Թատրերգութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(Մարան Հոռմիկին քաշքշուելու պահուն անկէ թուղթ մը կ’իյնայ, վեր կ’առնէ անմիջապէս, գրպանը կը դնէ, Շահին վրայ կուգայ)։

ՇԱՀԻՆ, ՀՈՌՄԻԿ, ՄԱՐԱՆ

ՇԱՀԻՆ (Սրտաբեկ ներս իյնալով). Հոռմի՛կ, Հոռմի՛կ։

ՀՈՌՄԻԿ (Կէս նուաղած). Ա՜խ, կը մեռնի՜մ… 

ՇԱՀԻՆ Քածե՛ր, քածե՛ր, ձեզ լեռը ճամբեմ, ձեզ լեռը փուշ քաղել ճամբէի։

ՄԱՐԱՆ (Վախցած դուրս սողոսկելու փութկոտութիւն). Կոյր կնկանդ ըսէ, (կը մեկնի)։

ՇԱՀԻՆ Չե՞ս խօսիր, Հոռմի՛կ, կուկուշս [1] աս ի՛նչ չիթ, աս ի՞նչ մազ, աս ի՞նչ…

ՀՈՌՄԻԿ Տանը մէջ շուն ու կատու կը պահես, (տքուքներ)։

ՇԱՀԻՆ Ականջիդ ծայրը արինի հետքեր ալ (կը զարմանայ ու արտօրանքով կնկանը ականջին արիւնը սրբելու կ’երկննայ)։

ՀՈՌՄԻԿ Մազ մնաց որ ճիկէրս քաշէր, հոգիս քաղէր, (հեւք, տքուք միշտ)։

ՇԱՀԻՆ Բան մըն ալ դուն քաշէիր, Հոռմի՛կ, ձեռք ոտք ունիս։

ՀՈՌՄԻԿ Ես ալ բոթ մատը…  (ակռան կճրցնելով) աչք չունեցողը ի՞նչ կ’ընէ, բոթ մատը բերանս վարունգի պէս կճրտաց, (դեռ կը շարունակէ հեւքը)։

ՇԱՀԻՆ Ի՞նչ հով անցեր է ատ քածին գլխէն։

ՀՈՌՄԻԿ Հարսնցուն էրկանդ աղջիկն է, կը պոռայ. Նազլուն՝ աղջիկդ արիմարդ [2] ։

ՇԱՀԻՆ (Վայրկենային սաստիկ յուզմունք). Հասնէիր, սպաննէիր, արինը ես կուտայի։

ՀՈՌՄԻԿ Ձեռքս անցնէ՜ր։ (Վրիժառուի գալարքներ)։ Կոյրին ջդիկը [3] տասը օձ խեղդեր է…

ՇԱՀ (Սաստիկ գրգռուած). Հիմա կաթուած կ’իջեցնեմ, հիմա՛, հիմա՛։

ՀՈՌՄԻԿ Ինծի մտիկ ընես, այսօրուընէ շուտ չի կայ, նոր կարգադրութիւն։

ՇԱՀԻՆ Ի՞նչպէս։

ՀՈՌՄԻԿ Երկուքն ալ դուրս…

ՇԱՀԻՆ Հեշտ բան չէր ատիկա, կնի՛կ, ան ալ հեշտ չէր։ Տղան արդէն շփացած մը, անօթի դարձեր է։ Բերած պարտքին չափն ալ մի՛ հարցներ։

ՀՈՌՄԻԿ Թող մայրը հոգայ։

ՇԱՀԻՆ Մեծ հոգը դարձեալ մերը, խելքիդ չի պառկիր, անօթի շունը առաջ իր տէրը կը խածնէ։

Դատարանի պիտի դիմէ, ժառանգի խնդրով ձեռքն երեսիս պիտի նետէ ու դեռ ինչե՜ր…

ՀՈՌՄԻԿ Ըսել է ակռայի ցաւ միշտ։

ՇԱՀԻՆ Մահուան՝ ըսէ։

ՀՈՌՄԻԿ Ճա՞րը…

ՇԱՀԻՆ Ճարը ան, որ ոտքը շղթայէինք [4] վերջը բաղդերնուս։

ՀՈՌՄԻԿ Տղան աղջիկը չառներ, չառներ, տղան առնէ, մայրը չուզեր։

ՇԱՀ Լռէ՛, վար դիր լեզուդ, դուն մէյ մը ան գիրս տեղ հասցուր, մնացածը վաղը։[1]            Գգուանք ու հեգնութիւն նշանակող բառ մը:

[2]            Էրիկ մարդ:

[3]            Ճկոյթ:

[4]            Ամուսնացնենք ոճ մը: