Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

4

Շատ սիրուն իս, Շախաթայի ասողին` խար չիս անի.
Անջաղ գըցիս էշխի մեչըն, յիդ կեհաս` քար չիս անի:

Էշխըն հեստի կըրակ ունի` վունց կու էրվի, վունց կերթա.
Թեգուզ նընգնիմ ծովի մեչըն` հովնալու ճար չիս անի:

Բաս աշուղըն վունց դիմանա էտ քու տըված կեծակուն,
Դուն ինքնակալ թաքավուր իս` բեհուբազար չիս անի:

Թե վուր սարերուն հանդիբիս, կու հալիս մումի նըման.
Թե վուր քաղաք տիղ հանդիբիս, կու քանդիս - վար չիս անի:

Իսկի բեհուբազար չունի Շախաթայի չասողըն.
Էնդո'ւ համա, Սա'յաթ-Նովա, շատ էյթիբար չիս անի:

[Գազել-դիվանի]
Էս դիվանի խիստ լավն է, ով որ սովրի օղորմի ասէ: Հիմի գուզիմ թէ հայեվար ասիմ: Ամեն աստվաձ, յիս-մըղդըսու վուրթի Արութինս, պըստուց ինչոր յարսուն տարին գլուխ դրի ամենան խաղին, ամա սուրբ Կարապիտի կարողութենով սովրեցա քամանչեն ու չոնգուրն ու ամբուրեն:
[1747?]