Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ընդ Բարձրագունեղ հովանաւորութեան Ամենալուսափայլի` Հզօրագունի` Մեծի Թագուհւոյ Եկատարինէի Երկրորդի, Կայսերուհւոյ եւ Ինքնակալուհւոյ ամենայն Ռուսաց եւ այլոց, եւ այլոց, եւ այլոց:

Ընդհանուր ազատութեամբ հասարակութիւնն տնարարութեան, որ, հետեւի խրախուսելով` յաղագս առաւելացուցման հողագործութեան եւ տնարարութեան` ի Ռուսաստան, միաբանութեամբ իւրով ընտրեաց ընկերակից եւ անդամ ինքեան` զՍրբազնութիւն Յովսէփայ Իշխանազնեայ Արղութեանց Երկայնաբազուկ Արք Եպիսկոպոսին Հայոց. որ եւ զօրութեամբ սորին` Ճանաչէ զնա` ինքեան մասնակից` ի յաշխատանս իւր. ըստ ամենայնի վասն հասարակութեանս անդամոց կարգադրեցելոց եւ յայսմհետէ կարգադրելի իրաւանց, եւ մանաւանդականութեանց`

Կնիք

Պրեզիդենտ Գրաֆ Անհալտ:

Անդրէի Նարտով դէիստվիտելնի ստատսկի Սօվէտնիկ. Դանի մարկի Կավալեր, Եկօնօմու հասարակութեան կայսերական Անդամ, եւ անփոփոխ Սեկրետար, եւ զանազան հասարակութեանց` յատկացեալ անդամ:

Իւան Ալբրեխտ Եիլեր, Նադվօրնի Սօվէտնիկ, եւ Օրդենի սրբոյն Վլադիմիրի Կաւալեր, անդամ եւ անփոփոխ Սեկրետար:

Սանկտ Պետերբուրգ

Սեպտ. 11. 1792