ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՇԻՒ ՀԱՃԸՆԻ ՈՐԲ. ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Յանձնաժողովէս ղրկուած

2557

00

 

 

Որբ. ի պէտքերուն ծախսուած

216

48

 

 

Պատուիրակին կողմէ վճար.

13

00

 

 

Որբ. ի շինութեան ծախսուած

150

00

366

48

Ուղղակի տրուած նուէրներ

16

30¾

 

 

Հաշիւը տակաւին չեկած գումար

 

 

1765

84

Մերսինէն փոխանցում

150

00

 

 

 

 

 

 

 

Խնամակալ. ըրած պարտքը

519

59¼

3255

90

 

 

 

 

 

 

 

 

3255

90

 

 

 

2132

32