Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
70-ԱՄԵԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՄԱՄՈՒԼԸ
 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Մուտք
Հիմնական աղբիւրներ
Կուսակցական մամուլի ցուցակներ
Հանրապետական Հայաստանի մամլոյ ցուցակ
Հայ լեզուի պաշտպանութիւնը

****************
Այս ուսումնասիրութիւնը լոյս տեսած է Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան 70-ամեակին նուիրուած, Ազդակ-բացառիկ, 28 Մայիս 1988, էջ 65-69։