ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ս. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

«Առաւօտ» լրագրին նուիրատուութիւնը Ս. Կաթողիկոսին ղրկուած

 

 

49

80½

Մարաշի վճարածը

5

57

 

 

Մարաշի վճարածը

15

74¼

 

 

Պատուիրակին վճարածը

25

00

46

31¼

 

 

 

3

49¼