ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՐԶՆԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԽՈՒՄԲ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Յիշեալ մասնախումբին առ Յանձնաժողովս ղրկած գումարները

 

 

300

Այս գումարէն 16 որբի մէկ տարուան պաշտպանագինը զեղչ

 

 

80

Մնացորդ պարտք

 

 

220