Թատրերգութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(Թատերախաղ Հինգ Արարուածով)

ԳՈՐԾՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

ՇԱՀԻՆ Խանութպան-վաճառական,

ՀՈՌՄԻԿ Շահինին կինը (կուրցած),

ՓԱՌԷՆ Շահինին աղբրորդին (Ամերիկայէն դարձած),

ՄԱՐԱՆ Փառէնին մայրը (այրի),

ՊԱՂՏԻԿ Ջոջ հարուստ, վաշխառու (Շահինին խնամին),

ԼՈՒՍԻԿ Պաղտիկին կինը,

ՆԱԶԼՈՒ Պաղտիկին աղջիկը (Փառէնին նշանուած),

ՍԱՀԱԿ Հասարակ առեւտրող մը,

ՎԱՐԴՈՒԿ Վաճառ[ական] գրագրութենէ ինկած մը,

ԹՈՐԻԿ Շրջիկ փերեզակ չարչի յետոյ խանութպան։ Երեքն ալ պարտքով ապրող միջակ տնուորներ,

ԳՈՀԱՐ Վարդուկին կինը,

ԵՂԻՍ Թորիկին ետքի կինը,

ԱՍԼԸԽԱՆ Այրի կին մը միջակ դասէն,

ՀՐԱՆՈՒՇ Ասլըխանի աղջիկը, դպրոցական,

ՊՕՂՈՍ Ժողովրդական բանգիտուկ դէմք մը, երբեմն քարոզիչ

ՀԵՂԻՆ Պօղոսին կինը,

ՀԵՌԱԳՐԱՏԱՆ ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ ՄԸ,

ՈՍՏԻԿԱՆ ՄԸ։

Գործողութիւնը կը կատարուի ի Խարբերդ։