Անտիպներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՆԷԾՔԸ

Սէրը շիւղինն է մշտերեր,
Զի համրուած են իր օրեր.
Ձիւնափառ սարը չի սիրեր,
Կատարեալին մէջ Սէր չ՚ըլլար…։

Տկարութի՜ւն մ՚է սէր մարդկանց,
Գեղեցկագոյնն տկարութեանց.
Վերն աստուածները լըռակեաց
Չե՛ն սիրեր, բարձրը Սէր չ՚ըլլար…։

Նախանձեցաւ հզօր Որ Էն
Իր մարդուն այդ տկար կողմէն,
Ձայն դուրս վանեց սուրբ եդեմէն,
«Կե՜ր, ա՜րբ, ըսաւ, բայց Սէր չըլլայ…»

Ու կը սիրենք… Բայց Ան իր լար
Ուղղեց շեշտ մեր սրտին դալար…
Այսպէս՝ եթէ սիրտը չը՛ լա՜ր
Երջանիկ սէրը Սէր չ՚ըլլար…։