Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՊԱՏԱՆՈՒԹԻՒՆ
      
       Ոչի՛նչ կրնար այնքան յստակ
       Ըլլալ այս մութ երկնքին տակ՝
       Որքան կոյսն այն.
       Մեր սիրտը դեռ
       Վարդի թերթեր
       Ունէր միայն…
       Յանկարծ ըսի, ցած, ականջին,
       «Աչքերս ինչո՞ւ, տես, կը թրջին…»։