ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՍ ԵՒ ԻՐ ԴԻՒԱՆԻՆ ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ

Քաղ. ժողովի կողմէ առաջին անգամ Յանձնաժողովիս անդամ նշանակուած էին, Տեարք

Արշակ Շմաւոնեան

Արտաշէս Հիւրմիւզ

Գառնիկ Սարգիսօֆ

Գէորգ Թորգոմեան

Զարեհ Բէքմէզ

Զարմայր Ճշմարտախօսեան

Լեւոն Բանիկեան

Հեթում Սէթեան

Յակոբոս Ճէճիզեան (Բրօֆ. )

Յակոբ Գորեան

Յարութիւն Շահրիկեան

Ներսէս Օհանեան եւ

Վռամշապուհ Մանուկեան։

Սակայն, ատեն մը վերջ, վերոյիշեալներէն ոմանց հրաժարելովը՝ Յանձնաժողովիս առաջարկութեամբ եւ Քաղ. ժողովի վաւերացմամբ նոր անդամներ պաշտօնի հրաւիրուեցան, որոնք էին, Տեարք

Ալիքսան Թօփալեան

Աստուածատուր Հարենց

Գ. Շէրպէթճեան

Դանիէլ Հանէսեան

Կարապետ Իբրանոսեան

Հէրպէրթ Ալէն

Մ. Երազեան

Յովակիմ Աբիկեան եւ

Յովհաննէս Գարտաշեան

որոնցմէ Գարտաշեան էֆէնտիին ատեն մը վերջ՝ իսկ հինգին ալ իսկոյն հրաժարմամբը, յանձնաժողովիս անդամ մնացին, Տեարք

Ալիքսան Թօփալեան

Արշակ Շմաւոնեան

Լեւոն Բանիկեան

Կարապետ Իբրանոսեան

Հեթում Սէթեան

Հերպէրթ Ալէն

Յակոբոս Ճէճիզեան

Յակոբ Գորեան

Յարութիւն Շահրիկեան

Ներսէս Օհանեան եւ

Սարգիս Սուին

որոնց վրայ աւելցան նաեւ վերջերս, Քաղ. Ժողովի վաւերացմամբ, Տեարք

Յակոբ Գավաֆեան եւ

Յովհաննէս Խօրասանճեան։

Յանձնաժողովս իր ընտրութենէն վերջ ձեռնարկեց դիւանի կազմութեան եւ գաղտնի քուէարկութեամբ ընտրուեցան, Տեարք

Արշակ Շմաւոնեան, Ատենապետ

Յակոբ Գորեան, Փոխ-Ատենապետ

Սարգիս Սուին, Ատենադպիր

Ներսէս Օհանեան, Փոխ-Ատենադպիր

Ալիքսան Թօփալեան, Գանձապետ։