Յիշատակարան. Մասն III (1777-1779)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ վասն ճորտութեան ետ սրբազան վեհն քանաքեռցի Վարդազարի որդի Դաւթին, որ այժմ էր ի Թիֆլիզ, և Բայիսօղլենց Դաւիթ կոչիւր: (որ ահա ի վերդ յամսոյս Ը և ի ԺԵ յիշի ) ԹԷ հայրն քո ճորտ է եղեալ սրբոյ Աթոռոյս : Այժմ ևս որովհետև օրհնեալ արքայորդի Գեօրկին Միրզայն քեզ շնորհեալ է սրբոյ Աթոռոյս, վասնորոյ միամտութեամբ ծառայեա՛ սմա և արա զճորտութիւնդ: ի փետր . ԺԶ: