ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՇԻՒ ԱՏԱՆԱՅԻ ՈՐԲ. ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Յանձնաժողովէս ղրկուած

130

00

 

 

Որբ. պէտքերուն ծախսուած

646

97½

 

 

 

Պատուիրակին վճարածը

83

95

 

 

Հաշիւը տակաւին չեկած գումար

3

35

650

32½

Կառավարական նպաստներէ

377

28¾

 

 

 

 

 

 

 

Ուղղակի նուէրներէ

59

08¾

650

32½

 

 

 

 

 

 

 

 

650

32 ½

 

 

 

650

32 ½