Անտիպներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՈՎՍԱՆՆԱ 
       Օ՜հ, երազի, երջանկութեան ու լոյսի 
Ճամբաներէ՜ն, ճամբաներէ՜ն տարիր զիս
Հոգիս գինով խոնջէնքի մէջ կը սուզի 
Մինչ դուն ինձ դեռ այգերուն վրայ կը խօսիս 
Երազանքի, երջանկութեան ու լոյսի։ 
       Ահա՜ հոգիս քու խորանիդ ողջակէզ
Ահա՛ հոգիս՝ քու աչերուդ բուրուառին
Ա՜խ խենթեցնող տենդոտ ծուխը հըրակէզ 
Իմ տենչերուս՝ որ բիբերուդ մէջ կը վառին… 
Ահա՛ հոգիս քու խորանիդ ողջակէզ։ 
       Մութ մազերուդ քու խորհուրդին կը հաւտամ
Ու երգերուդ , հառաչներուդ սիրելի
Ու երբեմնի աստուածութեանդ ալ տարտամ 
Որ աչերուդ գիշերին մէջ կը հալի
Բոլոր անոնց, հիւանդ հոգիս, կը հաւտամ։ 
       Տո՜ւր, տո՜ւր զիս լո՜յս, լո՜յս հովերու քըմայքին 
Ինչպէ՜ս բեկոր մը ծովերուն անձնուէր
Կուրծքի՜դ, սիրո՜յդ անհունին մէջ, տենդագի՜ն
Ալիքներուն բեռքէն ի վար, վիհն ի վեր
Տո՜ւր, տո՜ւր զիս լոյս, լո՜յս հովերու քըմայքին։ 
       Ա՜խ կ’ուզէի, որ տըղու պէս, մահուան պէս
Բազուկներուդ երկաթին մէջ բանտէիր
Ծըծէիր զիս, ու իմ հիւանդ մարմինէս 
Կաթիլ մ’արցունք, պուտ մը հուլունք շինէիր
Ա՜խ գրկէիր զիս տըղու պէս, մահուան պէս։ 
       Ովսաննա քեզ քու աչերուդ հրաշքին մէջ
Ու շրթներուդ թրթռացումին մէջ տըրտում
Ու վանկերուդ երազանքին մէջ անվերջ
Ու կուսութեանըդ փառքին մէջ անպատում։ 
Ովսաննա քեզ քու աչերուդ փառքին մէջ։ 
       Դու անուրջին աննիւթ զաւակ, Ովսաննա՜
Մեղքիս նիհար դափնիներով կու գամ քեզ
Հիւանդ հոգիս լո՜յս հըպումէդ կ’արթննայ 
Տար զիս սրտիդ ճամբաներէն հըրակէզ
Դու անուրջին աննիւթ զաւակ , Ովսաննա։ 
       Erfurt, Ապրիլ