Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԷՋ ՄԸ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵՆԷՆ
ՊՈԼՍՈՅ ԱԶԴԱԿ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԸ
 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Սահմանադրութեան բերած արբշռանքը

Խմբագիրներ

Ազդակ եւ հայ կղերը

Ազդակ եւ իգական սեռը

Ազդակ, Հ. Յ. Դ. եւ սահմանադրական Թուրքիա

Ա)Ժողովրդական ձեռնարկներ

Բ) Յեղափոխական դէմքեր

Գ) Սահմանադրական Թուրքիա

Ազդակ եւ գաւառը

Գեղարուեստական գրականութիւն

Մամուլի արձագանգ

Հարեւան ժողովուրդները

Գործածուած ծածկանունները

Մամուլին կարծիքը Ազդակի մասին

Եզրակացութիւն

*************

Այս ուսումնասիրութիւնը լոյս տեսած է Հասկ հայագիտական տարեգիրքի մէջ, Նոր շրջան, Բ. . տարիներ (1981-82), էջ 211-237։

Հրատարակուած է նաեւ իբրեւ առանձնատիպ։