Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

62

Հիմքըտ վերըստին նուրեցին, չաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք.
Քար ու կիրըտ ոխչարի կաթ շաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք.
Աչ ու ձախ կախեցին` բրոլե ճաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք.
Յիրգնուց լուսըն վըրետ կամար-թաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք:

Պատիրըտ կարմիր ագուրով, սընիրըտ տաշ մարմար քարով,
Հընդու միչեմեն դուս էկած վարաքուրըտ` ղալամքարով,
Թագիրըտ անգին ակնիրով, ըզգիստըտ զարբաբով, զարով.
Բիմըտ ու խաչկալըտ դրախտի բաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք:

Վիրնատունտ սանդալե տախտակ, ռանգըն է տորոնի նըման.
Հոքով ու մարմնով կու սըրփվի, ով քիզ գուքա մոնի նըման.
Տապանակ ուխտի կըտակավ խորանտ Ահարոնի նըման.
Միաբանքըտ քաղցր ձայնով տաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք:

Ամեն բորոտըն կու սրփվի, քիզի գուքա ով փափակով... *

[1751]
------
* Այս տողը ջնջված է հեղինակի կողմից: