Թատրերգութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(Թատերախաղ Մէկ Արարուածով)

ԳՈՐԾՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

ՍՈՂՈՄՈՆ ԱՂԱ, մահամերձ ծերուկ հիւանդ մը

ԵՂՍՕ, իր կինը, երկրորդ անգամ ամուսնացած

ՍԱՐԳԻՍ, իր մեծ տղան

ՀԱՄԲԱՐՁ, իր պզտիկ տղան