ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՄՓՈՓ ԹԻՒ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՈՐԲԵՐՈՒ

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հայ-Լուսաւորչական որբեր

 

 

 

Ատանայի Նահանգ

2540

2188

4728

Հալէպի Նահանգ

500

474

974

 

3040

2662

5702

Հայ-Բողոքական որբեր

 

 

 

Ատանայի Նահանգ

177

208

385

Հալէպի Նահանգ

315

271

586

 

3532

3141

6673

Հայ-Կաթոլիկ որբեր

 

 

 

Ատանայի Նահանգ

70

75

145

Հալէպի Նահանգ

40

35

75

 

3642

3251

6893

Սիւրեանի կաթոլիկ որբեր

11

15

26

Սիւրեանի Գատիմ որբեր

70

81

151

Քիլտանի որբեր

20

27

47

 

3743

3374

7117

Նախ քան աղէտը որբեր

553

536

1089

 

4296

3910

8206

         

 

 

Ատանա

Հալէպ

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբեր

Մանչ

Աղջիկ

Մանչ

Աղջիկ

 

Հայ Լուսաւորչական

55

43

7

10

115

Հայ Բողոքական

Հայ Կաթոլիկ

5

8

13

Սիւրեանի Կաթոլիկ

Սիւրեանի Գատիմ

10

12

22

Քիլտանի

1

1

 

70

64

7

10

151

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Մանչ

77

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ

Աղջիկ

74

151