Վերջին հայերը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

***

Որի՞ համար է այդ կարդ, ա՜յ աղջիկ.
Որի՞ համար է արցունքդ, հա՜յ աղջիկ։
Ջահիլ մը մի՞թէ սարերու վերով,
Սիրտդ առաւ կուրծքէդ ու գնաց բարով…։

Ես ինծի համար կու լամ, աղբերջա՛ն.
Գիշերին գաղտնիքն առած պատմուճան…։
Սիրտըս սգոտ է, սիրտս սէր չունի,
Սիրտըս վէրքոտ է, սիրտըս տէր չունի։

Ինչո՞ւ համար է մետաքսդ, ա՜յ աղջիկ,
Ինչո՞ւ համար է հառաչդ, հա՜յ աղջիկ։
Մի՞թէ հարսնիքիդ աղքատիկ ջեհէզ,
Հալաւիդ համար կը հիւսես բեհեզ…։

Եւ մի՞թէ հարսնիք ունիմ, աղբերջա՛ն.
Թէ մեկնիմ տունէս, մեռնի՛մ դաւաճան։
Այս ցուրտ սարերուն վրայ ամայի,
Ծնողքս ու եղնիկս ո՞վ պիտի նայի…։