յակոբեան (Բերունի)։

76. ԱՐԵՒ, ամս. (օրկան Ուրֆայի Հ. Յ. Դ. Ուսանողական Միութեան)։ Եդեսիա, 1910-1914։ Խմբ. ներ՝ Յակոբ Քիւրքճեան, Նազարէթ Պագալեան, Գէորգ Կօշկակարեան եւ Յակոբ Յ. Էսմէրեան։

77. ԱՐԵՒ, ամս. ։ Երզնկա, 1911-1914։

78. ԱՐԵՒ, շաբ. ։ Ալեքսանդրապոլ, 1914։ Խմբ. -հրատ. ՝ Գէորգ Խոյեցեան։

79. ԱՐԵՒ, օրաթ. (օրկան)։ Հրատ. «Անթառամ» ընկերութեան։ Պաքու, 1914-1919։ Խմբ. ներ՝ Ս. Թաղիանոսեան, Ս. Մնացականեան, Սիմոն Յակոբեան, Արամ Առաքելեան, Ռուբէն Դարբինեան, Արշակ Յովհաննէսեան եւ Սարգիս Արարատեան։ Շար. Բագուի ձայն (1913-1914) եւ Գործ (1914) թերթերուն։

80. ԱՐԵՒ, շաբ. ։ Գրական-պատմական յաւելուած համանուն օրաթ. ի։ Պաքու, 1915-1917 ՞։ Խմբ. -հրատ. ՝ Արամ Առաքելեան։

81. ԱՐԵՒԱԳԱԼ, պարբ. ։ Աթէնք, 1938-1939 (10 թիւ)։ Խմբ. ներ՝ Գէորգ Կառվարենց եւ Վազգէն Եսայեան։

82. ԱՐԵՒԵԼՔ, օրաթ. (օրկան)։ Հալէպ, 1946-1963։ Խմբ. ներ եւ օգն. խմբ. ներ՝ Անդրանիկ Ծառուկեան, Օննիկ Մելիքսէթեան, Օննիկ Թօփուզեան, Մինաս Թէօլէօլեան (1947-1956), Գէորգ Տօնապետեան, Միհրան Հերարդեան, Լուտեր Մասպանաճեան, Նշան Իսրայէլեան եւ Երուանդ Մոնոֆարեան։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Հրաչ Փափազեան, 1960-էն արտ. ՝ բժ. Աւետիս Ինճէճիկեան, 1960-էն պատ. տնօրէն՝ Ներսէս Պարսումեան։ Օրաթ. ին կողքին, շրջան մը, լոյս տեսած է Արեւելք մարզաշխարհը, Արեւելք տարեգիրքը եւ Վահագն ամս. ը։

83. ԱՐԵՒԵԼՔ ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ, շաբ. ։ Հալէպ, 1957 Յունիս - 1963 Մարտ։ Խմբ. ներ՝ Լուտեր Մասպանաճեան եւ Զաւէն Սապունճեան։

84. ԱՐԵՒԵԼՔ, տարեգիրք։ Հալէպ, 1948 (1 տարի)։ Պատրաստեց՝ Մ. [Մինաս Թէօլէօլեան]։

85. ԱՐԻ, ամս. (օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի)։ Պուքրէշ, 1924-1925։ Արտ. ՝ Յալով Մարզիկին հետ, լոյս կը տեսնէ Հ. Մ. Ը. Մ. անունով, Ֆիլիպէի մէջ։ Նոր շրջան, 1935։

86. ԱՐԻԱՄԱՐՏ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1918 (20 թիւ)։ Արտ. ՝ Վրթանէս Մարտիկեան։ Պատ. խմբ. ներ՝ Շաւարշ Միսաքեան եւ Յակոբ Ճ. Սիրունի։ Շար. Ազատամարտի։

87. ԱՐԾԻՒ (*), պարբ. ։ Պատան. օրկան Լառնաքայի «Արարատ» մասնաճիւղ։ Լառնաքա, 1986։

88. ԱՐԾՈՒԻԿ, ամս. (խմորատիպ)։ Վարագայ վանք, 1908-1909։ Խմբ. կազմ՝ Վարագայ դպրոցի ուսուցիչներ։

89. ԱՐՁԱԳԱՆՔ, եռօրեայ։ Եկատերինոդար, 1918-1919։ Խմբ. ՝ Մ. Թորգոմեան։

90. ԱՐՁԱԳԱՆԳ, ամս. (ՀՕՄի արծուիկներու ձայնը)։ Մեքենագիր։ Մոնթէվիտէօ, 1955 Դեկտ. - ՞։

91. ԱՐՁԱԳԱՆԳ, ամս. (մեքենագիր աշակ. օրկան՝ Սիմոն Զաւարեան Ուխտի)։ Թորոնթօ, 1972-1973 ՞։

92. ԱՐՁԱԳԱՆԳ, պարբ. (Կլենտէյլի Համազգայինի Հայ Մշակութային Ընկերակցութիւն)։ Կլէնտէյլ, 1978-1980 (6 թիւ)։ Խմբ. կազմ՝ Նահապետ Մելքոնեան, Տրդատ Քէշիշեան, Եփրեմ Զաւարեան։ 1980-ին՝ Գրիգոր Շէնեան (Քէշիշեանի փոխարէն)։

93. ԱՐՁԱԳԱՆԳ (*), պարբ. ։ Երիտ. օրկան։ Նիկոսիա, 1981-էն։

94. ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, շաբ. ։ Պուքրէշ, 1915-1916։ Հայերէն եւ ռումաներէն։ Խմբ. ՝ Լեւոն Լանիս։

95. ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ (*), պարբ. (օրկան)։ Աթէնք, 1983։

96. ԱՐՄԵՆԻԱ (*), շաբ. (1931), եռօրեայ (1936), երկօրեայ (1941) եւ օրաթ. (1954 Սեպտ. էն, օրկան)։ Պուէնոս Այրէս, 1931։ Հիմնադիրներ՝ Յ. Թախթաճեան, Արամ Երկանեան, Յ. Միրաքեան եւ Սարգիս Թոփչեան։ Ա. խմբ. ը՝ Սարգիս Թոփչեան։ Երկար ժամանակ խմբագրած է Վարդան Գէորգեանը։ Վերջին տարիներուն՝ տնօրէն՝ Ժոզէ Օղուլեան։ Ունի սպաներէնով առանձին հրատ. ՝ Armenia անունով։

97. ԱՐՄԵՆԻԱ (*), ամս. (հրատ. Հայ Մշակութային Կեդրոնի)։ Սիտնի, 1981։

98. ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ, ամս. ։ Թեհրան, 1949-1954։ Խմբ. ՝ Անդրէ Տէր Օհանեան։ Խմբ. կազմի անդամ՝ Արմանտ (Արամ Անտոնեան)։

99. ԱՐՇԱԼՈՅՍ, երկշ. ։ Թեհրան, 1912, (10 թիւ)։ Արտ. հրատ. ՝ Արսէն Միքայէլեան։ Խմբ. ներ՝ Զօրա Սագինեան եւ Յովսէփ Յովհաննիսեան։

100. ԱՐՇԱԼՈՅՍ, շաբ. ։ Թաւրիզ, 1918-1919։ 1918-ին լոյս տեսած է ձեռագիր-խմորատիպ։ Խմբ. ՝ Անդրէ Ամուրեան (Տէր Օհանեան)։

101. ԱՐՇԱԼՈՅՍ, տարեգիրք։ Ֆրեզնօ, 1920-1921 (երկու տարի)։ Կազմեց՝ Արմենակ Մելիքեան (Մելիք Շահ)։

102. ԱՐՑԱԽ, շաբ. (Ազգային Խորհուրդի օրկան)։ Շուշի, 1919 Փետր. -Մարտ 23 (7 թիւ)։ Խմբ. մարմին։

103. ԱՐՓԻ, շաբ. ։ Թիֆլիս, 1913-1914։ Խմբ. ՝ Հայկ Տէր Աստուածատուրեան։

104. ԱՐՓԻ, ամս. ։ Պոսթըն, 1932-1936։ Խմբ. ՝ բժ. Արմենակ Բարսեղեան։

106. ԱՐՕՐ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1907։ Խմբ. ՝ Լ. Մելիք-Օհանջանեան։ Շար. Ժայռի։

107. ԱՐՕՐ, ամս. ։ Երզնկա, 1910-1914 ՞։ Խմբ. ՝ Արմենակ Մելիքեան (Մելիք Շահ)։ Սկսած է 1910 Յունուար 1-ին։ Ա. թիւը խմորատիպ, ապա՝ տպագիր (Տրապիզոն)։ Նախաձեռնութիւն՝ երիտասարդներու։

108. ԱՔՍՈՐ (*), երկամսեայ։ Լ. Անճելըս, 1986։ Յաւելուած Ասպարէզի։

109. ԲԱԳԻՆ, շաբ. (օրկան յաւելուած Ազատամարտի)։ Պոլիս, 1910-1911 (7 թիւ)։ Պատ. տնօրէն՝ Վրթանէս Փափազեան։

110. ԲԱԳԻՆ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1911-1912 (9 թիւ)։ Պատ. տնօրէն՝ Վրթանէս Փափազեան։ Լոյս տեսած է Առաջամարտի փոխարէն, Ազատամարտի շարունակութիւն։

111. ԲԱԳԻՆ (*), ամս. (Բիւրոյի օրկան)։ Պէյրութ, 1962-էն ի վեր։ Արտօնատէր՝ Յարութիւն Գազանճեան . Գեղարդ)։ Վարիչ խմբ. ՝ Կարօ Սասունի։ Խմբ. ներ՝ Եդուարդ Պօյաճեան եւ Պօղոս Սնապեան։ Խմբ. եան անդամներ՝ Յ. Գեղարդ, Տիգրան Ոսկունի (Գույումճեան), բժ. Բաբգէն Փափազեան եւ Վահէ Օշական։ Վերջին տասնամեակին, վարիչ խմբ. ՝ Պօղոս Սնապեան, խմբ. ներ՝ Յարութիւն Պէրպէրեան եւ Սարգիս Կիրակոսեան։

112. ԲԱԳՈՒԻ ՁԱՅՆ, օրաթ. ։ Բագու, 1913-1914 (164 թիւ)։ Խմբ. ՝ բժ. Մ. Մանդինեան, ապա՝ Գէորգ Վարշամեան։ Հրատ. ՝ Կոստանդին Խատիսեան։ Իրեն յաջորդած է Գործը։

113. ԲԱՄԲԻՌ, օրաթ. (օրկան), Պոլիս, 1913։ Ազատամարտի փոխարէն։

114. ԲԱՄԲԻՌ, պարբ. (Քառէն Եփփէ ճեմարանի ուսանողութիւն)։ Հալէպ, 1953-1955 (7 թիւ)։ Մեքենագիր, ապա՝ տպագիր։

115. ԲԱՆԲԵՐ, ամս. ։ Թիֆլիս, 1920։ Խմբ. ՝ Սիմոն Մկրտիչեան։

116. ԲԱՆԲԵՐ, շաբ. ։ Շթութկարտ (Գերմանիա), 1948-1949 (58 թիւ)։ Պատ. -հրատ. ՝ Սեդրակ Ճալալեան, խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան, օգն. խմբ. ՝ Խոսրով Ներսէսեան։

117. ԲԱՆԲԵՐ (*), պարբ. (օրկան)։ Լոնտոն, 1982։

118. ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ (*), պարբ. (Լիբանանի շրջան)։ Պէյրութ, 1983-էն։

119. ԲԺԻՇԿ, ամս. ։ Պէյրութ, 1955-1982։ Խմբ. կազմ - բժ. ներ՝ Վարուժան Սահակեան, Մելքոն Էպլիղաթեան եւ Յարութիւն Գազանճեան . Գեղարդ)։ Վարչ. պատ. ՝ Արամ Սահակեան (Լութեր)։

120. ԲԻՒԹԱՆԻԱ, տասնօրեայ։ Նիկոմիտիա (Իզմիտ), ապա՝ Ատաբազար, 1910-1912։ Պատ. տնօրէն՝ Յակոբ Ղ. Սարգիսեան։ Արտ. ՝ Սիմոն Ղ. Սարգիսեան, ապա՝ Գրիգոր Գայեան։

121. ԲԻՒԹԱՆԻԱ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1912-1913 (16 թիւ)։ Արտ. եւ տնօրէն՝ Գրիգոր Գայեան։ Հիմն. ՝ Յակոբ Սարգիսեան։ Շար. Ազատամարտի։

122. ԲՈՂՈՔԻ ՁԱՅՆ, կիսամսեայ (խմորատիպ - օրկան)։ Պ. Այրէս, 1924-1925 Փետր.

