Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  
ՄՈՒԹԻՆ ՄԷՋ
      
       Սաստիկ ուշ էր.
       Հոն, մութին մէջ, լուռ, հեւքոտ,
       Ձեռք ձեռքի մէջ թոյլ սեղմած՝
       Բաժանումի բիրտ րոպէին կը սպասէինք.
       Րոպէն վաղու՛ց անցեր էր.
       Բայց մութին մէջ, լուռ, հեւքոտ,
       Մենք դեռ անո՛ր կը սպասէինք…։