Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

64

Ինչ կոնիմ սոյբաթըն, ի՞նչ կոնիմ սազըն,
Ձեռնեմես վեր կոծիմ չանգիրըն մեմեկ,
Չունքի միզ ուրացար, է~յ ղադիարար,
Փահմես կու հիռացնիմ հանգիրըն մեմեկ:

Ղուրթ ին ասի փիր-ուստաքար դադիրըն,
«Ամալիտ չվազիս, չին գա ղըդիրընե.
«Ջափեն յիս քաշեցի, սափեն` յադիրընե.
Ռաղիփըն էկավ միզ ռանգիրըն մեմեկ:

Դուգունըն լավացած դաղին ի՞նչ անե.
Մե նոքարըն էրկու աղին ի՞նչ անե.
Մե բաղմանչին էրկու բաղին ի՞նչ անե.
Փեյվանդ գուզե թազա տնգիրըն մեմեկ:

Չիմ անի քալագըն, չիմ անի ղալըն.
Առանց քիզ ի՞նչ կոնիմ աշխարիս մալըն.
Վունց դերվիշ կու հաքնիմ փոստըն ու շալըն,
Վըզեմես կախ կոնիմ զանգիրըն մեմեկ:

Բլքամ մե մարթ տեսնիմ, վուր խըրատ ասե,
Անճար իմ դարդերուն մե դարման անե:
Ռափիղ Սայաթ-Նովեն անյար ի՞նչ անե,
Չունքի յարեն գու քան ջանգիրըն մեմեկ:

Էս ղափիան Արութինի ասած է - ռաղիփի կողմից յարին խլելու (փախցնելու) վրա: