Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՑՈՒՑԱԿ


ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ UNITED STATES

ՕՐԱԹԵՐԹ

Ասպարէզ . Յ. Դ. ), 1908։ 1978 Օգոստոս 10-էն՝ օրաթերթ։ 1970-ին՝ Ֆրեզնոյէն փոխադրուած է Լոս Անճելըս։

Հայրենիք . Յ. Դ. ) 1899։ Հիմնուած է Նիւ Եորք, ապա փոխադըրուած Պոսթըն։

ԵՌՕՐԵԱՅ

Նոր օր (ՌԱԿ), 1922: 1964-ին՝ Ֆրեզնոյէն փոխադրուեցաւ Լոս Անճելըս։

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Թերթիկ, Ս. Պօղոս Հայաստանեայց եկեղեցի, Ֆրեզնօ, 1969։

Լրաբեր, 1938։ 1979-ին Նիւ Եորքէն փոխադրուած է Լոս Անճելըս։ 1922-1938` Բանուոր։

Հայ կեանք, Լ. Անճելըս, 1985։

Ձայն, Ֆրեզնօ, 1950։

Մասիս . Դ. Հ. Կ. ), Լոս Անճելըս, 1981։

Նոր կեանք, Լոս Անճելըս, 1978։

Պայքար (ՌԱԿ), Պոսթըն, 1922։

Ս. Գէորգ Հայաստանեայց եկեղեցի, Հուսթըն, Թեքսաս, 1983։

Տեղեկատու, Հայ Հաւաքական եկեղեցի, Շիքակօ, Իլլինոյ, 1975։

The Armenian Mirror-Spectator, (ՌԱԿ), Watertown, Mass., 1932։

The Armenian Observer, Los Angeles, 1970.

Asbarez, . Յ. Դ. ), weekly, 1975բ:

The Armenian Reporter, New York, 1976:

The Armenian Weekly, . Յ. Դ. ), Boston, 1933:

The California Courier, Los Angeles, 1958:

Newsletter, St. Vartan Arm. Ap. Church, Oakland, CA., 1985բ:

Pilgrim’s Progress, Pilgrim Arm. Evang. Church, Fresno, Ca. 1952:

ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Լուսաւորիչ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1940։

Սեւան, Լոս Անճելըս, 1962։

Մունետիկ, Լոս Անճելըս, ԳԱ., 1988։

Փարոս, Լոս Անճելըս, 1984։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Ազատ հայ, Լոս Անճելըս, 1981։

Ամսաթերթիկ, Նիւ Եորքի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ, ՆիւԵորք, Ն. Ե., 1912: 1929-1934` Ճրագ, 1934-1937՝ Շաբաթաթերթիկ։

Անի, Ս. Համբարձում եկեղեցի, Թրըմպըլ, Քընեթիքըթ, 1984։

Անի, Ս. Վարդանանց Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Ջելմզֆըրտ, Մաս. 1984 ՞։

Ասպարէզ-Հորիզոն . Յ. Դ. ), Գրական, 1986։

Արարատ, Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Կրիֆֆիլտ, Վիսքանսըն, 1981։

Արաքս, Ս. Աստուածածին Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Ուիթինզվիլ, Մաս., 1963։

Աւարայր, Արլինկթըն, Մաս., 1968։

Դաստիարակչական ամսաթերթ, 1987։

Եդեմ, Ս. Աստուածածին Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Եդեմ, ԳԱ., 1973։

Եդեմ, Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Աստուածածին եկեղեցի, Նիւ Եորք, 1967։

Երիտասարդ Հայաստան . Դ. Հ. Կ. ), Պոսթըն, 1903-1974՝ եռօրեայ, 1975-էն՝ շաբ. ։ Զանազան քաղաքներ շրջած է։ Ներկայիս՝ Բարամուս, Ն. Ե. ։

Զարթի՛ր, Հայ Դպրոցներու Կրթական Կեդրոն, Նիւ Եորք, 1982։

Զուարթնոց, Ս. Խաչ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Նիւ Եորք, 1929։

Էրեբունի, Սաութֆիլտ, Միչիկըն, 1973։

Լոյս, Ս. Յակոբ Հայաստանեայց եկեղեցի, Ուոթըրթաուն, Մաս., 1953։

Լոյս, Ս. Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Չելթընհամ, Փենսիլվանիա, 1987։

Լոյս, Ս. Յարութիւն Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Նիւ Պրիթըն, Քընեթիքըթ, 1986 ՞։

Լուսաբեր, Ս. Պետրոսի Հայց. Եկեղ., Ուոթըրվլիթ, Նիւ Եորք, 1962։

Լուսաբեր, Ս. Ստեփանոս Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Նիւ Պրիթըն, Քընեթիքըթ, 1964։

Լրատու, Սրբոց Ղեւոնդեանց Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Ֆէրլոն, Նիւ Ճըրզի, 1953։

Լրատու թերթիկ, Հոլիվուտի Ս. Կարապետ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Լ. Անճելըս, 1987։ 1975-1986՝ Լրատու ամսաթերթ, Տեղեկատու պարբերաթերթ, Պարբերաթերթ։

Լրատու, Ս. Անդրէաս Հայաստանեայց եկեղեցի, Քիւբերթինօ, ԳԱ., 1967։

Լրատու, Ս. Նարեկ Նազովրեցիի եկեղեցի, Մոնթէպէլլոյ, ԳԱ., 1986։

Ծխական ամսաթերթ, Ս. Աստուածածին Հայաստանեայց Առաք. եկեղեցւոյ, Լոս Անճելըս, 1976։

Կանթեղ, ծխական թերթիկ, Լոս Անճելըս, 1963։

Կանթեղ, Ս. Մարի Հայաստանեայց եկեղեցի, Լիվինկսթըն, Ն. Ճըրզի, 1950։

Կանթեղ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Ռիչմընտ, Պ. Ս., 1987։

Կար ու չկար, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1987։

Հայաստանեայց եկեղեցի, Հայաստանեայց եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան Թեմ, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1938։ 1980-էն Bema, 1987-էն վերստին Հայաստանեայց եկեղեցի։

Հայդուկ . Յ. Դ. ), Լոս Անճելըս, 1978։

Հովիտ, Լոս Անճելըս, 1964։

Ձայն, Ս. Յովհաննէս Հայաստանեայց եկեղեցի Սան Տիէկօ, ԳԱ., 1984։

Ղեւոնդ Երէց, Ամենայն Սրբոց եկեղեցի, Շիքակօ, 1970։

Ճրագ, Մեծ Պոսթընի Ս. Ստեփանոս եկեղեցի, Մաս., 1958։

Մայր եկեղեցի, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայաստանեայց եկեղեցւոյ Արեւմտեան Առաջնորդարան, 1979։

Մաշտոց, Լա Վըռն, ԳԱ., 1976։

Մասիս, Մշակութային յաւելուած . Դ. Հ. Կ. ), Լոս Անճելըս, 1987։

Մեսրոպեանի տեղեկատու, Լոս Անճելըս, 1984։

Մեր տունը, Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Հայաստանեայց եկեղեցի, Wynnwood, Փենսիլվանիա, 1963։

Յոյս, Ս. Յակոբ Հայաստանեայց եկեղեցի, Ուեսթչեսթըր, Ն. Ե., 1973։

Յուշարար - Միութիւն, Սատլ Պրաք, Ն. Ե., 1912։

Նախակոչ, Քուբերթինօ, ԳԱ., 1987։ Նախապէս՝ Սուրբ Անդրէաս Հայաստանեայց եկեղեցի։

Նարեկ, Սց. Նահատակաց Հայաստանեայց եկեղեցի, Պէյսայտ, Ն. Ե., 1954։

Նաւասարդ, Լոս Անճելըս, 1982։

Նոր սերունդ, Լոս Անճելըս, 1975։ 80-ական, Լոս Անճելըս, 1986։

Ջահակիր, Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Հայաստանեայց եկեղեցի, Տիթրոյիթ, 1950։

Սանահին, Ս. Յովհաննէս Աւետարանիչ եկեղեցի, Սփրինկֆիլտ, Մաս., 1962։

Սանահին, Ս. Մարկոս Հայաստանեայց եկեղեցի, Սփրինկֆիլտ, Մաս., 1974։

Սարտարապատ, Սան Ֆրանսիսգօ, 1985։

Վարագ, Ս. Խաչ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Մեծն Լօրեն, Մաս., 1983։

Վարագ, Ս. Մեսրոպ Հայաստանեայց եկեղեցի, Ռէյսին, Վիսքանսըն, 1980։

Տաճար, Ս. Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի, Մեծագոյն Պոսթըն, Քամպրիճ, Մաս., 1966։

Վարդենիք, Ս. Վարդան Հայ Կաթողիկէ եկեղեցի, Տիրպորն, Միչ., ՞։

Տեղեկատու, Ս. Աննա Հայ Կաթողիկէ Մայր Տաճար, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1987։

Փարոս, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայաստանեայց եկեղեցի, Քլիվլանտ, Օհայօ, 1954։

Քաջ Նազար, Լ. Անճելըս, 1970։

Օշական, Ս. Յակոբ Հայաստանեայց եկեղեցի, Լ. Անճելըս, 1951: Ararat Accumulative Advertising, Լոս Անճելըս, ԳԱ., 1988։ Armenian-American Club, Las Vegas, 1987:

The Armenian Church, New York, N. Y., 1957:

AMAA News, Paramus, N. J., 1967:

Beacon, Tenafly, N. Y., 1960:

Bulletin, Armenian General Athletic Union, Union City, N. J., 1972:

Bulletin, Department of Religious Education, New York, N. Y., 1970:

Day by Day, Paramus, N. J., 1979.

Fellowship, Oakland, CA., 1973.

The Herald, United Arm. Congreg. Church, Hollywood, CA. 1987.

Hoosharar, New York, N. Y., 1914:

June Newsletter, Arm. Martyr’s Congreg. Church, Havertown, Pennsylvania, 1959:

Koghkota Calvary, St. James Arm. Church, Evanston, Illinois, 1984:

Lifeline, Fresno, CA., 1978:

Mount Ararat News, Salem, New Hampshire, 1981:

Newsletter, St. James Arm. Ap. Church of Sacramento, CA., 1984բ: Newsletter, St. John Arm. Church, San Fransisco, CA., 1984բ: Outreach, New York, 1979:

St. Paul Arm. Church, Fresno, CA., 1985:

Sunrise, St. Gregory The Illuminator Arm. Ap. Church, Binghampton, N. Y., 1980:

Vision, Union City, N. J., 1957:

ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ

Լոյս, Սան Ֆրանսիսքօ, 1958։

Լուսաւորիչ, Տիրպորն, Միչ., 1960։

Հայ Դպրոց, Լ. Անճելըս, 1983։

Մրգաստան, Ֆաուլըր, ԳԱ., 1954։

Շնորհալի, Ուաշինկթըն, Տ. Ս. 1960։

Շողակաթ, Լոս Անճելըս, 1955։ Անճ., 1955։

Սուրհանդակ, Ս. Փրկիչ Հայաստանեայց եկեղեցի, Ուստըր, Մաս., 1984 ՞:

ANCA, Washington, D. C., 1985:

Gaydz, Los Angeles, CA., 1983:

Newsletter, Watertown, 1980:

