Անտիպներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀՈՎԻԿԸ

Գարնան հովիկ, ուստի՜ կու գաս։
Կու գամ ձորէն, կու գամ սարէն,
Սար թէ ձոր ինձ հաւասար են,
Կու գամ մարգիս այցելելու…։

Ամրան հովիկ ուստի՜ կու գաս։
Համբոյրներու կու գամ շունչէն
Առուներու սուրբ մրմունջէն,
Կու գամ վարդերս ցանելու…։

Աշնան հովիկ ուստի՜ կու գաս.
Կոկոն-կոկոն վարդերս փարթամ
Մեռան թերթ-թերթ… Թո՜ղ ինձ, կ՚երթամ
Յաւէտ գարուն մը փնտռելու…։

Ձմրան հովիկ, ուստի՜ կու գաս։
Ի՜ զուր, չիկա՜յ յաւէտ գարուն.
Կ՚երթամ դաշտն ծեր քարերուն
Վրայ մամուռ բուսցնելու, լալու…։