Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԱՐԳ ՄԸ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1794-ին լոյս տեսած է չորս թիւ (հին տոմարով՝ Սեպտեմբերէն Դեկտեմբեր, նոր տոմարով՝ Հոկտեմբերէն 1795 Յունուար։ 1795-ին՝ 12 թիւ (Յունուար-Դեկտեմբեր, նոր տոմարով՝ Փետրուար-1796

Յունուար), իսկ 1796-ին՝ երկու թիւ (Յունուար-Փետրուար, նոր տոմարով՝ Փետրուար-Մարտ)։ Իւրաքանչիւր թիւը՝ մօտաւորապէս 50 էջ։ Իւրաքանչիւր տարուան էջերը (1794, 1795, 1796) շարունակական են։ Չափը շարուածքին՝ 14 x 12 սմ. ։ Բնագիրը՝ 12 կէտաչափ (փունթօ) բոլորագիր եւ նոտրգիր։ Ունի գլխազարդեր, վերջազարդեր եւ զարդագիրեր։