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Արեգակ, Ֆրեզնօ, 1985։

Արմենական (ՌԱԿ), Ալթատենա, ԳԱ., 1987։

Աքսոր . Յ. Դ. ), Լոս Անճելըս։ Յաւելուած Ասպարէզի, Ներկայիս՝ ներթերթային։

Բարի-լուր, Լոս Անճելըս, 1957։

Բժիշկ, Լ. Անճելըս, 1987։

Գերմանիկ, Պոսթըն, Մաս., 1930։

Գիր ու գիրք, Նիւ Եորք, 1960։

Գլաձոր, Լա Վըռն, ԳԱ., 1985։

Եկեղեցւոյ տեղեկատու թերթիկ, Լոս Անճելըս, 1986։

Երիտասարդական ձայն . Դ. Հ. Կ. ), Լոս Անճելըս, 1988։

Զարթօնք, «Հայ եկեղեցւոյ ձայն»ի պարբերաթերթ Պոսթըն, Մաս., 1972։

Լրատու, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի . Յ. Դ. ), Լոս Անճելըս, 1985։

Լուսարձակ, Լոս Անճելըս, 1987։

Կանթեղ. Շիքակօ, Իլլինոյ, 1940։

Հայ դրամագիտական հանդէս, Բիքօ Ռիվերա, ԳԱ., 1975։

Հայ սիրտ (ՀՕՄ), Պոսթըն, Մաս., 1939։

ՀՄԸՄ լրատու, Լոս Անճելըս, 1986։

Հունձք, Լոս Անճելըս, 1982։

Մայր եկեղեցի, Լոս Անճելըս, 1979։

Մաշտոց (Mashtotz), Ուաշինկթըն, Տ. Ս., 1970։

Մեր դպրոցը, Լոս Անճելըս, 1986։ Ասպարէզի յաւելուած։

Մեր ձայնը, Լոս Անճելըս, 1980։

Միութիւն, Լաթրըփ Վիլէյճ, Միչիկըն, 1969։

Մշակ, Ֆրեզնօ, 1985։

Նազովրեցիին ձայնը, Լոս Անճելըս, ԳԱ., 1987։

Նովա բուժ, Լոս Անճելըս, 1987։

Նոր Արաբկիր, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1925։

Նոր Խարբերդ, Ուոթըրթաուն, Մաս., 1936։

Նոր Մալաթիա, Բօվթիւքէթ, Ռոտ Այլընտ, 1935։

Նոր Սեբաստիա, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1928։

Շանթ . Յ. Դ. ), Լոս Անճելըս, 1985։

Շեփոր, Լոս Անճելըս, 1984։

Շող, Լոս Անճելըս, 1984։

Շողակաթ, Լոնկ Այլընտ, Ն. Ե., 1961։

Ուսանող, Լոս Անճելըս, ԳԱ., 1980։

Պապ - Ուխտի, Մէյֆիլտ, (Օհայօ), 1931։

Պարբերաթերթ Ս. Խաչ Հայաստանեայց Առաք. Մայր Տաճարի,

Լոս Անճելըս, 1951։

Ջահ Լուսաւորչի, Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդարան, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1983։

Սահակ-Մեսրոպ, Ռիտլի, ԳԱ., 1987 ՞։

Վայր, 1986։

Վարագ, Նիւ Եորք, Ն. Ե., 1953։

Վարդանանց, Նիւ Ճըրզի, 1956։

Վերելք, Լոս Անճելըսի Հայ Կաթողիկէ համայնք, Լոս Անճելըս, ԳԱ., 1984։

Վէմ, Նիւ Եորք, 1983։

Տեղեկատու (ՀՕՄ), Լոս Անճելըս, 1987։

Տեսիլք, Լոս Անճելըս, 1985։

«Րաֆֆի», Ռումանահայ Հայրենակցական Միութեան տեղեկատու, Լոս Անճելըս, 1984։

Քով-քովի, Ուոլթըմ, Մաս., 1987։

Alumni Association News, St. Nersess Arm. Seminary, New Rochelle, New York, 1986:

Ararat, New Jersey, 1959:

Armenian Church Youth Organization of America, Youth con- nection, New York, N. Y., 1980:

Armenian Research Report, Dearborn, Mich., 1985:

Armenian Rugs Society Newsletter, Chevy Chase, Maryland, 1980:

The Armenian Review . Յ. Դ. ), Mass., 1948:

Armenian Studies at Columbia University, New York, 1980:

Armenian Studies Program at the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1983:

Bulletin . Յ. Դ. ), The Armenian National Committee, Western Region, Los Angeles, 1980:

Echo, Official newsletter of the Armenian Alumni Association, Los Angeles, 1987:

English Journal, Լոս Անճելըս, 1986:

Forum, Նիւ Ճըրզի, 1982։

Journal, Armenian Assembly of America, Washington, D. C., 1974:

NAASR Newsletter, Cambridge, Mass., 1984:

Newsletter, Armenian Alumni Association, Los Angeles, 1981:

Newsletter, Armenian Apostolic Church of Maricopa County, Phoenix, Arizona, 1984:

Newsletter, Armenian Library and Museum of America, Belmont, MA., 1972:

Newsletter, Nat. Association for Arm. Studies and Research, Cambridge, MA., 1975:

Newsletter, Society for Armenian Studies, Mass., 1976: Newsletter, U. S. C. School of Music, Los Angeles, 1980: Norcal News, Norcal Armenian Home, Lafayette, CA., 1986: Phoenix, Dumont, N. J., 1971:

Roots, Armenian Student Association, UCLA, Los Angeles, 1977: The Voice of the Association of Arm. Church Choirs of America, New Rochelle, N. J., 1986:

The Zoryan Bulletin, Cambridge, MA., 1983:

Zoryan Notes, Cambridge, MA., 1986:

ՏԱՐԵԳԻՐՔԵՐ

Ամերիկահայ Միջազգային Գոլէճ, Լա Վըռն, Լոս Անճելըս, 1977։

Արի Կիրակոսեան-Մինասեան Ազգային վարժարան, Լոս Անճելըս, 1986-87։

Զուարթնոց, Լոս Անճելըս, 1986։

Կլէնտէյլի Ս. Աստուածածին Ազգային վարժարան, Լոս Անճելըս, 1976-1977-էն։

Լուսաբաց, Լոս Անճելըս, 1981։

Հայ Աստուածաշունչի գոլէճ, Լոս Անճելըս, 1984-1985-էն։

ՀՄԸՄ, Լոս Անճելըս, 1985։

Հայ Քոյրերու վարժարան, Ռատնըր, ԳԱ., 1978։

Հայ Քոյրերու վարժարան, Լոս Անճելըս, 1986։

Հեռանկարներ, Լոս Անճելըս, 1985-1986-էն։

Հունձք, Էնսինօ, Լոս Անճելըս, 1985:

Հռոմկլա, Լոս Անճելըս, 1982։

Մեսրոպեան Ազգային վարժարան, Լոս Անճելըս, 1965-1966-էն։

Մխիթարեան տարեգիրք, Լոս Անճելըս, էջ 1983-1984-էն։

Ս. Պետրոս Հ. Բ. Ը. Մ. հայկական վարժարան, Լոս Անճելըս, 1984։

Սրբոց Նահատակաց Ազգային նախակրթարան եւ Ֆերահեան երկրորդական վարժարան, 1979-1980-էն։ 1983-էն Յաղթանակ։

Վերելք, Լոս Անճելըս, 1982։

Armenians of Colorado, Denver, Colorado, 1985:

Jorurnal of the Society for Armenian Studies, Los Angeles, 1984:

Raft, San Fransisco, 1986:

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

ՕՐԱԹԵՐԹ

Արմենիա . Յ. Դ. ), 1931։

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Շարժում . Դ. Հ. Կ. ), 1937։

Սարդարապատ (ՌԱԿ), 1975։

ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Սիփան (Sipan), 1983։

Երջանիկ յոյս, 1961։

Լուսաբաց, 1969։

Ծիածան, 1983։

Սեւան, 1945։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Ապրիլ, 1986:

