Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԱՐԹԻՐ

Խմորատիպ: Վան. 1908 Նոյ, 1: Նոր սերնդական օրկան: Կը նշէ Ա. Ալպօյաճեան: [1]

Կը նշէ նաեւ Ե, Տէր Մկրտիչեան, «Կիսամսաթերթ. խմորատիպ. 1908. Վան»: [2][1]            Հայրենիք ամս,. Ժ, տարի. թ, 10 (Օգոստոս. 1932). էջ 137:

[2]            Գանձեր. էջ 622: