Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ

Գարեգին Լեւոնեան, Հայոց պարբերական մամուլը, 1794-1934 (Երեւան, 1934), 230 էջ։

Կու տայ թերթերուն խորագիրներուն քլիշէն՝ եթէ ձեռքի տակ ունեցած է տուեալ թերթէն։ Օգտագործած ենք իր նկարները։

Յովհաննէս Պետրոսեան, Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա, 3 հատոր, (Երեւան, 1954-1957)։

Կու տայ կարեւոր թերթերու բովանդակութիւնը (ցանկ նիւթոցը)։ Ժլատ է դաշնակցական մամուլի պարագային։ Ինչ որ տուած է, օգտագործած ենք։

Ամալիա Կիրակոսեան, Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն 1794-1970, Երեւան, 1970, 623 էջ։