Թատրերգութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՈՅՆԵՐԸ, ԱՆԳԱՄ ՄԸՆ ԱԼ ԾԵՐՈՒԿԻ ՄՕՏ

ՇԱՐՈԻՐ Կարգն իմս էր հիմա, տղա՛քս, դուք ալ իմ խնդիրս լսեցէք:

ՄԱԿԱՐ Այսչափ խօսքերէ ետք, դեռ մենք իստակ բան մը չի հասկցանք քու մտադրածներէն, ի՞նչ կ՚ուզէիր:

ՇԱՐՈԻՐ Ինծի համար մէյմէկ ձեռնտու վկայութիւն կ՚ուզէի, ես ասոր համար եկայ միայն: Հոս խրկուելու շնորհքը գերագոյն բարին ըրաւ ինծի, դուք ալ ձերը, ձեր թանկագին շնորհքը այլապէս ցոյց տուէք:

ԵՓՐԻԿ Բայց ի՞նչ կար, որ մէյ մը նախ քեզ, քու անունդ չըսիր մեզի, թող մենք ալ քեզ ճանչնայինք:

ՇԱՐՈԻՐ Շարուր-Աւագ կ՚ըսէին ինծի, չըսի՞ ձեզի: Շարուր աս քաղքին մեծաւորը՝ ձեր հայրերուն ու հաւերուն ժամանակակից դէմքը երբեմն:

ԶԱՔԱՐ Իրա՞ւ այնպէս:

ՇԱՐՈԻՐ Իրաւ այնպէս, ինչո՞ւ կը ցնցուիք:

ԶԱՔԱՐ Հոս ձեր սերունդէն մէկն ալ չապրիր:

ՇԱՐՈԻՐ Չապրիր, գիտեմ:

ԶԱՔԱՐ Շա՛տ լաւ, ես ի՞նչ վկայութիւն տայի քու մասին:

ՇԱՐՈՒՐ Թէ Շարուր-Աւագ առաքինի մարդու, պարկեշտ քաղքցիի, ճշմարիտ քրիստոնեայի կեանքը ապրեր է: Ինչ որ ըսէիք, իմ պահապան հրեշտակներս հոս ուսերուս վրայ, բառ բառ ձեր ըսածները պիտի օրինակէին:

ԱԱՀԱԿ Եթէ իրա՜ւ է որ Շարուր ես դուն, պարկեշտ քաղքցի՜ն… (հեգնութիւն):

ԴԱՒԻԹ Այն չե՞ս հրամանքդ, որ կ՚ըսէին, 15-20 տարի շարունակ վանքերն ու վանական կալուածները շահագործեր ես:

ՄԱՐԳԱՐ Ատ անունն իմ ականջս ալ հասեր է:

ՇԱՐՈՒՐ Բայց ի՞նչ, բայց ի՞նչ։ (այլայլած):

ՀԱՄԲԻԿ Մենք ալ շատ շատ աղտոտ պատմութիւններ գիտէինք ատ անունին շուրջը: Շարուր, կ՚ըսէին, իր ապրած օրերուն, գիշերը դեւ մըն է եղեր, ցորեկն ալ հանդիպածին ականջին վարք սրբոց կախեր է:

ՇԱՐՈՒՐ Գո՜ւթ, կարեկցութի՜ւն, տղա՛ք, ձեր մեռածներուն յիշատակին ըլլար:

ՍԱՀԱԿ Այս ծերուկը չէ՞ եղեր, որ իր մէկ դրացի կինը մեռցուցեր է:

ՇԱՐՈԻՐ (Տենդոտ շարժումներ) Վա՜յ ինծի, վա՜յ ինծի, վա՜յ ինծի:

ՍԱՀԱԿ Մոռցայ ըսելու թէ՝ դէպի իրենները վայրագ բռնաւոր մըն է եղեր, աս ալ հօրմէս լսածս:

ՀԱՄԲԻԿ Ո՞ր մէկը պզտիկ. ժամանակին վանահայր վարդապետի մը հետ խօսք կապած՝ բռնի պսակներ ընել տուողը աս իսկ ծերն է եղեր, ասոր պատմութիւնը «որդոց որդի» մեր ականջն ալ հասեր է:

ՄԱԿԱՐ Ո՞վ մեռցուց իր աղբրորդին, ի՞նչ ունէր խեղճը:

ՇԱՐՈԻՐ— (Առանձին) Մեղա՜յ Տէր, մեղա՜յ Տէր, դեռ ոչինչ մոռցուեր է, դեռ նոյն պատմութիւնը ամէն բերնի մէջ, գերեզմանէն անդին, գերեզմանէն ասդին, նոյն անողոք, անփոփոխ վիճակը ինծի համար, ո՞ւր երթայի, ալ ո՞ւր կրնայի դիմել: Թո՛ղ ժայռերը գլխուս վրայ գան, ոչինչ մը դարձնեն զիս, կորսուիմ, մոռցուիմ, ինչպէս հիւսիսէ հարաւ փչող հովերու հետ մժեղին շունչը կը կորսուի:

ՄԱԿԱՐ Հեռո՜ւ մեզմէ, ո՛վ դու, հեռո՜ւ մեր սահմաններէն, եթէ եկած տեղէդ փախստական մը չես, քեզի համար հոս երեւնալու թոյլտուութիւնը շնորհաց վրիպում մը կը խորհինք: Հեռո՜ւ մեզմէ, հոնկէ հոս հասած ապսպրանքները ճիշտ հիմա քու ձեռքովդ ու քու լեզուիդ վրայ կարդացինք: «Մենք արդարութիւնը չենք ընդոտներ, մենք արեւը չենք վարագուրեր, մենք Աստուած չենք խաբեր»:

(Կը մեկնին ամէնքը: Շարուր իր գերագոյն յուսահատութեան մէջ մինակ մնացած, դէպի կայարան անգամ մըն ալ վերադարձը կ՚ընէ, աղօթքներ բերնին մէջ ու պահ պահ ճանբուն մէջ կեցած կը մռմռայ. Ալ ի՞նչ կը մնար ինծի ընելու, Տէ՛ր Աստուած):