Մարաշ, 1954:

Նոր կեանք, 1979:

Նոր Հաճըն, 1933:

Boletin del Centro Armenio (Հայ Կեդրոնի տեղեկատու), 1968:

Causa Armenia, 1985:

Journal Sama, 1985:

Gamk . Յ. Դ. ), նոր շրջան՝ 1960։ Ներկայիս ներթերթային, Արմենիայի մէջ։

La Revusta Armenia, 1929։ Messagro (Պատգամաբեր), 1981։ Tribuna Armenia, 1963:

ԱՆԳԼԻԱ

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Կոչնակ . Դ. Հ. Կ. ), 1988։

ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Էրեբունի (ՌԱԿ), 1980։ 1980-1987 Յունուար ամս. ։ 1987 Փետրուարէն՝ երկշ. ։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Հայաստան-Կայծեր, 1982-էն։ 1978-1982՝ Կայծեր։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Այգ, 198 ՞։

Armenian Affairs . Յ. Դ. ), 1987։ Շարունակութիւն Momentumի։

Armenian Voice, 1987:

Newsletter, 1982:


ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ - AUSTRALIA

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Ազդարարութեան փողը, 1968։

Արմենիա . Յ. Դ. ), 1981։

Լոյս, 1955:

Հայ արձագանգ, 1978:

Միութիւն (ՌԱԿ), 1986:

Մեր ծուխը, 1982 ՞:

Յոյս, 1966։

Փարոս, 1981։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Նոր սերունդ, . Դ. Հ. Կ. ), 1979։


ԱՒՍՏՐԻԱ - AUSTRIA

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Հրայրք, 1984։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Հանդէս ամսօրեայ, 1887։


ԳԱՆԱՏԱ - CANADA

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Ապագայ (ՌԱԿ), 1975։

Հորիզոն . Յ. Դ. ), 1979։

Տեղեկատու, Հայ Աւետարանական եկեղեցի, Թորոնթօ, 1984։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Ասպարէզ-Հորիզոն, Գրական յաւելուած . Յ. Դ. ), 1986։

Երիտասարդական Հորիզոն . Յ. Դ. ), 1986։ Ապա՝ ներթերթային։

Կայծ . Դ. Հ. Կ. ), 1987։

Հայաւետ արձագանգ, 1969։

Մասիս, 1982։

Մեր տեղեկատուն, 1983։

Club de Livres Baikar (Պայքար Գրքի Ակումբ), 1987։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Արմաշ, 1984։

Գանատահայ մամուլ-լրատու, 1963։

Գեղարդ, 1969։

Զանգ, 1986։

Լուսաբաց . Դ. Հ. Կ. ), 1983։

Լուսարձակ, 1981։

Լրատու, Քէպէքի Հայագիտական Ուսմանց Միութիւն, 1983։

Լրաքաղ, 1969։

ՀԲԸՄ խօսնակ Թորոնթոյի, 1977։

Հայ Կեդրոնի լրատու, 1977։

Հովիւի ձայն, 198 ՞:

Նոր այգ, 1978։

Նոր սերունդ, Ս. Երրորդութիւն եկեղեցի, Թորոնթօ։

La Cause Armռnienne (The Armenian Cause) . Յ. Դ. ), 1984։

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

ՀՕՄի Ամէնօրեայ վարժարան, 1986։

Սքանչելի օրերս Կիրակնօրեայ դպրոցի մէջ, 1987։


ԳԵՐՄԱՆԻԱ - GERMANY

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Armenisch-Deutsche Korespondenz (Հայ-գերման թղթակցութիւն), 1983։


ԵԳԻՊՏՈՍ - EGYPT

ՕՐԱԹԵՐԹ

Արեւ (ՌԱԿ), 1915։

Յուսաբեր . Յ. Դ. ), 1913։

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Ջահակիր . Դ. Հ. Կ. ), 1948։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Յուսաբեր երիտասարդական . Յ. Դ. ), 1985։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Արեգ, 1979։

ԶՈՒԻՑԵՐԻԱ

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Echo (Արձագանգ), 1986։


ԹՈՒՐՔԻԱ - TURKEY

ՕՐԱԹԵՐԹ

Ժամանակ, 1908։

Նոր Մարմարա, 1924։

ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Քուլիս, 1946։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Սուրբ Փրկիչ, 1949։


ԻՏԱԼԻԱ - ITALY

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Բազմավէպ, 1843։

Հայ ընտանիք, 1947։

ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ

Զէյթուն, 1980։

Հայկական ձայն, նոր շրջան, 1985։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Խաչքար, 1983 ՞:

Հռոմկլայ, 1963։


ԼԻԲԱՆԱՆ - LEBANON

ՕՐԱԹԵՐԹ

Ազդակ . Յ. Դ. ), 1927։

Արարատ . Դ. Հ. Կ. ), 1937։

Զարթօնք (ՌԱԿ), 1937։

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Ազգային մշակոյթ, 1983։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Ահազանգ, 1986:

Աւետաբեր, 1987:

Աւետիք, 1932:

Բագին . Յ. Դ. ), 1962:

Երկաթէ շերեփ, 1985:

Լրատու, Հայ Աւետարանական Ա. եկեղեցիի, 1934-1944։ Նոր շրջան՝ 1977։

Լրատու, Նոր Մարաշի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ, 1987։

Լրատու, Էշրէֆիէի Հայ Աւետարանական եկեղեցի, 1987:

Խօսնակ, 1957:

Հայաստան, 1980:

Հասկ, 1932:

Մարզիկ, 1980:

Նոր Դրազարկ, 1984:

Շիրակ, 1956:

Պատանեկան արձագանգ, 1936:

Ջանասէր, 1937:

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Անի, 1965:

Արարատ երիտասարդական . Դ. Հ. Կ. ), 1985:

Բանբեր Համազգայինի, 1983:

Գառնի, 1964:

Զմմառեանք, ապա Բ. թիւէն՝ Զուարթնոց, 1980:

Խաչբուռ, 1983:

Խօսնակ պատանեկան, 1969:

Կայծեր . Յ. Դ. ), 1983:

Կանթեղ, 1960:

ՀԵՀՈՄի տեղեկատու, 1983:

Հայ մշակոյթի լրատու, 1977, 1986:

Ձայն հրեշտակապետին, մեքենագիր, 1980:

Ճեմարանական կեանքի տեղեկատու, 1961:

Մարանաթա, 1964-էն սկսեալ Պէյրութ։

Նոր Այնթապ, 1971-էն։

Նուիրում-Հորիզոն, նախապէս անջատ հրատարակութիւններ։

1987-ի սկիզբէն միացած։

Ուսանող, նոր շրջան, 1986:

Ռազմիկ . Յ. Դ. ), 1983:

Սփիւռք, նոր շրջան, 1985:

Zavarian Review, 1979:

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

Արփի, 1964։

Գլաձոր, 1985։

Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 1970։ Խմբ. ՝ Երուանդ Քասունի։

Հասկ հայագիտական տարեգիրք, նոր շրջան, 1980։

Մուսայ լեռ, 1975։

Շողեր, 1986։

Սիփան, 1958։

Ցոլքեր, 1969։

Տեղեկատու, Լ. Օ. Խ., 1977-1978-էն։

Տեղեկատու, Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարան, 1984։


ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ - IRAN

ՕՐԱԹԵՐԹ

Ալիք . Յ. Դ. ), 1931։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Ալիք մանկական . Յ. Դ. ), 1987։

Ալիք պատանեկան . Յ. Դ. ), 1969։

Դէպի երկիր, 1981։

Սուրհանդակ Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ, 1967։ Նոր շրջան՝ 1980։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Աշակերտ . Յ. Դ. ), 1979։

Փիւնիկ, 1979։


ՊՈՒԼԿԱՐԻԱ - BULGARIA

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Երեւան, 1944։


ՌՈՒՄԱՆԻԱ - RUMANIA

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Նոր կեանք, 1951։


ՍՈՒՐԻԱ - SYRIA

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Լրատու, Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ եկեղեցի, 1964։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Ծիլեր, 1961:

Հայ ծերանոց, 1953:

Կորիզ . Յ. Դ. ), 1981:

Շանթ . Յ. Դ. ), 1981:

Պարբերաթերթ Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի, 1960:

Օշական, 1983: 1978-1981` պարբերաթերթ։

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

Գեղարդ, 1975։


ՖՐԱՆՍԱ - FRANCE

ՕՐԱԹԵՐԹ

Կամք . Յ. Դ. ), 1984։

Յառաջ, 1925։

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Աշխարհ (ՌԱԿ), 1960։

Flash Info, 1983:

ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Hayastan . Յ. Դ. ), 1939: Նոր շրջան՝ 1947: Նախապէս՝ ամս. ։

1987-էն՝ երկշ. ։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Բանբեր, 1925:

Մեր ժողովրդապետութիւնը, 1979:

Յաղթանակ, 1971:

Յառաջ–Միտք եւ արուեստ, 1981 ՞:

Շաղկապ (Trait d’union), 1986:

France-Armռnie . Յ. Դ. ), 1981:

ԵՐԿԱՄՍԵԱՅ

Le Lumignon, 1961:

Libռration Armռnienne, 1986բ:

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Արահետ, 1976:

Գեղարդ, 1979:

Եկեղեցին հայկական (L’Eglise Armռnienne), նոր շրջան, 1970:

Կամ, 1980, 2 գիրք։

Կեդրոնական, 1985:

Հայ պայքար, 1977:

Նոր շինարար, 1967: Տես՝ Շինարար։

Ani, 1986: Azad, 1977: Informations, 1978:

Lettre d’ADL (ՌԱԿ), 1986։

ՏԱՐԵԳԻՐՔ

Revue des Etudes Armռniennes, նոր շրջան, 1964։


ԿԻՊՐՈՍ - CYPRUS

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Արծիւ, 1986։

Կիպրահայ տեղեկատու, 1978։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Այգ, 1936։ 1980-էն՝ տարեգիրք։

Հայ դատի տեղեկատու . Յ. Դ. ), 1987։

Տեղեկատու, Հ. Բ. Ը. Մ., 1973։


ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ - GREECE

ՕՐԱԹԵՐԹ

Ազատ օր . Յ. Դ. ), 1945։

Նոր աշխարհ (ՌԱԿ), 1988։

ԵՐԿՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Դրօշակ . Յ. Դ. ), 1986։ Նախապէս՝ Ազդակ Շաբաթօրեակ-Դրօշակ, 1969-1985, Պէյրութ։

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Բռունցք . Յ. Դ. ), 1987։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Արաքս (Arax): Արձագանգ պատանեկան կեանքի . Յ. Դ. ), 1983:

Armenika Oemota (Հայկական նիւթեր), 1985։

Drochak, supplռment en langue franջaise (ֆրանսերէնով յաւելուած, Հ. Յ. Դ. ), 1986։

Drochak . Յ. Դ. ), English supplement, 1987։


ՇՈՒԷՏ - SWEDEN

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Բալենի, 1987։


ՊԱՂԵՍՏԻՆ - PALESTINE

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Սիոն, 1927։ Հին շրջան՝ 1866-1877։

ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹ

Հայ Դատ, 1981։

Հ. Մ. Ը. Մ. տեղեկատու, 1980։

ՀԵՄ, նոր շրջան, 1977։


ՊԵԼՃԻՔԱ - BELGIUM

ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Հայ, 1985։