Թատրերգութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՇԱՐՈՒՐ-ԱՒԱԳ Էնդի Դէմէն կայարանէն եկող, 90-93 տարեկան

ՄԱԿԱՐ Քաղքցի շնորհքով տունէ մը. հայրը, չափահասի տարիք

ԿԱՐԿՈՒՏ-ԵՓՐԻԿ Երեսէ ինկած մը, 40 տարեկան

ՁՄԵՐՈԻԿ-ԶԱՔԱՐ Դրամատէր, 30 տարեկան

ՄՐՋՆԿՈԻԼ-ՍԱՀԱԿ Քահանայի տղայ, 45 տարեկան

ՍՍՌԿԷՍ-ԴԱՒԻԹ Ետքէն հարստացածը, 28 տարեկան

ՊԻՏԱԿ-ՀԱՄԲԻԿ Թաղականի դէմք մը, 50 տարեկան

ԹԹՌԿԻՉ-ՄԱՐԳԱՐ Նշանաւոր կծծի, 35 տարեկան

ՀԵՔԻՄ-ՆՌՆՕ Որբանոցի պաշտօնեայ, 69 տարեկան:

( Տեսարանը Խարբերդի մօտը, բլրակի մը վրայ, ուր կը հանդիպի կայարանէն եկողը, քաղքէն գիւղը գացող անծանօթ մէկուն:

Կայարանէն եկողը բլուրին վրայ, ծառի մը շուքին տակը, դէմքը անապատականի ու մեռելատիպ, ձեռքը երկարկեկ, ոստոստուն ճոկան, պատանքի կտորտուանքներ մէջքէն փաթթուած, բոպիկ՝ ու գլուխը սրածայր գտակ մը դրած պատանքին գլխամասէն, աջ ուսէն կախուած է մախաղ, ձախին վրայ սեւ ճիւպպէ մը ):