123. ԲՈՐԲԱ, ամս. (ռուսերէն)։ Օրկան Հ. Յ. Դ. Կովկ. Աշակ. Միութեան։ Թիֆլիս, 1907։ Խմբ. ներ՝ Ներսէս Ջաղեթեան, Կորիւն Ղազազեան եւ Վահան Նաւասարդեան։

124. ԲՈՒԺԱՆՔ, ամս. ։ Փարիզ, 1926-1930 (48 թիւ)։ Տնօրէն՝ բժ. ԼեՊօղոս Քօլօլեան, Ե. Մինասեան, Լեւոն Գրիգորեան եւ պր. Կարապետ Յ. Բասմաջեան։

125. ԲՌՈՒՆՑՔ (*) ամս. ։ Երիտ. օրկան։ Աթէնք, 1987։ Շար. Հ. Յ. Դ. Երիտասարդական ձայնի։

126. ԳԱՂՈՒԹ, շաբ. ։ Տոնի Ռոստով (Վոլկա), 1914, ապա՝ Նոր Նախիջեւան, 1915-1916։ Խմբ. ՝ Ա. Տոմրայեան, ապա՝ հրատ. խմբ. ՝ Սահակ Միասնիկեան։

127. ԳԵՂՋՈՒԿ, պարբ. (խմորատիպ), ապա՝ շաբ. (տպագիր)։ Եօմուրա (Տրապիզոն), 1908-1910։ 1908՝ խմորատիպ, 1909-1910՝ տպագիր։ Խմբ. ներ՝ Եդուարդ Հրապեան, Տիգրան Կակոսեան եւ Վահրամ Քիւրտեան։

128. ԳՈՅԱՄԱՐՏ, օրաթ. (օրկան)։ Իզմիր, 1920 (83 թիւ)։ Խմբ. ներ՝ Անտոն Կազէլ եւ Վարդան Գէորգեան։

129. ԳՈՅԱՄԱՐՏ, շաբ. ։ Մարսէյլ, 1931 (16 թիւ)։ Խմբ. ՝ Բենիամին Միլտոնեան։

130. ԳՈՅԱՄԱՐՏ, շաբ. ։ Պաղտատ, 1948-1958։ Արտ. եւ պատ. ՝ Արամ Տիւզեան, ապա՝ Ն. Ալեքսանեան։ Խմբ. ներ՝ բժ. Բաբգէն Փափազեան եւ Լեւոն Գարմէն (Մովսէսեան)։

131. ԳՈՅԱՄԱՐՏ, ամս. ։ Լ. Անճելըս, 1979-1981։ Խմբ. եւ հրատ. ՝ Նորայր Մամեան։

132. ԳՈՐԾ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1908-1909։ Խմբ. հրատ. ՝ Ա. Դոշոյեան։ Շար. Յառաջի։

133. ԳՈՐԾ, օրաթ. ։ Պաքու, 1914 (28 թիւ)։ Խմբ. ՝ Ս. Մնացականեան,   հրատ. ՝ Ա. Պօղոսեան։ Շար. Բագուի ձայնի։

134. ԳՈՐԾ, ամս. ։ Պաքու, 1917 (12 թիւ)։ Հրատ. ՝ Ս. Տէր Ղազարեան։ Խմբ. ՝ Ռուբէն Դարբինեան։

135. ԳՐԱԲԵՐ, պարբ. ։ Աթէնք, 1946 (4 թիւ)։ Խմբ. ներ՝ Վազգէն Եսայեան եւ Յ. Վինոյեան։

136. ԳՐԱԿԱՆ ՀՈՐԻԶՈՆ, ամս. (յաւելուած Հորիզոնի)։ Օրկան։ 1984-1985։ Շարունակուած՝ Ասպարէզ-Հորիզոն անուան տակ։

137. ԳՐՈՀ, երկշ. (օրկան)։ Պաքու, 1906-1907։ Խմբ. մարմին։

138. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՕՐ, օրաթ. ։ Երեւան, 1917 (մէկ թիւ)։

139. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՕՐԸ, Պուքրէշ, 1931։ Տնօրէն՝ Գ. Լ. Աւագեան։

140. ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՐ, պարբ. (օրկան «Ռուբէն» Երիտ. Միութեան)։

Իսֆահան, 1981 - ՞։

141. ԴԻՐՔԵՐՈՒՄ, շաբ. ։ Զինուորներուն համար։ Կարս, 1920։ Խմբ. ներ՝ Սիմոն Վրացեան եւ Արշակ Աւագեան։

142. ԴՊՐՈՑ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ, ամս. (խմորատիպ)։ Նորշէն (Մշոյ դաշտ)։ 1909 (նուազագոյնը 10 թիւ)։

143. ԴՐՕՇԱԿ, Ժընեւ, Տե՛ս թիւ

144. ԴՐՕՇԱԿ, ամս. (օրկան)։ Փարիզ, 1925-1933։ Արտօնատիրուհի՝ Delacullerie Hampartzoumian։ Խմբ. ներ՝ Սիմոն Վրացեան եւ Արշակ Ջամալեան։ Շար. Ժընեւի Դրօշակին։ Կարգ մը խմբագրականներ կը կրեն Շաւարշ Միսաքեանի ստորագրութիւնը։

  146. ԴՐՕՇԱԿ, Պէյրութ։ Պայմաններու բերումով՝ լոյս տեսած Ազդակ շաբաթօրեակ Դրօշակ անունով։ Տե՛ս թիւ 15։

146. ԴՐՕՇԱԿ (*), երկշ. (օրկան)։ Աթէնք, 1986-էն ի վեր։ Ունի ֆրանսերէն եւ անգլերէն յաւելուածներ։ Շար. Պէյրութի Ազդակ շաբաթօրեակ - Դրօշակի (1969-1985)։

147. ԵՌԱՆԴ, ամս. (մարզական օրկան Հայ Երիտ. Երկս. Միութեան)։ Սան Փաւլօ, 1928-1931։ Ապակետիպ։ Խմբ. կազմ՝ Զաքարիա Տէպէլեան, Վահագն Մինասեան, Գարեգին Թիւֆէնկճեան, Յարութիւն Գալայճեան եւ Հրաչեայ Տէպէլեան։ Եռանդ Պրազիլիոյ անդրանիկ հայ թերթն է։

148. ԵՐԱԶ, ամս. (ձեռագիր - Համազգայինի Ճեմարան)։ Պէյրութ, 1947 (5 թիւ)։ Հրատ. ՝ Ժիրայր Խրիմեան։

149. ԵՐԳԻԾԱԳԻՐՔ, պարբ. ։ Պէյրութ, 1961 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ Վարուժան Ճինպաշեան։ Պատ. ՝ Ս. Սմբատ Սարգիսեան։

150. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՀԱՅՈՒՀԻ, ամս. ։ Պէյրութ, 1932      Հոկտ. - 1934 Փետր. (17 թիւ)։ Հիմն. տնօրէն՝ Սիրան Սեզա (Զարիֆեան)։

151. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀՈՐԻԶՈՆ (*), ամս. ։ Մոնթրէալ, 1986։ Ապա՝ ներթերթային։

152. Հ. Յ. Դ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՁԱՅՆ, ամս. (օրկան)։ Աթէնք, 1984։ 1985-էն՝ ներթերթային՝ Ազատ օրի մէջ։ 1987-ին կոչուած է Բռունցք։

153. ԵՐԿԻՐ, օրաթ. (Բիւրոյի օրկան)։ Թիֆլիս, 1906-1907 (30 թիւ)։ Խմբ. հրատ. ՝ բժ. Մինաս Մուրադեան։ Շար. Յառաջի։

154. ԵՐԿԻՐ, երկօրեայ (օրկան Կարնոյ Հայ Երիտ. Միութեան)։ Կարին, 1914 Մայիս 13 - Մայիս 31 (9 թիւ)։ Արտ. ՝ Մարուքէ Մառանճեան։ Խմբ. ՝ Շաւարշ Միսաքեան։ Հրատարակուած է Յառաջի փոխարէն։ Իրեն յաջորդած է Ալիքը։

155. ԵՐԿԻՐ, ամս. (հաւանաբար՝ ձեռագիր)։ Մանչուրիա, 1918-1919։ Խմբ. ՝ Արմենակ Մելիքեան (Մելիք Շահ)։ Գործակից՝ Հ. Պսակեան։

156. ԵՐԿԻՐ, տարեգիրք։ Մանչուրիա, 1919 (1 տարի)։ Խմբ. ՝ Արմենակ Մելիքեան (Մելիք Շահ)։

157. ԵՐԿԻՐ, երկշ. (օրկան Հ. Յ. Դ. «Երկիր» Աշակ. Միութեան)։ Երեւան, 1919։ Խմբ. մարմին։

158. 2001, ամս. (ԶՈՄ. ի օրկան Ազդակ օրաթերթի յաւելուած)։ Պէյրութ, 1970-1971 (9 թիւ)։ Խմբ. մարմին։

159. ԵՐԿՈՒՆՔ, ամս. (խմորատիպ - օրկան)։ Վան, 1906-1907։ Խմբ. ՝ Ղեւոնդ Մելոյեան։

160. ԵՐԿՈՒՆՔ, ամս. (օրկան Հ. Յ. Դ. Կ. Պոլսոյ Ուսանող. Միութեան)։ Պոլիս, 1912 Յուլիս - 1914։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ Գալուստ Էյնաթեան։ Խմբ. կազմ. ՝ Հմայեակ Մանուկեան, Լեւոն Մօզեան, Գուրգէն Մխիթարեան եւ Կարօ Սասունի։

161. ԵՐԿՈՒՆՔ, ամս. (օրկան Չափահաս Երկսեռ Որբերու Միութեան)։ Փարիզ, 1929-1936։ Արտ. ՝ Փիէռ Կրիզար։ Խմբ. ՝ Շաւարշ Նարդունի (Այվազեան)։

162. 7 ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, պարբ. ։ Անթ. ։ 1960-ական թուականներ։ Կազմեց՝ Վարուժան Ճինպաշեան։

163. ԶԱՆԳ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1906։ Խմբ. -հրատ. ՝ Եւգինէ Մելիք- Քալանթարեան։ Շար. Յառաջի։

164. ԶԱՆԳ, եռօրեայ, ապա՝ երկօրեայ (օրկան)։ Երեւան։ 1917-1919։ Խմբ. ներ՝ Ս. Թորոսեան, Սիմոն Վրացեան, ։ Արշակ Ղազարեան եւ Բարունակ Կապուտիկեան։

165. ԶԱՆԳ (*), պարբ. ։ ՀՕՄի Գոլոլեան նախակրթարան։ Թորոնթօ, 1986։

166. ԶԱՆԳԱԿ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1908 (50 թիւ)։ Խմբ. հրատ. ՝ Գէորգ Տէր Առաքելեան։ Շար. Վտակի։

167. ԶԱՐԹԻՐ, երկշ. (խմորատիպ - նոր սերնդական օրկան)։ Վան, 1908 Նոյ. 1 - ՞։

168. ԶԱՐԹՕՆՔ, ամս. (խմորատիպ)։ Կեդրոնական վրժ. ի գաւառացի աշակերտներու թերթ։ Պոլիս, 1908-1909 (6 թիւ)։ Խմբ. ներ՝ Գուրգէն Մխիթարեան, Մանուկ Ասլանեան, Ա. Վանարեան, Հմայեակ Մանուկեան եւ Կարօ Սասունի։ Այս խմբակէն ոմանք հետագային մաս պիտի կազմեն Պոլսոյ Երկունք ուսանողական օրկանին խմբագրութեան։

169. ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՊՐԱԿ, պարբ. (մեքենագիր - ուսան. օրկան)։ Պէյրութ, 1961-1962, 1967։

170. ԶԱՒԱՐԵԱՆԱԿԱՆ, Պէյրութ։ Ներթերթային, Ազդակ օրաթ. ի մէջ, 1969-էն։

171. ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ, պարբ. (երբեմն ամս. Փարիզ, 1929-1931, 1939, 1947-48, 1955-1964։ Խմբ. ՝ Հրանդ Բալուեան։

172. ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ, տարեգիրք։ Փարիզ, 1937, 1944 (2 տարի)։ Խմբ. ՝ Հրանդ Բալուեան։

173. ԷՐՕՍ, գրական ժողովածու։ Թեհրան, 1950 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ Նորայր Ստեփանեան։

174. ԷՔՈՆՈՄԻԱ, շաբ. ։ Պէյրութ, 1933 Յուլիս 1 - ՞։ Տնօրէն-խմբ. ՝ Գէորգ Սազճեան։ Լոյս տեսած է նուազագոյնը 6 թիւ։

175. ԹՌՈՒՑԻԿ ԹԵՐԹ, Հ. Յ. Դ. Վասպուրականի Կ. Կոմիտէի հրատ. ։ Վան, 1896-1897 (նուազագոյնը 6 թիւ)։ Շատ հաւանաբար խմորատիպ։

176. ԹՌՈՒՑԻԿ, պարբ. (աշակ. օրկան)։ Պաքու, 1906 (5 թիւ)։

177. ԺԱՄԱՆԱԿ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1906-1907։ Խմբ. -հրատ. ՝ Յովհաննէս Տէր Միքայէլեան, ապա՝ Սարգիս Մանասեան։ Շար. Յառաջի։

178. ԺԱՅՌ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1907 (23 թիւ)։ Խմբ. -հրատ. ՝ Սամսոն Ղալաչեան, ապա՝ Արշակ Ղազարեան։ Շար. Խարիսխի։

179. ԺԱՅՌ, եռօրեայ (օրկան)։ Ալեքսանդրապոլ, 1907-1911։ Խմբ. ներ՝ Յովակիմ Բուդաղեանց, Եփրեմ Գրիգորեան եւ Ալեքսանդր Շաթիրեան։ Վերահրատարակուած է 1917-ին։

