ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՎԻՃԱԿ

31 Դեկտեմբեր 1910

ԳՈՅՔ

 

Լ. ՕՍՄ.

Լ. ՕՍՄ.

Սնտուկը պատրաստ դրամ

199

18

 

 

Կարասի

13

70

Ռուսական պանքայէ պահանջ

2077

74

Մերսինի Թաղ. Խորհուրդէ պահանջ

120

Կեդր. Վարչութենէ պահանջ

167

12 ¾

Մարաշի դրամ. է պահանջ

7

33 ¾

Հ. Ն. Եէտի Ալանեանէ պահանջ

13

33½

Զանազաններէ (քննիչ եւ պատուիրակ)

7

03 ¾

2605

45 ¾

 

 

 

 

 

 

2605

 

 

 

 

 

45 ¾

 

ՊԱՐՏՔ

 

Լ. ՕՍՄ

Լ. ՕՍՄ

Մարաշի մատակարարին

3

90

 

 

Երզնկայի մասնախումբին

220

 

 

Հաճընի պահանջատեարց

519

59¼

743

49¼

Գոյքի առաւելութիւն

 

 

1861

96½

 

 

 

2605

45 ¾