ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅՐ ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

ԵՐԵՔ ՀԱՏՈՐՈՎ

Աշխատասիրութեամբ՝

Հ. Վահան Ծ. Վարդապետ Օհանեանի

 

Կը հրատարակուի ՀՀ կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ սպորտի նախարարութեան աջակցութեամբ

Գիրքը հրատարակութեան է երաշխաւորել
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղեանի անուան գրականութեան ինստիտուտի
գիտական խորհուրդը