180. ԺԱՅՌ, կիսամսեայ (խմորատիպ)։ Շատախ, 1909։ Խմբ. կազմ՝ Տիգրիսի խմբակը։ Յաջորդած է Շատախի Տիգրիսին։

181. ԺԱՅՌ, շաբ. ապա՝ եռօրեայ (օրկան)։ Ալեքսանդրապոլ, 19171918։ Խմբ. ՝ Արշակ Ղազարեան։ Նախապէս լոյս տեսած է 19071911։

182. ԻՇԱՄԵՂՈՒ, պարբ. (երգիծական)։ Պէյրութ, 1958 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ Վարուժան Ճինպաշեան։

183. ԻՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՒՈՐ, եռօրեայ։ Թեհրան, 1920-1921։

184. ԻՐԱՒՈՒՆՔ, օրաթ. ։ Զմիւռնիա (Իզմիր), 1919 (9 թիւ)։ Խմբ. ՝ Բենիամին Միլտոնեան։

185. ԼՈՅՍ, շաբ. (աշակ. օրկան)։ Թիֆլիս, 1919։ Խմբ. մարմին։ Մարմինին անդամներէն մէկն է Գեղամ Տէր Ստեփանեան։

186. ԼՈՅՍ, ամս. ։ Թեհրան, 1943-1945։ Խմբ. ներ՝ Յովսէփ Թադէոսեան, Տաճատ Պօղոսեան եւ Համբարձում ՞ Գրիգորեան։

187. ԼՈՅՍ, շաբ. (ձեռագիր)։ Դպրեվանք (Անթիլիաս), 1947 (2 թիւ)։ Խմբ. ՝ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան։

188. ԼՈՒՍԱԲԵՐ, ամս. ։ Թեհրան, 1949-1967։ Արտ. ՝ Աշոտ Մուրադխանեան։ Խմբ. կազմ՝ Անուշաւան Գրիգորեան, Վարդան Յովհաննիսեան, Արամ Գառօնէ, Ամատունի Արզումանեան եւ Մուշեղ Յովհաննիսեան։

189. ԼՈՒՍԱՂԲԻՒՐ, պարբ. (պատան. օրկան)։ Աթէնք, 1926-1927։ Խմբ. ՝ Յակոբ Սիմոնի։

190. ԼՐԱԲԵՐ, շաբ. ։ Թիֆլիս, 1918։ Խմբ. -հրատ. ՝ Սիմոն Մկրտիչեան, ապա՝ Տիգրան Նազարեան։

191. ԼՐԱՏՈՒ, պարբ. (մեքենագիր - Համազգ. Մշակ. Ընկերակցութիւն, Անթիլիասի մասնաճիւղ)։ Անթիլիաս, 1971-1973 (2 թիւ)։

192. ԼՐԱՏՈՒ (*), պարբ. ։ Հրատ. Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի։ Լ. Անճելըս, 1983։ Ունի անգլերէն առանձին հրատարակութիւն։

193. ԽԱՐԻՍԽ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1907 Յուլիս 1-էն (44 թիւ)։ Խմբ. -հրատ. ՝ Արշակ Մեհրապեան։ Շար. Փայլակի։

194. ԽԱՐԻՍԽ, կիսաշաբ. (օրկան)։ Տրապիզոն, 1909։ Խմբ. ՝ Մալխաս (Արտաշէս Յովսէփեան)։ Օգն. խմբ. ՝ Սուրէն Տիրատուրեան։

195. ԽԱՐՈՅԿ, պարբ. (ուսանողական)։ Պէյրութ, 1924 (1 թիւ)։ Խմբ. կազմ՝ Զաքար Տարագճեան, Սամուէլ Սէմէրճեան եւ Յովհաննէս Շահինեան։ Նկարիչ-գծագրող՝ Գ. Պետօ Սիրունի։

196. ԽԱՐՏՈՑ, երկշ. ապա՝ շաբ. (1927-ի Սեպտ. էն)։ Երգիծաթերթ։ Փարիզ, 1926-1927։ Խմբ. ներ՝ Մկրտիչ Երիցանց եւ Կ. Պետուշ (Կարօ Ուշագլեան)։

197. ԽԻԿԱՐ, զաւեշտաթերթ։ Աթէնք, 1925, 1928-1929։ Խմբ. -արտ. ՝ Գաբրիէլ Լազեան։ Շար. Ֆորթի Ֆօրի։

198. ԽՌՈՎՔ, ամս. ։ Սոֆիա, 1932 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ Հայկ Ասատուրեան։

199. ԾԱՂԻԿ, պարբ. (ձեռագիր - պատան. օրկան)։ Պէյրութ, 19231925-ի միջեւ։ Նախորդած է Ովասիս ամսաթերթը։

200. ԾԱՂԿԵՓՈՒՆՋ, ամս., պարբ., ապա՝ երկամսեայ (ձեռագիր՝ 14 թիւ, խմորատիպ՝ 7 թիւ)։ Հրատ. Զաւարեան վրժ. ի Շրջանաւարտից Միութեան։ Հալէպ, 1944 Նոյ. 12 - 1949 Դեկտ. (21 թիւ)։ Խմբ. ներէն՝ Գէորգ Գանտահարեան։

201. ԾԻԼԵՐ (*), պարբ. (մեքենագիր, ապա՝ տպագիր, Քարէն Եփփէ ճեմարան)։ Հալէպ, 1961։

202. ԾՈՎԱԿ, կիսամսեայ (խմորատիպ - օրկան «Ծովակ» Մշակ. Միութեան)։ Գաւաշ (Վասպուրական), 1908-1909։ Խմբ. ներ՝ Բարունակ Կապուտիկեան, Դաւիթ Փափազեան եւ Արամ Սաֆրաստեան։

203. ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ, ամս. (պատան. օրկան)։ Նոր-Ջուղա, 1938-1939։ Լեւոն Գ. Մինասեան, ճարահատ, այս անունով մկրտած է զայն։

204. ԿԱՄՔ (*), պարբ. (երիտ. օրկան)։ Պ. Այրէս, 1949-1958, 1958-էն 1964 ՞ Gamk։ 1986-ին՝ Կամք, (1 թիւ)։ Շրջան մը ներթերթային (Արմենիա օրաթ. ին մէջ)։

205. ԿԱՄՔ (*), օրաթ. (օրկան)։ Փարիզ, 1984։ Խմբ. ՝ Սիւզան Խարտալեան (1984-1986), Կարօ Իւլիւպէյեան։

206. ԿԱՅԾԵՐ (*), պարբ. (Բիւրոյի օրկան Երիտ. Միութիւններ)։ Պէյրութ, 1983-էն։ Խմբ. կազմ՝ Կարօ Յովհաննէսեան, Գրիգոր Աչըգեան եւ Շահան Գանտահարեան։

207. ԿԱՆԹԵՂ, պարբ. ։ Հալէպ, 1953-1954 (3 թիւ)։ Խմբ. ՝ Ա. Երազենց (Աւետիս Պարմաքսըզեան, հետագային՝ Մատեան)։

208. ԿԱՆԹԵՂ (*), ժողովածու (մեքենագիր - Ն. Փալանճեան ճեմարանի Դ. դասարան)։ Պէյրութ, 1960-էն (տարին 1 թիւ)։

209. ԿԵԱՆՔ, կիսամսեայ (ձեռագիր - աշակ. օրկան)։ Թաւրիզ, 1925-1926։

210. ԿԵԱՆՔ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ, տարեգիրք։ Փարիզ, 1931-1935 (5 տարի)։ Խմբ. ներ՝ Մերուժան եւ Մկրտիչ Պարսամեան եղբայրներ։

211. ԿԵԱՆՔ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ, ամս. ։ Փարիզ, 1936-1940։ Խմբ. ներ՝ Մերուժան եւ Մկրտիչ Պարսամեան եղբայրներ։

212. ԿԻԼԻԿԻԱ, երկօրեայ, ապա՝ օրաթ. (օրկան)։ Ատանա, 19191921։ Արտ. ՝ Կ. Տէր Աբրահամեան։ Խմբ. ներ՝ Տիգրան Ծամհուր, յետոյ՝ Մինաս Վերածին, Լեւոն Մօզեան, Տիգրան Գալըպճեան եւ Արմէն Սասունի։

213. ԿԻԼԻԿԻԱ, պարբ. ։ Աթէնք, 1927։ Խմբ. ՝ Զօրավար Թորգոմ։

214. ԿՈԿՈՆ, ամս. (խմորատիպ - աշակ. օրկան)։ Շուշի, 1895-1896։ Իրեն յաջորդած կրնայ ըլլալ Կռունկ թերթը։

215. ԿՈՀԱԿ, կիսամսեայ (խմորատիպ)։ Շատախ, 1909։ Խմբ. կազմ. - Անկախ Տիգրիսի խմբակը։

216. ԿՈՎԿԱՍԻ ԱՌԱՒՕՏ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1907։ Խմբ. հրատ. ՝ Տիգրան Նազարեան, ապա՝ Բագրատ Շահինեան։ Շար. Արօրի։

217. ԿՈՏՈՇ, կիսամսեայ (խմորատիպ)։ Աղթամար (1908 Դեկտ. 1909 Յունիս)։ Խմբ. ներ՝ Հայկակ Կոսոյեան, Արամ Շալճեան եւ Յովսէփ Խըլղաթեան։

218. ԿՌԻՒ, կիսամսաթերթ (խմորատիպ)։ Աղթամար, 1908 Դեկտ. 1909 (5 թիւ)։

219. ԿՈՐԻԶ (*), պարբ. (օրկան «Քրիստափոր» Ուսանող. Միութեան)։ Հալէպ, 1981-էն։ Շար. Պարբերաթերթի։

220. ԿՌՈՒԱԾԱՂԻԿ, շաբ. (խմորատիպ)։ Մոկունք եւ Առինչ (Մշոյ դաշտ), 1908 - ՞։ Խմբ. ներ՝ Արտաշէս Միրզոյեան եւ Արմէն Ալիխանեան (հետագային բժիշկ)։

221. ԿՌՈՒՆԿ, պարբ. (խմորատիպ - աշակ. օրկան)։ Շուշի, 18981900։ Կրնայ յաջորդած ըլլալ Կոկոն թերթին։

222. ԿՍՄԻԹ, շաբ. (երգիծական)։ Սելանիկ, 1927 Ապրիլ 24 - Հոկտ. 2 (24 թիւ)։ Խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան։

223. ԿՐԱԿ, շաբ. ։ Աղեքսանդրիա, 1906 (3 թիւ)։ Խմբ. ներ՝ Երուանդ Օտեան եւ Բարսեղ Շահպազ։

224. ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ, Նիւ Եորք, 1945։

225. ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, Գահիրէ, 1936-1938։ Կազմեց՝ Գուրգէն Մխիթարեան։ Ապա՝ լոյս տեսած է Պէյրութ, Համազգայինի օրացոյց-տարեցոյց խորագիրով։

226. ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՕՐԱՑՈՅՑ-ՏԱՐԵԳԻՐՔ, Պէյրութ, 1938-1940, 1951-1953 (5 տարի)։ Խմբ. ՝ Գասպար Իփէկեան, Կարօ Գէորգեան (1953-ի տարին միայն)։

227. ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԼՐԱՏՈՒ - ԱԿՕՍ, պարբ. ։ Պէյրութ, 1974-1977։

228. ՀԱՅ ԱՐԻ, երկշ. (խմորատիպ)։ Հրատ. Հ. Մ. Ը. Մ. ի Սլիվէնի մասնաճիւղի։ Սլիվէն (Պուլկարիա), 1938 (5 թիւ)։

229. ՀԱՅ ԱՐՁԱԳԱՆԳ, շաբ. ։ Պուքրէշ, 1916։ Խմբ. ՝ Լեւոն Լանիս։

230. ՀԱՅ ԲՈՅԺ, ամս. ։ Փարիզ, 1934 Նոյ. - 1939, 1947 Դեկտ. - 1967։ Խմբ. եւ տէր՝ Շաւարշ Նարդունի (Այվազեան)։

231. ՀԱՅ ԴԱՏ (*), պարբ. ։ Հրատ. Հայ Դատի Յանձնախումբի։ Երուսաղէմ, 1981։

232. ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ (*), պարբ. ։ Հ. Յ. Դ. Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբ։ Նիկոսիա, 1987։

233. ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ, պարբ. (պատան. օրկան), Նոր Ջուղա, 1953։

234. ՀԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐ, շաբ. (օրկան Հայ Կամաւորներու Միութեան)։ Փարիզ, 1935 (նուազագոյնը 17 թիւ)։ Տէր եւ տնօրէն՝ [Զօրավար] Սմբատ։

235. ՀԱՅ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉ, պարբ. (օրկան ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան)։ Պոսթըն, 1939-1945։ 1946-1955 Հայ Օգնութեան Միութիւն։ 1956-էն՝ Հայ սիրտ։ Խմբ. ներ՝ 1939, տիկիններ Արմենուհի Ահարոնեան եւ Սիրանոյշ Տէստէկիւլ . Մխիթարեան). 19401944, Սիրանոյշ Տէստէկիւլ. 1945, բժ. Արմենակ Բարսեղեան։

236. ՀԱՅ ՄԱՆՈՒԿ, ամս. ։ Պէյրութ, 1948 (5 թիւ)։ Խմբ. ՝ Էօժէնի Գանթարճեան։

237. Հ. Մ. Ը. Մ., ամս. ։ Ֆիլիպէ, 1925-1926։ Խմբ. ՝ Կարօ Ղազարոսեան (Կ. Մեհեան), արտ. ՝ բժ. Թ. Թովմասեան։ Արիի եւ Մարզիկի միացումով յառաջացած եւ նոր անուն առած թերթ։

238. Հ. Մ. Ը. Մ., ամս. ։ Սոֆիա, 1930, (11 թիւ)։ Խմբ. ՝ Ներսէս Աստուածատուրեան։

239. Հ. Մ. Ը. Մ., ամս. ։ Փարիզ, 1946-1947։ Արտ. ՝ Ք. Ժպտունի։

240. Հ. Մ. Ը. Մ., պարբ. ։ Մեքենագիր։ Թրիփոլի, 1978-1979 (նուազագոյնը 6 թիւ)։

241. Հ. Մ. Ը. Մ. ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ (*), պարբ. ։ Երուսաղէմի մասնաճիւղի պաշտօնաթերթ։ Երուսաղէմ, 1980։ Խմբ. ՝ Կարօ Հեքիմեան։ Անգլ. բաժինի՝ Աբօ Սիւրթիւքեան։

242. Հ. Մ. Ը. Մ. (*), տարեգիրք։ Լ. Անճելըս, 1985։

243. Հ. Մ. Ը. Մ. (*), պարբ. ։ Հրատ. Լ. Անճելըսի մասնաճիւղի։ Լ. Անճելըս, 1986, Մայիս։

244. Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՕՐ, միօրեայ թերթ։ Փարիզ, 1934 (նուիրուած Հ. Յ. Դ. ի 44-րդ տարեդարձին)։

245. ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԼՐԱՏՈՒ (*), պարբ. ։ Հրատ. Համազգայինի Մշակութ. եւ Կրթ. Ընկերակցութեան։ Պէյրութ, 1977։

246. ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏ, կիսամսեայ (օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի)։ Պոլիս, 19191922։ Արտ. ՝ Գառլօ Շահինեան։ Պատ. տնօրէն՝ Հրաչեայ ՏէրՆերսէսեան։ Խմբ. ՝ Կարօ Ուշագլեան։ Վերահրատարակուած է Փարիզ, 1929-ին։

247. ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏ, Ռուշճուգ (Պուլկարիա), 1925-1926։ Խմբ. ՝ Վաղարշակ Ասատուրեան ՞։

248. ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏ, օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի։ Ռումանիա, 1926 Նոյ. 14-էն (մինչեւ ե՞րբ)։ Լոյս տեսած է Յ. Ճ. Սիրունիի ջանքերով։

249. ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏ, ամս. (օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի)։ Փարիզ, 1929-1936։ Արտ. ՝ Տիրան Փերչեմլեան։ Խմբ. ՝ Կարօ Ուշագլեան։ Դադրած է շրջան մը եւ վերահրատարակուած 1934-ին։ Գ. շրջանի արտ. ՝ Վազգէն Անդրէասեան։

250. ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏ, պարբ. . Մ. Ը. Մ. ի Շրջ. Սկաուտ. Խորհուրդ)։ Պէյրութ, 1975-1980 (3 թիւ)։ Պատասխանատու՝ Կարօ Թիւթիւնճեան։

251. ՀԱՅ ՍԿԱՈՒՏ, Շթութկարթ (Գերմանիա)։ 1947։

252. ՀԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆ, ամս։ Գահիրէ, 1926 (10 թիւ)։ Խմբ. ներ՝ Գաբրիէլ Թագւորեան, Հմայեակ Շէմս (Սափրիչեան) եւ Բենիամին Թաշեան։

253. ՀԱՅ ՍԻՐՏ, պարբ. (օրկան ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան)։ Պոսթըն, 1956։ Շար. Հայ Կարմիր Խաչի եւ Հայ Օգնութեան Միութիւնի։ 1990-էն՝ տարեգիրք։ Խմբ. ՝ Ժիրայր Միսաքեան (Եւրոպացի)։ Խմբ. կազմ՝ տիկիններ Գոհար Թէօլէօլեան, Սրբուհի Համաստեղ (Կէլէնեան) եւ Սիրանոյշ Տէստէկիւլ . Մխիթարեան)՝ 1963-1966։ Սիրանոյշ Տէստէկիւլ (1966-1970...

254. ՀԱՅ ՍԻՐՏ (*), տարեգիրք (օրկան ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան)։ Պոսթըն, 1990։ Շար. Հայ սիրտ պարբերաթերթի։

255. ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ, պարբ. (օրկան ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան)։ Պոսթըն, (1946-1955)։ Խմբ. ներ՝ բժ. Արմենակ Բարսեղեան (1946-1952) եւ Ժիրայր Միսաքեան (Եւրոպացի, 1953-1955)։ Շար. Հայ Կարմիր Խաչի։ 1956-էն՝ Հայ Սիրտ։

256. ՀԱՅԱՍԱ (*), պարբ. . Մ. Ը. Մ. ի Արարատ մասնաճիւղ)։ Լ. Անճելըս, 1986 (Ասպարէզի մէջ, ներթերթային)։

257. ՀԱՅԱՍՏԱՆ, եռօրեայ (օրկան)։ Սոֆիա, 1915-1920, Ֆիլիպէ, 1920-1925։ Պատ. խմբ. ՝ Մկրտիչ Թելլալեան։ Խմբ. ՝ Արմէն Սեւան (Յովհաննէս Տէվէճեան)։

258. ՀԱՅԱՍՏԱՆ, շաբ. ։ Պուքրէշ, 1928-1930։ Խմբ. ՝ Օննիկ Վարդանեան։

259. ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ամս. (օրկան «Նոր Սերունդ» Երիտ. Միութեան)։ 1947-1948 ՞։ Խմբ. Հրանդ Բալուեան։ Նախապէս լոյս տեսած է Haiastan (ֆրանսերէնով առաւելաբար)։ Հոս հայերէն բաժինը գերիշխող է։ 1962-ի Դեկտեմբերէն շաբ. ։ Տնօրէն՝ Գ. Փափազեան։ Տե՛ս նաեւ Haiastan։

260. ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ամս. (հրատ. Հայոց Ազգ. Խորհուրդի)։ Պերլին, 1943-1944։ Խմբ. ՝ Խոսրով Ներսէսեան։

261. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՒՈՐ, երկօրեայ (օրկան)։ Երեւան, 19191920։ Խմբ. ՝ Վ. Խորէնի (Վահան Տէր Գէորգեան)։

262. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՕՕՊԵՐԱՑԻԱ, երկշ., (օրկան Երեւանի Նահանգի Կօօպերատիւների Միութեան)։ Երեւան, 1919-1920։ Խմբ. ներ՝ Սիմոն Վրացեան, ապա՝ Դաւիթ Անանուն։

263. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՁԱՅՆ, շաբ. ։ Փարիզ, 1922-1923։ Տնօրէն-հրատ. ՝ բժ. Նեւրուզ։ Խմբ. ներ՝ Սիմոն Վրացեան, բժ. Նեւրուզ եւ Վարդգէս Ահարոնեան։

264. ՀԱՅԴՈՒԿ (*), ամս. (պաշտօնաթերթ Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան)։ Կլէնտէյլ, 1978։ 1989-ի խմբ. կազմ՝ Արեգ Աղաբեկեան, Հայկ Պաղտասարեան, Սեւան Պաղտասարեան, Սիլվա Պէրպէրեան, Անի Պօղիկեան, Նայիրի Ղազարեան եւ Արամ Գույումճեան։

265. ՀԱՅԵԱՑՔ, կիսամսեայ (խմորատիպ)։ Վան, 1907-1908։ Խմբ. ներ՝ Դաւիթ Փափազեան եւ Գրիգոր Խլղաթեան։

266. ՀԱՅԵԿ, շաբ. (խմորատիպ, ապա՝ տպագիր)։ Մունճուսուն, Կեսարիա, 1910-1914։ Արտ. -խմբ. ՝ Կիւրոս Տէվէլեան։

267. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՁԱՅՆ (*), երկամս. ։ Վենետիկ, 1975։ Արտ. ՝ Սուրէն Ծովիկեան։ Պատ. տնօրէն՝ Մառիօ Ալպերթի։ Խմբ. կազմ՝ Յարութիւն Քէօշէեան, Մելքոն Սուքիասեան եւ Սուրէն Ծովիկեան։

268. ՀԱՅԿԱՇԷՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, Պոլիս, 1922 (1 տարի)։ Կազմեց՝ Յակոբ Սարգիսեան։

269. ՀԱՅԿԱՇԷՆ, պարբերագիրք։ Փարիզ, 1943 (2 գիրք)։ Խմբ. ՝ Շաւարշ Միսաքեան։

270. ՀԱՅՐԵՆԻՔ (*) շաբ. (1899 Մայիս 1-էն), երկօրեայ (1913 Յունիս 24-էն) եւ օրաթերթ (1915 Դեկտ. 4-էն)։ Նիւ Եորք, ապա՝ Պոսթըն, 1900 Սեպտ. 22-էն ի վեր։ Խմբ. ներ (գլխաւորները)՝ Թովմաս Չարշաֆճեան, Միհրան Մինասեան, Արշակ Վռամեան (Օննիկ Դերձակեան), բժ. Նշան Տ. Ս. Թաշճեան, փրոֆ. Յարութիւն Յովհաննէս Չագմագճեան, Սիամանթօ, Սիմոն Վրացեան, Մանուկ Համբարձումեան, Մերուժան Օհանեան, Սահակ Չթճեան, Նշան Տէստէկիւլ, Մինաս Վերածին, Ռուբէն Դարբինեան, Գուրգէն Մխիթարեան, Անդրէ Ամուրեան, Խոսրով Ներսէսեան, Ժիրայր Միսաքեան (Եւրոպացի), Մինաս Թէօլէօլեան եւ Գէորգ Տօնապետեան։ Շուրջ երկոտասնեակ մը օգն. խմբագիրներ ալ ունեցած է։

271. ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԱՄՍԱԳԻՐ (օրկան)։ Պոսթըն, 1922-1970։ Խմբ. ՝ Ռուբէն Դարբինեան։

272. ՀԱՅՐԵՆԻՔ, տարեգիրք-տօնացոյց, 1944-1948 (5 տարի)։ Խմբ. ՝ Սիմոն Վրացեան։

273. ՀԱՅՔ, բանակումի տեղեկատու . Մ. Ը. Մ. Լոնտոն, 1986 Օգոստոս։ Ունեցած է անգլերէնով առանձին հրատարակութիւն։

274. ՀԱՐՈՒԱԾԱՅԻՆ, պարբ. ։ Պէյրութ, 1954 (1 թիւ)։ Խմբ. կազմ՝ Կարօ Արմէնեան (Հայկականեան), Սերոբ Երէցեան եւ Նազարէթ Թօփալեան։

275. ՀՈՂ-ԴԱՐ, շաբ. ։ Սեբաստիա, 1910-1914։ Տէր եւ տնօրէն՝ Հ. Մ. Փօլատ, ապա՝ Վ. Դ. Վարդանեան։ Խմբ. ՝ Կարապետ Ա. Պարսամեան։

276. ՀՈՄ, ամս. (հրատ. Համազգայինի Հայ Ուսանողական Միութեան)։ Հալէպ, 1976 Յունիս-Յուլիս (2 թիւ)։ Խմբ. կազմ։

277. ՀՈՐԻԶՈՆ, շաբ. ։ Գահիրէ-Աղեքսանդրիա, 1904-1906 (47 թիւ)։ Խմբ. տնօրէն՝ բժ. Կարապետ Փաշայեան Խան։ Խմբ. ներ՝ Արտաւազդ Հանըմեան եւ Յակոբ Ասատուրեան։

278. ՀՈՐԻԶՈՆ, օրաթ. (անպաշտօն օրկան)։ Թիֆլիս, 1909-1918։ Հ. Յ. Դ. ի դէմ՝ ռուս կառավարութեան յարուցած հալածանքներուն հետեւանքով՝ 1909-ին, Հ. Յ. Դ. Արեւելեան Բիւրոյի պաշտօնաթերթ Գործը կը դադրի։ Անոր փոխարէն կը սկսի լոյս տեսնել Հորիզոնը, իբրեւ անկուսակցական (անուանապէս) օրաթերթ, արտօնատիրութեամբ Համբարձում Մելիքեանի, որուն սեփականութիւնն էր թերթը։ Խմբ. -հրատ. ՝ Բ. Նուրալեան։ Խմբ. ՝ Ս. Սահակեան։ Խմբագիր եղած կամ խմբագրութեան մաս կազմած են՝ Լէօ (Առաքել Բաբախանեան), Յովհաննէս Թումանեան, Մարգար, Վալադ Վալադեան, Նիկոլ Աղբալեան, Արշակ Ղազարեան, Արշակ Ջամալեան, Լիպարիտ Նազարեանց, Նար-Դոս, Տիգրան Փիրումեան, Ս. Սահակեան, Աւետիք Շահխաթունեան, Միքայէլ Վարանդեան, Սիմոն Գրուզինեան (Վրացեան), Վահան Նաւասարդեան։ Վարչութեան անդամ՝ Խորէն Մկրտիչեան։ 1918-ին լոյս տեսած է Նոր հորիզոն անունով։

