ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՍ ՆՈՒԻՐԱՏՈՄՍԵՐԸ ՍՊԱՌՈՂ ՈՐԲԱՊԱՇՏՊԱՆ ՄԱՍՆԱԽՈՒՄԲԵՐ [1]

1. Մագրիգիւղ

Տեարք Գ. Ադամեան, Հ. Մերկերեան, Կ. Աստուածատուրեան, Ն. Անտօնեան, Գ. Իւթիւճեան, Զ. Տ. Ս. Փափազեան, եւ Տ. Յուսիկ քհնյ. Քէրէստէճեան։ (25 որբ)

2. Պէշիքթաշ

Տեարք Յ. Կիւլեան, Լ. Գարակէօզեան, Յ. Սլալէմճեան, Վ. Ալթունեան, Ն. Չիթճեան, Ա. Բազումեան, Ա. Աւագեան, Զ. Երամեան, Ն. Խաչիկեան եւ Պ. Կիւլիստանեան։ (10 որբ)

3. Նարլըգաբու

Տեարք Գ. Սիմքէշեան, Ս. Գամչըեան եւ Հ. Հիսարլեան։ (6 որբ)

4. Խարբերդ

Տեարք Մ. Տէր-Ստեփանեան, Ա. Ժամկոչեան, Գ. Թումաճանեան, Յ. Թիւֆէնքճեան, Կ. Պէրպէրեան, Ն. Թէնէքէճեան, Կ. Նայիկեան, Տօքթ. Մ. Յակոբեան, Մ. Ահարոնեան, Յ. Փիլիպպոսեան, Ս. Ասլանեան, Կ. Պարսամեան եւ Ա. Նիմինեան ու Մր. Ֆէրրի։ (10 որբ)

5. Եօզղատ

Տեարք Յ. Եսայեան, Հ. Թաֆրալեան, Տ. Խաշխաշեան, Ս. Գալփաքճեան եւ Ա. Արապեան։ (20 որբ)

6. Էսկիշէհիր

Տեարք Յ. Ճիլպէրեան, Ս. Չիւրիքտիլեան, Ս. Թուլուքեան, Յ. Եաղճեան եւ Զ. Յակոբեան։ (10 որբ)

7. Կարին

Տեարք Ա. Հանէսեան, Մ. Չիլինկիրեան, Ս. Վասիլեան, Յ. Գույումճեան, Ս. Ապաճեան, եւ Մ. Նոր-Պարոնեան։ (20 որբ)

8. Պալըքէսէր

Տեարք Գ. Գուշեան, Պ. Պասմաճեան, Ս. Վիրանեան, Թ. Ծատուրեան, եւ Ե. Եղիսէեան։ (20 որբ)։[1]            Որոնք կ՚ստանան իրենց պաշտպանած որբերուն լուսանկարները յարակից ամէն ծանօթութեամբ։