ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍԻՒՐԵԱՆԻ ԳԱՏԻՄ (Օրթոտոքս) ՈՐԲԵՐ

1. ԱՏԱՆԱ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ Մանչ

60

 

 

Ի հօրէ որբ Աղջիկ

69

129

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Մանչ

10

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Աղջիկ

12

22

151