Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

76

Վարթն ու բլբուլը էսպես խոսեցին.
Վարթն ասից բլբուլին. «Իմ բաղը մի գա`
Վուչ ճիշտ լիզու ունիս, վուչ հաստատ իղրար.
Բաղմընչին ղաբուլ չէ,
Իմ թաղը մի գաե:

Բլբուլն ասից վարթին. «Ա'յ կարմիր կոկոր,
Յիփ գալիս իմ` գարնան նազըն ինձ հիդ է.
Շախ-շուխը գցում իմ բաղի չուրս յանը.
Մարթիկ սեյր են անում`
Սազըն ինձ հիդ էե...

(բնագրում անավարտ)