Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գ. ՄԱՍ

 

Հոս առանձնացուցած ենք այն թերթերը, որոնց մասին տեղեկութիւնները թերի են. հետեւաբար՝ լուսաբանումի կարօտ։ Նաեւ աղբիւրներու մէջ եղած կարգ մը վրէպները, զորս կը ճշդենք։

ՄՏՐԱԿ։ Նախիջեւան։ Կը նշէ Մ. Ս., առանց յաւելեալ տեղեկութեան։

ՆՈՐ ԱՅԳ։ Շաբ. ։ Թաւրիզ։ Կը նշէ Մ. Ս. ։

ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ։ Պոլիս, 1910։ Հրատ. ՝ Գարեգին Կոզիկեան։ Կը նշէ Ե. Ճ. ։ Այդ թուականին Պոլսոյ մէջ նման թերթի մը հրատարակութիւնը չեն նշեր մեր աղբիւրները։

ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ։ Շաբ. (խմորատիպ)։ Կեսարիա։ Արտ. ՝ Օննիկ Եղիազարեան։ Խմբ. ՝ Արամ Պետրոսեան (Ասուպ), Հ. Գ., Յանուն..., էջ 185։

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ՏԱՐԵՑՈՅՑ։ Ազգ., գրական, գեղարուեստական, բժշկական, գիտական, պատմական, մարմնամարզական, հասարակական եւ տնտեսական։ Հալէպ, 1924-1925։ Ա. տարին լոյս տեսած է Գահիրէի Զարեհ Պէրպէրեան տպ. էն, բ. ը՝ Հալէպ, տպ. Արաքս, 340 էջ (23 x 15 սմ. Կազմեցին՝ Միհրան Աճէմեան, Միսաք Սիսեռեան (Միսաք Ուլնեցի) եւ Եդուարդ Ոսկերիչեան։ Հ. Գ. Եդուարդ Ոսկերիչեանի անունը նշմարելով, տարեցոյցը նշած է իր ցանկին մէջ։ Եթէ տարեցոյցին պիտակ մը պէտք է տալ, աւելի դաշնակցական է, քան թէ հնչակեան։ Երեքէն երկուքը դաշնակցական են։

ՎԵՐԱԾՆՈՒԹԻՒՆ։ Օրօր (Քղի), խմորատիպ։ Հանդէս։ Խմբ. ՝ Սեդրակ Շահէն։ Այս տեղեկութիւնները կը հաղորդէ Մ. Ս. ։ Նոյնը կը գտնենք Հ. Գ. ի մէջ, Յանուն..., էջ 184, Վերածնունդ անունով Հ. Գ. էջ 190-ի վրայ այս անգամ կը գրէ. «Վերածընութիւն (խմորատիպ), Ամասիա՝ 1911։ Խմբ. ՝ Սեդրակ Շահէն» (Յանուն..., էջ 190)։ Նոյն անձը նոյն տարին՝ տարբեր քաղաքներու մէջ գրեթէ   նոյն խորագիրով թե՞րթ հրատարակած է։ Պէտք է լուծել։

ՏԵՂԵԿԱԲԵՐ։ Վան։ Տիգրան Օտեան (Ասօ)։ Ճշդելի։

ՀՆՉԱԿԵԱՆ ՄԱՏԵԱՆ։ Կը նշէ Մ. Ս. . 74)։ Անդրադարձանք որ մամուլ չի կրնար սեպուիլ։

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՏԱՐԵԳԻՐՔ։ Կը նշէ Հ. Գ. (Յանուն..., էջ 188)։ Շփոթած է Պատկերազարդ օրագիրքին հետ։

ՕՐԱՑՈՅՑ։ Կը նշէ Մ. Ս. (էջ 103, թ. 7)։ Բուն խորագիրն է Տաւրոսեան օրացոյց - տարեգիրք։