Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  
ՊԱՏԱՆՈՒԹԻՒՆ
      
       Ոչի՛նչ կրնար այնքան յստակ
       Ըլլալ այս մութ երկնքին տակ՝
       Որքան կոյսն այն.
       Մեր սիրտը դեռ
       Վարդի թերթեր
       Ունէր միայն…
       Յանկարծ ըսի, ցած, ականջին,
       «Աչքերս ինչո՞ւ, տես, կը թրջին…»։