Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Գաղութին անցեալը

Սուրիահայութիւնը 1918-1921 թթ.

Սուրիահայութիւնը 1921 թ. էն ետք

Սուրիահայ մամուլի շրջանները ա. շրջան 1918-1926 բ. շրջան 1927-1944 գ. շրջան 1945-1963

Հայ թերթը եւ ընթերցողը

Ցուցակ սուրիահայ մամուլի

Այբուբենական ցուցակ սուրիահայ մամուլի

Տարեգիրքեր

Հայ տպարաններ Սուրիոյ մէջ

Վերջաբան

***************

Այս ուսումնասիրութիւնը լոյս տեսած է Հայկազեան հայագիտական հանդէսի մէջ, հատոր Գ., 1972, էջ 195-230։