Գիրք քարոզութեան որ կոչի ձմեռան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գրիգոր Տաթեւացի, Գիրք Քարոզութեան որ կոչի Ձմեռան հատոր, Կոստանդնուպօլիս, 1740