Վերջին հայերը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

II - ՀԱՅՈՒ ՈՐԲԻԿ

Ա՜յ հայու որբիկ, ա՜յ անտէր որբիկ,
Մանրի՜կ, արիւնո՜տ ոտքերըդ բոպիկ,
Ո՞ւր կը քաշկրտես այսպէս մոլորուն…
Չար քամիներուն…։

Ա՜յ որբիկ, բոցեր գիւղերը հասան,
Անտառներու մէջ, մայրերնիդ կ՚որսան։
Անպաշտպա՜ն ու մերկ, ո՞ւր այսպէս, որբիկ ճան…
Մո՜ւթն ինձ պատմուճան…։

Քեզ համար մարդերը գո՜ւթ, հա՜ց չունին,
Ա՛յ որբիկ, շի՛ւղ իսկ չիկայ թռչունին.
Ծերեր սովահար կ՚իյնան ժամէ ժամ…
Արիւն կ՚որոճամ…։

Հայրըդ պատռտուա՜ծ նետեր են սարին.
Եղնիկներու պէս քոյրերըդ տարին։
Աստուա՜ծդ իսկ մատրան մէ՛ջն է խողխողուած…
Վրէ՛ժն ինձ Աստուած…։

Դէ՜հ, գընա՛, մեծցիր ահեղ, որբն հայուն.
Սնի՛ր արիւնով ու փսխէ արիւն
Մարդկութեան ճակտին ու սարսափ ու հուր…
Այդ՝ պարտքս է տըխուր…։

Լօզան, 6 Յուլիս 1909