279. ՀՈՐԻԶՈՆ, երկշ. (յաւելուած Հորիզոնի)։ Թիֆլիս, 1914-1918։

280. ՀՈՐԻԶՈՆ, օրաթ։ Իզմիր, 1919-1922։ Արտ. ՝ Վահան Պարտիզպանեան։ Պատ. տնօրէն՝ Սեդրակ Թոքաճեան։ Խմբ. ՝ Անտոն Կազէլ։

281. ՀՈՐԻԶՈՆ, շաբ. ։ Թեհրան, 1920 (12 թիւ)։ Ձախ դաշնակցականներու հրատարակութիւն։

282. ՀՈՐԻԶՈՆ, օրաթ. (անուղղակի օրկան)։ Սելանիկ, 1927-1937։ Արտ. եւ խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան։ Օգն. խմբ. ՝ Խոսրով Ներսէսեան (1934-1937)։ Շար. Սելանիկի Ալիքին։ 1937-ին միացած է Աթէնքի Նոր օրին։

283. ՀՈՐԻԶՈՆ (*), շաբ. (օրկան)։ Մոնթրէալ, 1979, Մայիս 28։ Ունեցած է Գրական հորիզոնը՝ 1984-1985։ 1986-ին՝ գրականը լոյս տեսած է Ասպարէզ-Հորիզոն անունով, իսկ 1990-ին՝ Գրական յաւելուած-Հորիզոն անունով։ 1989-ին ունեցաւ Horizon, ֆրանսերէն եւ անգլերէն յաւելուածները։

284. ՀՈՐԻԶՈՆ-ԳՐԱԿԱՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ (*), ամս. (օրկան)։ Մոնթրէալ, 1990։ Տե՛ս Հորիզոնի բաժինը։

285. ՀՈՒՐ, ամս. ։ Թեհրան, 1971-1974 (38 թիւ)։ Արտ. եւ պատ. տնօրէն՝ բժ. Գագիկ Յովակիմեան։

286. ՀՐԱԲՈՒԽ (*), երկամսեայ (պատան. օրկան)։ Լոս Անճելըս, 1989։ Խմբ. կազմ՝ Վահէ Մանուէլեան, Թարա Եարալեան, Սարին Կիւրեղեան, Արմէն Մարթին, Հուրի Սերոբեան եւ Ռիթա Պաղտասարեան։

287. ՀՐԱԶԴԱՆ, եռօրեայ։ Երեւան, 1908-1909։ Խմբ. -հրատ. ՝ Պօղոս Կանդուրալեան (2 թիւ), ապա խմբ. ՝ Ա. Տէր Յակոբեան։

288. ՀՐԱԶԴԱՆ, շաբ. ։ Վառնա, 1923-1924։ Խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան։

289. ՀՐԱԶԴԱՆ, ամս. ։ Պուքրէշ, 1927 (3 թիւ)։ Խմբ. ՝ Սարգիս Սարունի (Տօնկլիկեան)։

290. ՀՐԱԶԴԱՆ, երկամսեայ։ Աթէնք, 1929-1930։ Հրատարակիչներ՝ Մանուէլ Սաւուլեան եւ Ա. Գաբրիէլեան։ Խմբ. ՝ Վազգէն Եսայեան։

291. ՀՕՄԻ ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (*), տարեգիրք։ Մոնթրէալ, 1986։

292. ՂԱՐԱԲԱՂ, եռօրեայ։ Շուշի, 1911-1912 (74 թիւ)։ Խմբ. հրատ. ՝ բժ. Նիքոլայ Եարամիշլեան, Վրթանէս Փափազեան եւ Ս. Տէր Մինասեան։

293. ՂԱՐԱԴԱՂ, ամս. (օրկան Ղարադաղի Աղաղան գիւղի Հայրենակցական Միութեան)։ Թաւրիզ, 1912-1914։ Խմբ. ՝ Վաղինակ Իրանեան (Սարգիսեան)։ 1914-ին՝ երկշ. ։ Նախապէս լոյս տեսած է Աղաղան անունով։

294. ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1918-1924։ Արտ. ՝ Վրթանէս Մարտիկեան։ Խմբագիրներ՝ Յակոբ Ճ. Սիրունի (Ճօլօլեան), Շաւարշ Միսաքեան եւ Մանուկ Ասլանեան։ Խմբագրութեան անդամ՝ Կարօ Գէորգեան (1921-1922), Լեւոն Մօզեան, Գուրգէն Մխիթարեան եւ այլք։ Շար. Ազատամարտի։ Իրեն յաջորդած է Մարմարան։

295. ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ, ամս. (մանկավարժական յաւելուած - օրկան Հայ Ուսուցչական Միութեան)։ Պոլիս, 1919-1920 (5 թիւ)։ Խմբ. մարմին՝ Գեղամ Գավաֆեան, Պօղոս Գէորգեան, Յովհաննէս Հինդլեան, Գէորգ Մեսրոպ եւ Շահան Պէրպէրեան։

296. ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ, ամս. (գիւղատնտեսական յաւելուած օրկան Հայ Գիւղատնտեսական Միութեան)։ Պոլիս, 1919 (3 թիւ)։ Խմբ. մարմին՝ Սեպուհ Ստեփանեան, Հրանդ Տանձիկեան եւ Հայկ Սէրէնկիւլեան։

297. ՃԵՄ ԱՐԻ, պարբ. Հայ Ճեմարանի Արիներու (իրողապէս՝ ամս. Պէյրութ, 1937 Յունուար-Մարտ։ Խմբ. ՝ Նահապետ Չոլագեան։

298. ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, պարբ. (հրատ. Ն. Փալանճեան Ճեմարանի Շրջանաւարտներու Միութեան)։ Պէյրութ, 1962։

299. ՄԱՆԻՇԱԿ, (խմորատիպ)։ Սանասարեան վրժ. (Կարին)։ 1904։ Խմբ. ՝ Տիգրան Ամսէեան (Ծամհուր, Ֆէրիտ-Ճէմիլ)։

300. ՄԱՍԻՍ, ամս. ։ Սոֆիա, 1931-1932 (11 թիւ)։ Խմբ. ՝ Յովհաննէս Տէվէճեան (Արմէն Սեւան)։

301. ՄԱՍԻՍ, տարեգիրք։ Սոֆիա, 1934-1935 (երկու տարի)։ Խմբ. ՝ Արմէն Սեւան (Յովհաննէս Տէվէճեան)։

302. ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ, պարբ. ։ Աթէնք, 1944։ Խմբ. ՝ Համօ Մեհրապեան։

303. ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ, պարբ. . Մ. Ը. Մ. ի 50-ամեակի առթիւ)։ Փարիզ, 1968 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ Ծերուն Ասատուրեան։

304. ՄԱՐԶԻԿ, պարբ. . Մ. Ը. Մ. Սոֆիա, 1925։ Արտ. ՝ բժ. Թ. Թովմասեան, խմբ. ՝ Կարօ Ղազարոսեան (Կ. Մեհեան)։ Ձուլուելով Արիին հետ, սկսած է լոյս տեսնել Հ. Մ. Ը. Մ. անունով, Ֆիլիպէի մէջ։

305. ՄԱՐԶԻԿ (*), ամս. (օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի Կեդր. Վարչութեան)։ Պէյրութ, 1980-էն։

306. ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ, ամս. . տարիէն՝ 1912, երկշ. Պոլիս, 19111914։ Արտ. ՝ Շաւարշ Քրիսեան։ Պատ. տնօրէն՝ Կ. Ունճեան։

307. ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ, պարբ. (օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի)։ Աթէնք, 1946։ Արտ. ՝ Դանիէլ Դանիէլեան։ Խմբ. ՝ Համօ Մեհրապեան։

308. ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ, պարբ. (հրատ. Մոնթրէալի Հ. Մ. Ը. Մ. Կամքի)։ Մոնթրէալ, 1968 Ապրիլ - Մայիս - ՞։ Խմբ. կազմ՝ Պերճ Գարապաճեան, Յակոբ Մանուկեան, Գրիգոր Նիզիպլեան, Աշոտ Սերոբեան եւ Յակոբ Սեւակեան։

309. ՄԱՐՏԻԿ, պարբ. ։ Պատան. օրկան։ Մոնթրէալ, 1983-1984-էն - ՞։

310. ՄԵՀԵԱՆ, ամս. ։ Պոլիս, 1914 (7 թիւ)։ Տնօրէն-խմբ. ՝ Կոստան Զարեան։ Խմբ. ներ՝ Գեղամ Բարսեղեան, Յակոբ Քիւֆէճեան (Օշական), Դանիէլ Վարուժան եւ Ահարոն։

311. ՄԵՀԵԱՆ, պարբ. (աշակ. օրկան)։ Պէյրութ 1969 (1 թիւ)։

312. ՄԵՂՈՒ, կիսամսեայ։ Պարտիզակ, 1912-1914։ Խմբ. ներ՝ Յակոբ Չալըքեան, Տիգրան Ծամհուր եւ Սարգիս Սրենց։

313. ՄԵՂՈՒ, օրաթ. (օրկան)։ Պոլիս, 1913։ Հրատարակուած է իբրեւ Ազդակի շար., 1 թիւ։ Իրեն յաջորդած է Շանթը։

314. ՄԵՂՈՒ, շաբ. ։ Սելանիկ, 1923-1924։ Խմբ. ՝ Լեւոն Շաթրեան։

315. ՄԵՂՈՒ, ամս. ։ Կլէնտէյլ, 1981-1982։ Հրատարակիչներ՝ Նահապետ Մելքոնեան եւ Վահագ Սավուլեան։ Պատ. խմբ. ՝ Նահապետ Սավուլեան։

316. ՄԵՆՔ, պարբ. ։ Փարիզ, 1931 (5 թիւ)։ Արտ. ՝ բժ. Լեւոն Գրիգորեան։ Խմբ. ներ՝ Վազգէն Շուշանեան եւ Շաւարշ Նարդունի։

317. ՄԵՆՔ, պարբ. (Համազգայինի Հայ Մշակութային Միութիւն)։ Նիւ Եորք, 1975-1981։ Խմբ. ներ՝ Անայիս Պարսումեան, Ժիրայր Աթթարեան եւ Արիս Սեւակ։

318. ՄԵՍՐՈՊ, պարբ. (հրատ. Հայ-Գերման Ընկերութեան)։ Պերլին, 1913 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ բժ. Ճէյմս Գրինֆիլտ եւ Ռուբէն Դարբինեան։ Քարտուղար՝ Աւետիք Իսահակեան։

319. ՄԵՐ ՁԱՅՆԸ, եռօրեայ (օրկան)։ Գանձակ, 1918։ Խմբ. մարմին։

320. ՄԵՐ ՈՒՂԻՆ, ամս. (խմորատիպ - Հայ Ուսանողական Միութիւն)։ Հալէպ, 1923 - ՞։

321. ՄԵՐ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ, տարեգիրք։ Պոլիս, 1910-1913 (4 տարի)։ Խմբ. -հրատ. ՝ Մերուժան Պարսամեան։

322. ՄԻԱՑՈՒՄ, բանակումի թերթ։ Քլամար (Ֆրանսա)։ 12-26 Օգ., 1980։

323. ՄԻՆԱՐԷԹ, շաբ. ։ Թաւրիզ, 1919-1921։ Խմբ. ՝ Առ. Յարութիւնեան։ Օգն. խմբ. ՝ Անդրէ Ամուրեան։

324. ՄԻՈՒԹԻՒՆ, ամս. (խմորատիպ - աշակ. օրկան)։ Շուշի, 1913 (քանի մը թիւ)։

325. ՄԻՋՆԱԲԵՐԴ, տարեգիրք։ Պէյրութ, 1957, 1959 (2 տարի)։ Խմբ. ՝ Պօղոս Սնապեան։

326. ՄԻՏՔ, ժողովածու, Երեւան, 1910 (1 թիւ)։ Խմբ. -հրատ. ՝ Երուանդ Ֆրանգեան։

327. ՄԿՈՆ ՈՒ ՉԱԼՈՆ, մանկական պարբ. (հրատ. Համազգայինի Մշակութային եւ Կրթական Ընկերակցութեան)։ Պէյրութ, 1978-1981 (10 թիւ)։ Խմբ. ներ՝ տիկ. Լուսին Մալիքեան եւ տիկ. Գարմէն Տէր Կարապետեան։

328. ՄՈԼՈՏ, շաբ. (Բիւրոյի օրկան - ռուսերէնով)։ Թիֆլիս, 19171918։ Խմբ. ՝ Աւետիք Շահխաթունեան։

329. ՄՈՒՆԵՏԻԿ, շաբ. ։ Իզմիր, 1909։ Խմբ. տնօրէն՝ Սարգիս Պապիկեան։

330. ՄՏՐԱԿ, կիսամսեայ։ Աղեքսանդրիա, 1908 (5 թիւ)։ Խմբ. - տնօրէն՝ Բարսեղ Շահպազ։

331. ՄՏՐԱԿ, պարբ. (խմորատիպ)։ Շապին Գարահիսար, 1910։

332. ՄՐԳԱՍՏԱՆ, ամս. ։ Սոֆիա, 1935-1936։ Խմբ. -հրատ. ՝ Յովհաննէս Տէվէճեան։

333. ՅԱՌԱՋ, շաբ., 6-րդ թիւէն՝ օրաթ. (Բիւրոյի օրկան)։ Թիֆլիս, 1906 (76 թիւ)։ Հիմնադիրներ՝ Աւետիս Ահարոնեան, Եղիշէ Թոփչեան եւ Գարեգին Խաժակ (Չագալեան)։ Արտ. ՝ Աւետիք Սահակեան (Հայր Աբրահամ)։ Հրատ. ՝ Թ. Նալպանդեան։ Խմբ. ներ՝ (հիմնադիրներու կողքին)՝ Յոնան Դաւթեան, Լիպա- րիտ Նազարեանց, Յովհաննէս Իւսուֆեան եւ Միքայէլ Վարանդեան։ Յառաջ, իր երեք տարուան գոյութեան ընթացքին (1906-1909), բազմաթիւ անգամներ խափանուեցաւ ցարական գրաքննութեան կողմէ։ Շարունակեց հրատարակուիլ զանազան անուանափոխումներով Ալիք, Երկիր, Զանգ, Ժամանակ, Փայլակ, Ժայռ, Խարիսխ, Կովկասեան առաւօտ, Նոր ալիք, Վտակ, Զանգակ եւ Գործ։

334. ՅԱՌԱՋ, շաբ. (խմորատիպ)։ Կարին, 1908 Մարտ Թերեւս ասիկա միակ թիւն է։ Կրնայ նախապատրաստութիւն ըլլալ նոյն քաղաքի տպագիր Յառաջին։

335. ՅԱՌԱՋ, շաբ. եռօրեայ, ապա երկօրեայ (օրկան Կարնոյ Հայ Երիտասարդական Միութեան)։ Կարին, 1909-1914 Մարտ 20։ Արտ. ՝ Արամ Ատրունի։ Պատ. տնօրէն՝ Վահէ Թոգաճեան, ապա՝ Շաւարշ Միսաքեան։ Խմբ. ներ՝ Եղիշէ Թոփչեան, Փիլոս, Սիմոն Վրացեան եւ Շաւարշ Միսաքեան։ 1914-ին լոյս տեսած է Երկիր, ապա՝ Ալիք խորագիրներով։

336. ՅԱՌԱՋ, շաբ. (օրկան)։ Պաքու, 1917 (5 թիւ)։

337. ՅԱՌԱՋ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1919-1920։

338. ՅԱՌԱՋ, օրաթ. (օրկան)։ Երեւան, 1919-1920։ Յաջորդաբար խմբ. ներ՝ Սիմոն Վրացեան, Արտաշէս Չիլինգարեան (Ռուբէն Դարբինեան) եւ Վահան Նաւասարդեան։ Օգն. խմբ. ՝ Արշակ Յովհաննէսեան։

339. ՅԱՌԱՋ (*), երկօրեայ, ապա՝ օրաթերթ (1927)։ Փարիզ, 19251940, 1945 Ապրիլ 8-էն։ Հիմն. խմբ. ՝ Շաւարշ Միսաքեան (հիմնադրումէն մինչեւ իր մահը 1925-1957)։ Ապա՝ իր դուստրը՝ Արփիկ Միսաքեան։ Խմբ. ներ՝ Հրանդ Սամուէլ (երկու շրջան), օգն. խմբ. ՝ Շաւարշ Նարդունի (Այվազեան), Շաքէ Տէր Մելքոնեան, Մաննիկ Մեծատուրեան, Ժիրայր Միրիճեան, Արմենակ Պիլէզիկճեան, Ալէմշահ եւ այլք։ 1970 տասնամեակի սկիզբներէն՝ Արփիկ Միսաքեան հեռացուած է Դաշնակցութենէն։

340. ՅԱՌԱՋԴԻՄԱՍԷՐ, ամս. ։ Աղեքսանդրիա, 1917-1918։

341. ՅԱՐԴԳՈՂ, պարբ. ։ Պէյրութ, 1932 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ Վազգէն Տէրունեան (Անդրանիկ Ծառուկեան)։ Գրական յաւելուած Ազդակի։

342. ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԱԼՊՈՄ, ամս., ապա՝ պարբ. (պատան. օրկան՝ կարճ ժամանակ մը, ապա՝ անհատական հրատ. Հալէպ, 1949-1962, ապա՝ Պէյրութ, 1962-1975 (108 թիւ)։ Հրատ. -խմբ. ՝ նկարիչ Աւօ (Աւետիս Թումայեան)։

343. ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՐԲՆՈՑ, ամս. (ապակետիպ)։ Օրկան Դաշերիտ Միութեան Դաշնակցական Երիտասարդներու Միութեան։ Երեւան, 1929։ Խմբ. ներ՝ Գ. Գրիգորեան եւ Հ. Տէր Թովմասեան։

344. ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏ, պարբ. (հրատ. Հ. Յ. Դ. Հիւս. Ամերիկայի եռակողմանի երիտասարդական սեմինարի), 1984-1985։

345. ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԲՈՎ, պարբ. (օրկան Հ. Յ. Դ. «Ռոստոմ» Երիտ. Միութեան)։ Թեհրան, 1979-1986։

346. ՅՈՅՍ, շաբ. (աշակ. օրկան)։ Ալեքսանդրապոլ, 1919։

347. ՅՈՅՍ, ամս. (խմորատիպ հրատ. Հայ Պատանեկան Միութեան)։ Դամասկոս, 1922 ՞ (2 թիւ)։

348. ՅՈՐՁԱՆՔ, երկշ. (խմորատիպ)։ Վան, 1909-1910 (27 թիւ)։ Խմբ. կազմ՝ Նոր սերունդի (Վան) խմբակը։

349. ՅՈՐՁԱՆՔ, շաբ. (ուսանող. օրկան)։ Թիֆլիս, 1920։

350. ՅՈՒՆԱՀԱՅ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, Աթէնք, 1927-1930 (4 տարի)։ Խմբ. ՝ Անտոն Կազէլ։

351. ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ, շաբ. (խմորատիպ)։ Գոնիա, 1911։ Հրաչեայ Լուսպարոնեան։

352. ՅՈՒՍԱԲԵՐ (*), երկօրեայ, ապա՝ օրաթերթ (1926 Ապրիլ 1-էն սկսեալ)։ 1915 Մարտ 3-էն անպաշտօն, իսկ 1923-էն՝ պաշտօնական օրկան։ Գահիրէ, 1913։ Յուսաբերը նախորդած են ոչ-դաշնակցական Լուսաբերը (1904-1908) եւ Լուսաբեր-Արեւը (19081913)։ 1913-ին, Լուսաբեր-Արեւի բաժանումով, Լուսաբերը կ՚անցնի փաստաբան Արմենակ Մէօթէմէտեանի ձեռքը, որ թերթին անունը փոխելով (տառի մը փոփոխութիւն), կը սկսի լոյս ընծայել Յուսաբերը։ Արտ. մեթր Արմենակ Մէօթէմէտեան։ 1915-էն՝ Ա. Լալայեանց։ Հրանդ Ամիրեան՝ 1922-էն, Օննիկ Մաճառեան՝ 1928-էն։ Յետոյ նորէն մեթր Արմենակ Մէօթէմէտեան։ Խմբ. ներ՝ Սուրէն Պարթեւեան, Հրանդ Ամիրեան, Ստեփան Եսայեան եւ Արտաւազդ Հանըմեան (1917-1922), ապա՝ Վահան Նաւասարդեանի խմբագրապետութիւն, օգն. խմբ. ներ՝ Լիպարիտ Նազարեանց, Գուրգէն Մխիթարեան, Բենիամին Թաշեան, Սարգիս Զէյթլեան, Մինաս Թէօլէօլեան, բժ. Սուրէն Պայրամեան եւ ուրիշներ։ Յուսաբեր ժամանակի ընթացքին ունեցած է յաւելուածներ Յուսաբեր ամս. եւ Յուսաբեր երիտասարդական։

353. ՅՈՒՍԱԲԵՐ, ամս. (գրական, գեղարուեստական եւ գիտական բաժին)։ Գահիրէ, 1944-1948։ Արտ. ՝ Օննիկ Մաճառեան։ Խմբ. ներ՝ Գուրգէն Մխիթարեան եւ Վէմունի (Բենիամին Թաշեան)։

354. ՅՈՒՍԱԲԵՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ամս. (մեքենագիր)։ Գահիրէ, 1985 - ՞։

355. ՆԱՅԻՐԻ, պարբերագիրք։ Հալէպ, 1941-1944 (6 թիւ), ապա՝ ամս., 1945-1949, Պէյրութ, 1951։ 1952-1983՝ շաբ., Պէյրութ։ 1956-ին՝ Ա. Ծառուկեան հեռացուած է Դաշնակցութենէն։ Հիմն. -խմբ. ՝ Անդրանիկ Ծառուկեան (Վազգէն Տէրունեան, Վ. Խաժակ)։ Կարճ ժամանակով՝ 1954-1955 (9 ամիս) Եդուարդ Պօյաճեան եւ Պօղոս Սնապեան։ Խմբագրական աշխատանքներ կատարած են նաեւ տիկ. Սոնա Ծառուկեան (ծնեալ Խտըշեան) եւ Արշաւիր Գապպէնճեան։ Շաբ. ի արտ. ՝ Մարք Տօնիկեան։

356. ՆԱՅԻՐԻ ԱՇԽԱՐՀ, ամս., ապա՝ երկշ. ։ Փարիզ, 1931-1933։ Արտ. ՝ Վահան Համբարձումեան։ Խմբ. ՝ բժ. Ս. Թորոսեան։

357. ՆԱՒԱՍԱՐԴ, տարեգիրք։ Պոլիս, 1914։ Խմբ. ներ՝ Դանիէլ Վարուժան եւ Յակոբ Ճ. Սիրունի։

358. ՆԱՒԱՍԱՐԴ, ամս. ։ Նիւ Եորք, 1922 (8 թիւ)։ Խմբ. ՝ Եդուարդ Սահակեան։

359. ՆԱՒԱՍԱՐԴ, պարբ. ։ Պուքրէշ, 1923-1926 (24 պրակ)։ Խմբ. Յակոբ Ճ. Սիրունի (Ճօլօլեան)։

360. ՆԱՒԱՍԱՐԴ, պարբ. ։ Թեհրան, 1937-1939։ Հրատ. ՝ Մ. Մկրտիչեան։ Խմբ. ներ՝ Յովսէփ Թադէոսեան եւ Տաճատ Պօղոսեան։

361. ՆԱՒԱՍԱՐԴ, ամս. (օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի)։ Պ. Այրէս, 1953-1963։

362. ՆԵՐԿԱՅ, ամս. ։ Պ. Այրէս, 1961-1970 ՞։ Խմբ. ՝ Վ. Պահատրեան։

363. ՆՇԴՐԱԿ, շաբ. (երգիծական)։ Աթէնք, 1930։ Խմբ. ՝ Միհրան Փափազեան (Նշդրակ)։

364. ՆՈՐ ԱԼԻՔ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1907 (6 թիւ)։ Խմբ. հրատ. ՝ տիկ. Զ. Մեհրապեան։ Շար. Կովկասի առաւօտի։

365. ՆՈՐ ԱՂԲԻՒՐ, ամս. ։ Թեհրան, 1943-1946։ Խմբ. ՝ Անդրէ Տէր Օհանեան . Ամուրեան)։

366. ՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՒՈՐ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1919-1920։ Պատ. խմբ. ՝ Զօրի Զօրեան։

367. ՆՈՐ ԱՐԱՔՍ, օրաթ, (օրկան)։ Սոֆիա, 1930-1932։ Խմբ. ներ՝ Օննիկ Մխիթարեան եւ Արամ Յակոբեան։

368. ՆՈՐ ԱՐՇԱԼՈՅՍ, եռօրեայ։ Պուքրէշ, 1922-1935։ Պատ. տնօրէն եւ խմբագրապետ՝ Պարոյր Լեւոնեան։

369. ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ, շաբ. ։ Նոր Նախիջեւան, 1906-1907։ Խմբ. ներ՝ Յ. Խլէպնիքեան եւ Սիմոն Վրացեան։

370. ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ, եռօրեայ, (օրկան)։ Երեւան, 1918։

371. ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ, շաբ. ։ Թեհրան, 1922-1927։ Արտ. ՝ բժ. Վարդան Յովհաննիսեան։ Խմբ. ՝ Օննիկ Մխիթարեան։

372. ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ, շաբ. ։ Պէյրութ, 1957-1976, 1982։ 1958-ին կ՚ունենայ դադար մը եւ կը սկսի հրատարակուիլ զանազան անձերու կողմէ։ 1960-ին կը դառնայ սեփականութիւնը Կարպիս եւ Մանուէլ Գազանճեան եղբայրներուն։ Այդ շրջանի խմբ. կազմ՝ Արմէն Տօնոյեան, Մանուէլ Գազանճեան, Ալեքսան Մնակեան եւ Վահան Ճանսըզեան։ Հիմնականօրէն թերթը խմբագրած են նշեալ երկու եղբայրները։ Բ. վերահրատարակութեան շրջանի (3 թիւ) խմբ. ՝ Յակոբ Լատոյեան։

373. ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ (Nova vida) (*), պարբ. ։ Սան Բաւլօ, 1979։

