Վանքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՈՒՏՔ

Ազգային Հիւանդանոցի բժիշկ մտերիմ մը՝ յանձնեց ինձ թուղթերու այն ծրարը, որ 99ի տխուր օրերուն՝ Ազգին Տան մէջ մեռնող երիտասարդ Վարդապետի մը կտակած միակ հարստութիւնն էր եղած։

Դասաւորելով այդ էջերը, զանոնք հրատարակութեան կուտանք՝ «Վանքը» (Վարդապետի մը Օրագիրը) անունին տակ։

Տ. ՉԷՕԿԻՒՐԵԱՆ