Վերջին հայերը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

***

Ո՜վ է ցայգին մէջ աղջիկն այս տրտում,
Որ խենթի մը պէս կ՚երթայ անդադրում,
Դիակէ՜ դիակ։ Ի՜նչ է այս հառաչ։
Ո՞վ է դիտապաստն այս՝ որու առաջ
Հէգը կանգնեցաւ։ Ճի՛չ մը…։ Ու ահա՛
Վիրաւորն ելլել կ՚ուզէ, կը դողայ.
Բազուկներ իրար կը գալարուին քար…։
Ու լուսնակին տակ, սէրէ՛ն խելագար՝
Արիւնո՛տ, փրփրո՛տ՝ լա՜յն բերանը տաք
Բիւր-ժանիք վիհի մը պէս անյատա՜կ 
Խոր հռնդիւնով հոգեվարքը արդ
Կպցուց սիրուհւոյն բերնին վըրայ վարդ…։

Ահե՛ղ շրջանակ։ Չորս կողմը մեռել,
Մէջտեղը Սէր. մո՜ւթ արահետ անել։
Զէնքս կրակե՛ցի. գանկերն հակեցան։
Մօտեցայ իրենց. ըսի բարձրաձայն

Հօլա՜, ընկերնե՜ր,
Ինչո՞ւ էք լռեր.
Ձեզ շա՜տ ալելո՜ւ։
Դրախտ երթալու
Ո՞րն է կարճ ճամբան.
Ա՜յ, ո՜րն է ճամբան…։