374. ՆՈՐ ՀԱՍԿԵՐ, երկշ. ։ Թեհրան, 1935-1936 (16 թիւ)։ Արտ. խմբ. ՝ Մարգրիտ Սարվարեան։

375. ՆՈՐ ՀՈՍԱՆՔ, ամս. ։ Թիֆլիս, 1913-1915։ Հրատ. ՝ բժ. Արշակ Ղազարեան։ Խմբ. ներ՝ Նիկոլ Աղբալեան եւ բժ. Արշակ Ղազարեան։

376. ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1918 (22 թիւ)։ Խմբ. ՝ Վահան Նաւասարդեան։

377. ՆՈՐ ՇԱՐԺՈՒՄ, շաբ. ։ Գահիրէ, 1923-1924 (52 թիւ)։ Խմբ. ՝ Գուրգէն Մխիթարեան։

378. ՆՈՐ ՈՅԺ, օրաթ։ Թիֆլիս 1914 (13-14 թիւ)։ Խմբ. -հրատ. ՝ Տ. Տրդատեան։ Իրական խմբ. ՝ բժ. Արշակ Ղազարեան։

379. ՆՈՐ ՊԱՏԳԱՄ, ամս. ։ Թեհրան, 1924-1925։

380. ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ, երկշ. (խմորատիպ)։ Վան, 1906 Նոյ. - 1908 Փետր. ՞։ Խմբ. կազմ։

381. ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ, ամս. (խմորատիպ պատան. օրկան)։ Հաւաւ(ան), Բալահովիտ, 1913։ Խմբ. ՝ Մովսէս Լէյլէկեան։ Փոխխմբ. ներ՝ Մելքոն Փոլատեան եւ Յովսէփ Փափազեան։

382. ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ, շաբ. (աշակ. օրկան)։ Երեւան, 1920։ Խմբ. մարմին՝ Ա. Խանջեան, Վ. Խերանեան եւ Ա. Ղազարեան։

383. ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ, ամս. (օրկան Հ. Մ. Ը. Մ. ի)։ Բիրէ-Աթէնք, 19261929։ Արտ. ՝ Առաքել Պետրոսեան։ Վարիչ՝ Ս. Տամլամայեան։ Խմբ. ՝ Ա. Ա. Պետրոսեան։

384. ՆՈՐ ՓԻՒՆԻԿ, եռօրեայ, 1926 Ապրիլ 1-էն՝ երկօրեայ (օրկան)։ Պէյրութ, 1925-1927։ Խմբ. ներ՝ Խոսրով Թիւթիւնճեան եւ Արշակ Յովհաննէսեան . Արշակունի)։ Շար. Փիւնիկի։

385. ՆՈՐ ՔՆԱՐ, պարբ. ։ Աթէնք, 1926։ Խմբ. ներ՝ Նազարէթ Հովարտեան, Մանուկ Մանուկեան եւ Գէորգ Չէքիճեան։

386. ՆՈՐ ՕՐ, շաբաթաթերթ, եռօրեայ, երկօրեայ, ապա՝ օրաթերթ (1924 Յունուար 1-էն)։ Կիսապաշտ. օրկան։ Աթէնք, 1923 Մարտ 25 1944 Սեպտ. ։ Հիմնադիրներ՝ Գաբրիէլ Լազեան, Անտոն Կազէլ, Արամ Շիրինեան եւ Պօղոս Սվաճեան։ Հրատ. ՝ Նոր Օր հրատարակչական ընկերութեան։ Պատ. տնօրէն՝ Գաբրիէլ Լազեան։ Խմբ. ներ՝ Անտոն Կազէլ եւ Գաբրիէլ Լազեան։ Մինչեւ 1940, առանց ընդհատումի, 17 տարի լոյս կը տեսնէ թերթը։ Բ. Համաշխարհային պատերազմին, Մետաքսասի կառավարութեան օրով, կը դադրեցուին օտար բոլոր թերթերը, նաեւ Նոր օրը։ Գերմանական գրաւման շրջանին, Ա. Կազէլ իր անձնական պատասխանատուութեամբ մինչեւ 1944 կը վերահրատարակէ Նոր օրը, երկու էջով եւ փոքրադիր։ Վերահրատարակուած է 25 Փետրուար 1945-ին Ազատ օր անունով։ 1927-ին Նոր օր լոյս ընծայած է գրական երկու տետրակ։

387. ՇԱՆԹ, ամս. ։ Պոսթըն, 1910 (5 թիւ)։ Խմբ. -տնօրէն՝ Շահան Նաթալի։

388. ՇԱՆԹ, երկշ., օրաթ., շաբ։ Պոլիս, 1911-1915, 1918-1919։ Պատ. տնօրէն՝ Նուպար Եազըճեան։ Խմբ. ՝ Մերուժան Պարսամեան։ Օրաթ. ՝ 1913-1914, շար. ն է Ազատամարտի։

389. ՇԱՆԹ, պարբ. (աշակ. օրկան)։ Երեւան, 1919։ Խմբ. ՝ Հ. Ասատրեան։

390. ՇԱՆԹ, պարբ. (օրկան Քանատայի Հ. Յ. Դ. Երիտասարդաց Դաշնակցութեան «Լեւոն Շանթ» խումբի (ապա՝ Ուխտի)։ Մոնթրէալ, 1969-1972։ Խմբ. ՝ Զօհրապ Մելիքեան։

391. ՇԱՆԹ (*), պարբ. (օրկան ՍԵՄի)։ Հալէպ, 1981-էն։

392. ՇԱՆԹ (*), պարբ. (օրկան «Շանթ» Ուսան. Միութեան)։ Լոս Անճելըս, 1981։

393. ՇԱՐԺՈՒՄ, եռօրեայ։ Վառնա, 1898-1907։ Խմբ. տնօրէն՝ Գամիր Արշաւիր (Վարդան Մեշտուճեան), Ե. Շաւարշ (Երուանդ Սրմաքէշխանլեան), Վարդօ (Վարդ Պատրիկեան)։             Պատ. խմբ. ներ՝ Մկրտիչ Վարդանեան, Մուրատ Երանոսեան, Ստեփան Կանարեան եւ Տիգրան Յ. Աճէմեան։

394. ՇԱՐԺՈՒՄ, շաբ. ։ Տրապիզոն, 1910։ Տէր եւ տնօրէն՝ Մկրտիչ Յ. Ոսկինարեան։ Խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան։ Լոյս տեսած է 2 թիւ։

395. ՇԱՐԺՈՒՄ, շաբ., (աշակ. օրկան)։ Ախալցխա, 1917-1918 (69-70 թիւ)։ Հրատ. ՝ Յ. Բուլանեան։ Խմբ. ներ՝ Ա. Աւագեան, Մ. Զարաֆեան։

396. ՇԱՐԺՈՒՄ, պարբերագիրք (հրատ. Ն. Փալանճեան ճեմարանի Դ. դասարանի), Պէյրութ, 1950 (1 թիւ)։

397. ՇԱՐԺՈՒՄ, երկամսեայ (երիտ. օրկան)։ Թեհրան, 1953-1954։

398. ՇԵՓՈՐ, պարբ. (խմորատիպ)։ Կեսարիա, 1910 Ապրիլ - 1913-ի սկիզբը։ Արտ. ՝ Հայկ Ղազէրեան։ Խմբ. ներ՝ Վահան Քիւրքճեան եւ Մարզպետ։ Դադրած է, երբ Հայեկ շաբաթաթերթը տպագիրի վերածուած է։ Ձեւով մը ձուլուած է Հայեկի հետ։

399. ՇԻՐԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՒՈՐ, ամս. (օրկան)։ Ալեքսանդրապոլ, 19191920։ Պատ. խմբ. ներ՝ Ա. Սարգսեան եւ Յ. Չոլագեան։

400. 80-ԱԿԱՆ (*), երկշ. ապա՝ ամս. ։ Լոս Անճելըս, 1986։ Հրատ. խմբ. ՝ Անահիտ Արամունի։ 1988-ին՝ հրատ. խմբ. ՝ Իշխան Ճինպաշեան։ Այս շրջանին՝ դաշնակցական։

401. ՈՍԿԵԳԵՏԱԿ, տարեգիրք։ Պէյրութ, 1945-1946, 1948 (3 տարի)։ Խմբ. ՝ Սարգիս Բախտիկեան (հետագային՝ Ներսէս եպս.

402. ՈՎԱՍԻՍ, ամս. (օրկան Սուրիահայ Պատանիներու)։ Պէյրութ, 1925-1926 (12 թիւ)։ Արտ. Տնօրէն՝ բժ. Նազարէթ Կէրկէրեան։ Խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան։ Վերահրատարակուած է 1964-ին։

403. ՈՎԱՍԻՍ, պարբ. (պատան. օրկան)։ Պէյրութ, 1964-1965 (5 թիւ)։ Խմբ. կազմ. պատ. ՝ Եդուարդ Բատոյեան, Արիս Գրիգորեան եւ Մուշեղ Մարտիկեան։ Շար. 1925-1926-ի Պէյրութի Ովասիսին։

404. ՈՐՈՏԱՆ, պարբ. (օրկան)։ Գորիս, 1918-1919։

405. ՈՒՍԱՆՈՂ, պարբ. (օրկան Եւրոպայի Հ. Յ. Դ. Ուսանող. Միութեան)։ Փարիզ, 1909-1910։ 1909, 1911-1912, 1914՝ Ժընեւ։ 1912՝ Պոլիս։ Խմբ. ներ՝ Արշակ Ջամալեան, Վալադ Վալադեան, Ս. Սնար եւ Սարգիս Արարատեան։

406. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ, պարբ. (մեքենագիր ուսան. օրկան)։ Թեհրան, 1970-1971 (3 թիւ)։

407. ՊԱՀԱԿ, պարբ. (խմորատիպ Հ. Մ. Ը. Մ. Փլովտիվ, 1927-1936։

408. ՊԱՅՔԱՐ, պարբ. (խմորատիպ - օրկան Հ. Յ. Դ. Յառաջդիմասէր Պատ. Միութեան)։ Եդեսիա (Ուրֆա), 1908-1915-ի միջեւ (տարիները ճշդելի)։

409. ՊԱՅՔԱՐ, շաբ. (խմորատիպ)։ Ատաբազար, 1909։

410. ՊԱՅՔԱՐ, պարբ։ Շուշի, 1914-1917 ՞։ Մատենագիտական ցանկերը, հաւանաբար զիրար կրկնելով, կ՚արձագանգեն Գարեգին Լեւոնեանի նշումին քաղաքական թերթ, Շուշի, 1914-1917 . 688)։ Սմբատ Գ. Աւագեան, որ Արցախի հայ մամուլին նուիրուած մենագրական աշխատասիրութիւն մը ունի՝ Ղարաբաղի մամուլի պատմութիւն (1828-1920), Երեւան, 1989, չի նշեր զայն. նաեւ չի ժխտեր (պէտք է ժխտէր, եթէ գոյութիւն չէ ունեցած)։ Ան կը գրէ. «Պայքար խորագիրով դաշնակց. աշակերտական շաբաթաթերթը լոյս տեսած է 1 թիւ» (էջ 279)։

411. ՊԱՅՔԱՐ (*), պարբ. (օրկան Հ. Յ. Դ. Արարատ Միութեան)։ Հուսթըն, 1981։

412. ՊԱՏԱՆԻ, պարբ. (խմորատիպ պատան. օրկան)։ Խարբերդ 1909 ՞։

413. ՊԱՏԱՆԻ, ամս. (ձեռագիր, ապա՝ խմորատիպ պատան. օրկան)։ Հալէպ, 1922-1923 ՞։

414. ՊԱՐԲԵՐԱԳԻՐՔ, Հ. Յ. Դ. Զաւարեան Ուսանողական Միութեան։ Պէյրութ, 1968-1969 ՞։

415. ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ, օրկան Քրիստափոր Պատան. Միութեան։ Հալէպ, 1979 (2 թիւ)։ Իրեն յաջորդած է Կորիզը։

416. ՊԱՐՄԱՆ, ամս. (մեքենագիր Քարէն Եփփէ ճեմարան)։ Հալէպ, 1958 Մարտ-Ապրիլ (2 թիւ)։

417. ՊԱՐՏԻԶԱԿ, վեցամսեայ։ Պարտիզակ, 1909-1912։ Արտ. ՝ բժ. Յովսէփ Տէր Ստեփանեան։

418. ՊԻԾԱԿ, շաբ. (երգիծաթերթ)։ Տրապիզոն, 1911-1912։

419. ՊՈՆՏՈՍ, կիսամսեայ, ապա՝ շաբ. ։ Տրապիզոն, 1910-1913 ՞։ Տնօրէն՝ Յովսէփ Մատթէոսեան։ Խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան (1910)։

420. ՊՍԱԿ, ժողովածու (հրատ. Պետերբուրգի Հ. Յ. Դաշնակցութեան Ուսանողութեան)։ Մոսկուա, 1910 (1 թիւ)։ Խմբ. ՝ Սիմոն Վրացեան։ Փրկուած է մէկ օրինակ։

421. ՋԱՀԱԿԻՐ, պարբերագիրք։ Գահիրէ, Ա. ը՝ 1914-ին, Բ. ը՝ 1919-ին։ Խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան։

422. ՋԱՀԱԿԻՐ, երկշ. ։ Պէյրութ, 1929 Յունուար-Յուլիս (12 թիւ)։ Խմբ. ՝ Վարդան Գէորգեան։

423. ՋԱՀԱԿԻՐ, պարբ. (աշակերտական)։ Համազգայինի Ճեմարան, Պէյրութ, 1947։

424. ՋԱՆՔ, պարբ. (խմորատիպ օրկան Հ. Յ. Դ. Յառաջդիմասէր Պատան. Միութեան)։ Եդեսիա (Ուրֆա), 1908-1915-ի միջեւ (տարիները ճշդելի)։

425. ՋԱՒԱԽՔ, շաբ. ։ Ախալքալաք, 1913-1916։ Խմբ. հրատ. ՝ Վ. Շահպարոնեան։

426. ՌԱԶՄԻԿ, եռօրեայ (օրկան)։ Ֆիլիպէ, 1905-1909 (331 թիւ)։ Հրատ. ՝ Մ. Օվանէսով։ Խմբ. ՝ Ռուբէն Զարդարեան, ապա՝ Տաճատ Կամսարական։ Վարչ. պատ. ՝ Բարթող Զօրեան (Ժիրայր)։

427. ՌԱԶՄԻԿ, պարբ. (օրկան Հայ Զինուորական Միութեան Կենտրոնական Մարմնի)։ Թիֆլիս, 1917-1918 (4 թիւ)։ Խմբ. ՝ Նիկոլ Աղբալեան։

428. ՌԱԶՄԻԿ (*), պարբ. (օրկան ԼԵՄի)։ Պէյրութ, 1983։ Ա. տարուան խմբ. կազմ՝ Սօսի Առաքելեան, Լուսին Ժամկոչեան, Վերա Կոստանեան, Հրաչ Ղազարեան, Տարօն Տէր Խաչատուրեան եւ Սիլվա Փանոյեան։

429. ՌԱՀՎԻՐԱՅ, ամս. (օրկան Պալքանի Ուսանողական Միութեան)։ Շումլա, 1906, Ֆիլիպէ, 1907։ Պատ. խմբ. ՝ Ա. Իշխանեան, ապա՝ Ա. Բեդելեան։

430. ՍԱԼՆՈՅ ՁՈՐ, կիսամսեայ (խմորատիպ)։ Բաղէշ, 1913։

431. ՍԱՊԱՀ-ԻՒԼ-ԽԱՅՐ, երկշ. (խմորատիպ, թրքերէն)։ Անուանական հրատ. ՝ Յեղափոխական Թուրք Կոմիտէի։ Իրական հրատ.

Հ. Յ. Դ. Վասպուրականի Կեդր. Կոմիտէի։ Վան, 1906-1907։ Պաշտօնական կամ ձեւական խմբ. ՝ Շէրիֆ էֆ. ։ Իրողական խմբ. ներ՝ Արամ Մանուկեան, Կոմս (Վահան Փափազեան), Սարգիս Բարսեղեան (Շամիլ), Դաւիթ Փափազեան, Ղեւոնդ Մելոյեան եւ Սլաք (Արմենակ Հոխիկեան)։

432. ՍԻՐՏ, ամս. (խմորատիպ, հրատ. Սանասարեանի Աշակ. Միութեան)։ Կարին, 1910-1911, 1914։ Արտ. -հրատ. ՝ Հրաչեայ Լուսպարոնեան։ 1911-ին տպուած է 1 թիւ (Յառաջի տպարանէն) եւ դադրած։ Վերահրատարակուած է 1914-ին։

433. ՍԻՒՆԻՔ, երկշ. (օրկան)։ Գորիս, 1918-1920։ Պատ. խմբ. ՝ Հրաչեայ Տէրունի (1920)։

434. ՍԿԱՈՒՏԸ, բացառիկ «Ամսօրեայ շրջաբերական»ի . Մ. Ը. Մ. Երուսաղէմ, 1938, թիւ Պատրաստողներ՝ Հրայր Երկաթեան, Լեւոն Քէշիշեան եւ Մեսրոպ Երկաթեան։

435. ՍԿԱՈՒՏԻՆ ՁԱՅՆԸ, երկշ. . Մ. Ը. Մ. Հալէպ, 1965։ Խմբ. մարմին։ Պատ. խմբ. Վարուժան Հանէսեան։

436. ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, Պէյրութ, 1929 (1 տարի)։ Խմբ. ՝ Հայկ Պալեան։

437. ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿ, շաբ. ։ Թիֆլիս, 1918։ Խմբ. ներ՝ Սիմոն Վրացեան եւ Սիմոն Մկրտիչեան։

438. ՎԱՀԱԳՆ, ամս. (յաւելուած Արեւելք օրաթերթի)։ Հալէպ, 1952 Օգոստ. - Դեկտ. (5 թիւ)։ Խմբ. ՝ Գէորգ Տօնապետեան։

439. ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ, երկշ. ։ Փարիզ, 1917-1921։ Խմբ. ՝ բժ. Լեւոն Համբարձումեան։ 1919-ին փոխանցուած է Հ. Յ. Դ. Փարիզի կոմիտէին։ Դաշնակցական խմբ. կազմ՝ բժ. Մ. Սալբի (Արամ Սահակեան), Ռաֆայէլ Շիշմանեան, Սեդրակ Սասունի եւ բժ. Հ. Համբարձումեան։

440. ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ ՏԱՐԵՑՈՅՑ, Փարիզ, 1920 (1 տարի)։ Խմբ. ՝ բժ. Լեւոն Համբարձումեան։

441. ՎԵՐԵԼՔ, ամս. ։ Պէյրութ, 1950։ Տէր եւ տնօրէն՝ Արմենակ Լ. Պիլէզիկճեան (Արմեպիլ)։

442. ՎԷՄ, երկամսեայ։ Փարիզ, 1932-1939 (24 թիւ)։ Արտ. ՝ Վահան Համբարձումեան։ Խմբ. ՝ Սիմոն Վրացեան։

443. ՎԻԹՈՇ-ԱՐԱՐԱՏ, պուլկարահայ տարեգիրք։ Փլովտիվ, 1935 (1 տարի)։ Խմբ. ՝ Տ. Մարտիրոսեան։

444. ՎԻՏՕՇ, շաբ. (ձեռագիր, ապա՝ խմորատիպ-պատան. օրկան)։ Թրիփոլի (Լիբանան), 1929-1930 . թիւէն՝ Վրէժ)։

445. ՎՏԱԿ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1907-1908։ Խմբ. ՝ Մուշեղ Խուդադեան։ Շար. Նոր ալիքի։

446. ՎՐԷԺ, շաբ. (խմորատիպ - պատան. օրկան)։ Թրիփոլի (Լիբանան), 1929-1930։ Յաջորդած է Վիտօշի։

447. ՏԱՐԱԳԻՐ, օրաթ. ։ Հալէպ, 1918 Դեկտ. -1919։ Արտ. ՝ Բենիամին Միլտոնեան։ Խմբ. ՝ Յովհաննէս Խաչերեան։

448. ՏԱՐԱԳԻՐ, երկօրեայ։ Մարսէյլ, 1923-1924։ Խմբ. ՝ Մեսրոպ Գույումճեան։

449. ՏԱՐԱԳԻՐ, շաբ. (հրատ. Ֆունքէրքազէրնէ Քեմբի Վարչութեան)։ Շթութկարթ, 1946 Յուլիս (3 ամիս լոյս տեսած)։ Խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան։

450. ՏԱՐԵՑՈՅՑ ԱՐԻ, հրատ. Հ. Մ. Ը. Մ. ի Ֆիքսի մասնաճիւղի։ Աթէնք, 1937 (1 տարի)։

451. ՏԱՐՕՆ, ձեռագիր։ Մուշ, 1910 (նուազագոյնը 2 թիւ)։

452. ՏԱՐՕՆԻ ԱՐԾԻՒ, ամս. (օրկան Տարօնական ոգիի)։ Սոֆիա, 1936-1937։ Խմբ. ՝ Ներսէս Աստուածատուրեան։

453. ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Վանի երիտ. գաղտնի թերթ։ 1915։

454. ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Համազգայինի եւ Ճեմարանի։ Պէյրութ, 19661972։

455. ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ (*), պարբ. (Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչի [ԼՕԽ] օրկան)։ Պէյրութ, 1977-1978 տարեշրջանէն։

456. ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ (*), պարբ. ։ Հրատ. ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան։ Պոսթըն, 1987։

457. ՏԻԳՐԻՍ, ամս. (խմորատիպ)։ Շատախ, 1907-1909։ Խմբ. ներ՝ Տիգրան Բաղդասարեան, Դաւիթ Թովմասեան, Յովսէփ Չոլոյեան եւ Խ. Մկրտիչեան։

458. ՏԻԳՐԻՍ, շաբ. (մեքենագիր)։ Պաղտատ, 1923 Յունուարէն Մայիս (նուազագոյնը 5 թիւ)։ Խմբ. ՝ բժ. Գուրգէն Փափազեան։

459. ՐԱՖՖԻ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, Թեհրան, 1969-1970 (2 տարի)։ Հրատ. խմբ. ՝ Տաճատ Պօղոսեան։

460. ՑԱԽԱՒԵԼ, կիսամսեայ։ Թեհրան, 1945-1958։ Խմբ. ՝ Երուանդ Բազէն (Միրզայեան)։

461. ՑԱՅԳԱԼՈՅՍ, ամս. ։ Պէյրութ, 1951 (4 թիւ)։ Խմբ. ՝ Արմեպիլ (Արմենակ Պիլէզիկճեան)։

462. ՓԱՅԼԱԿ, օրաթ. (օրկան)։ Թիֆլիս, 1907։ Խմբ. -հրատ. ՝ Մամիկոն Գէորգեան։ Շար. Յառաջի։

463. ՓԱՍԱԹԵՄԲՕ, շաբ. ։ Աթէնք, 1936։ Խմբ. ՝ Գէորգ Կառվարենց եւ Միհրան Փափազեան (Նշդրակ)։

464. ՓԱՐՈՍ, երկշ. (երգիծական)։ Պէյրութ, 1951-1952, 52 թիւ։ Արտ. ՝ Բաբգէն Տ. Գէորգեան։ Խմբ. ՝ Պետրոս Քիրէճեան (1952)։

465. ՓԱՐՈՍ, ամս. ։ Պէյրութ, 1983 (11 թիւ)։ Հիմն. -խմբ. ՝ բժ. Բաբգէն Փափազեան։

466. ՓԵԹԱԿ, կիսամսեայ (խմորատիպ, ապա՝ տպագիր)։ Կիրասոն, 1910-1914 ՞։ Արտ. Գ. Մ. Նարլեան։ Պատ. ՝ Վահան Նարլեան։

467. ՓԻՒՆԻԿ, ամս. (հրատ. Ամերիկահայ Հրատարակչական Ընկերութեան)։ Պոսթըն, 1918-1920։ Խմբ. կազմ՝ Շահան Նաթալի, Նշան Տէստէկիւլ եւ Եղիա Երուանդ Մէլէքեան։

468. ՓԻՒՆԻԿ, եռօրեայ (օրկան)։ Պէյրութ, 1924-1925։ Արտ. -պատ. տնօրէն՝ Մկրտիչ Պօղոսեան։ Խմբ. ներ՝ Ա. Արշակունի (Արշակ Յովհաննէսեան) եւ Խոսրով Թիւթիւնճեան։ Իրեն յաջորդած է Նոր փիւնիկը (1925)։

469. ՓՈԹՈՐԻԿ, պարբ. (մեքենագիր-օրկան ՍԵՄ. ի ՞)։ Հալէպ, 1980։ Իրեն յաջորդած է Շանթը։

470. ՓՈՒՆՋ, պարբ. ։ Բիրէա-Գոքինիա, 1933-1934 Մայիս ՞։ Խմբ. ներ՝ Գ. Ա. Ազիզեան եւ Օննիկ Թօփուզեան։

471. ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ, պարբ. . Փ. Ճեմարանի ՀՕՄ մանկապարտէզի հանդէս)։ Պէյրութ, 1974 Յունիս 22 (1 թիւ)։

472. ՔԱՍԱԽ, պարբ. ։ Աշտարակ, 1919։

473. ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ, շաբ. (ձեռագիր-օրկան Քրիստափոր Պատան. Միութեան)։ Հալէպ, 1945 (12-14 թիւ)։ Խմբ. եւ գծագրիչ՝ Արթուն Պարսումեան։

474. ՕԼԻՄՊՈՍ, ամս. ։ Սելանիկ, 1926։ Խմբ. ՝ Բժ. Մ. Կ. Մալաքեան։

475. ՕՐՕՐ, ամս. ։ Երզնկա, 1909-1910 ՞։ Խմբ. ՝ Արմենակ Մելիքեան։

476. ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ՏԱՐԵԳԻՐՔ, Փարիզ, 1926-1927 (2 տարի)։ Խմբ. ՝ Լեւոն Մօզեան։

477. ՖՈՐԹԻ ՖՕՐ, զաւեշտաթերթ։ Աթէնք, 1924 (20 թիւ)։ Արտ. ՝ Գաբրիէլ Լազեան։ Խմբ. ՝ Միքայէլ Բարթիկեան։ Իրեն յաջորդած է Խիկարը։