ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐ

1. ԱՆՏԻՈՔ

Թիւ որբերու

Մանչ

93

 

Աղջիկ

111

204

  

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Այնթապի Ազգ. Որբանոց

50

54

104

Ուրֆայի Գերմ. Որբանոց

1

2

3

Հալէպի Լատին. Որբանոց

2

2

Պէյրութի Գերմ. Որբանոց

13

13

 

51

71

122

2. ԳԸՐԸԳ ԽԱՆ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ մանչ

28

 

 

Ի հօրէ որբ աղջիկ

23

51

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ մանչ

1

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ աղջիկ

5

6

57

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Այնթապ Ազգ. Որբանոց

16

14

30

Այնթապ Բող. Որբանոց

 

1

1

 

16

15

31

3. ՊԷՅԼԱՆ

Թիւ որբերու

Մանչ

21

 

Աղջիկ

31

52

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Այնթապի Ազգ. Որբանոց

7

7

Այնթապի Բող. Որբանոց

1

1

Պէյրութի Գերմ. Որբանոց

2

2

 

8

2

10

4. ԱՅՆԹԱՊ

Թիւ որբերու

Մանչ

12

 

Աղջիկ

8

20

5. ՄԱՐԱՇ

Ի հօրէ որբ մանչ

144

 

 

Ի հօրէ որբ աղջիկ

119

263

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ մանչ

4

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ աղջիկ

5

9

272

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Մարաշի Ազգ. Որբանոց

71

53

124

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

14

12

26

Մարաշի Անգլ. Որբանոց

2

1

3

Մարաշի Ճէնանեան Որբանոց

1

 

1

 

88

66

154

6. ՏԷՕՆԿԷԼԷ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

6

10

 

Ազգ. որբանոց Մարաշի Մանչ 2

  7. ՇԻՎԻԿԼԻ

Թիւ որբերու

Մանչ

5

 

Աղջիկ

4

9

 

Ազգ. Որբանոց Մարաշի Մանչ 1

  8. ՏՐԴԱՏԼԸ

Թիւ որբերու

Մանչ

2

 

Աղջիկ

2

  9. ԱՃԷՄԼԻ

Թիւ որբերու

Մանչ

9

 

Աղջիկ

10

19

 

Ազգ. Որբանոց Մարաշի Աղջիկ —1

  10. ԱՆԱՃԸԳ

Թիւ որբերու

Մանչ

5

 

Աղջիկ

11

16

 

  11. ՏԱՈՒՏԼԸ

Թիւ որբերու

Մանչ

1

 

Աղջիկ

4

5

  12. ԹԱՇ-ՕԼՈՒՔ

Թիւ որբերու

Մանչ

17

 

Աղջիկ

16

33

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Մարաշի Ազգ. Որբանոց

3

1

4

 

3

1

4

  13. ՏԷՅԻՐՄԷՆ-ՏԷՐԷ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

4

8

  14. ԿԷՕԼ-ԲՈՒՆԱՐ

Թիւ որբերու

Մանչ

3

 

Աղջիկ

3

6

  15. ՔԻՐԷՃ-ՔԷՕՅ

Թիւ որբերու

Մանչ

11

 

Աղջիկ

10

21

  16. ԿԱՊԱՆ-ԳԻՒՂ

Թիւ որբերու

Մանչ

25

 

Աղջիկ

20

45

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Մարաշի

2

2

Գերմ. Որբանոց Մարաշի

2

2

 

4

4

17. ՊՈՒՆՏՈՒԳ

Թիւ որբերու

Մանչ

15

 

Աղջիկ

6

33

 

Ազգ. որբանոց Մարաշի Մանչ 2

  18. ՍԱՐԸԼԱՐ

Թիւ որբերու

Մանչ

16

 

Աղջիկ

17

33

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Մարաշի

5

5

10

Գերմ. Որբանոց Մարաշի

1

1

 

5

6

11

  19. ՖԸՆՏԸՃԱԳ

Թիւ որբերու

Մանչ

12

 

Աղջիկ

7

19

  20. ՔԻՇԻՖԼԻ

Թիւ որբերու

Մանչ

5

 

Աղջիկ

7

12

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Մարաշի

1

2

3

Անգլ. Որբանոց Մարաշի

1

1

2

 

2

3

5

  21. ՔԷՕՆԷ

Թիւ որբերու

Ազգ. որբանոց Մարաշի Մանչ 1

  22. ՏԷՐԷ ՔԷՕՅ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

3

7

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Մարաշի

1

2

3

 

1

2

3

  23. ԽԱՐՆ ԳԻՂ

Թիւ որբերու

Ի հօրէ ի մօրէ որբ մանչ 1

Ազգ. որբանոց Մարաշի

24. Իսկէնտէրուն

Թիւ որբերու

Ի հօրէ որբ Մանչ

15

 

 

Ի հօրէ որբ Աղջիկ

12

27

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Մանչ

1

1

28

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգ. Որբանոց Այնթապի

12

10

22

 

12

10

22

25. ՍՈՒԷՏԻԱ

Թիւ որբերու

Մանչ

41

 

Աղջիկ

32

73

 

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԹԻՒ ՀԱԼԷՊ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐՈՒ

Ի հօրէ որբ Մանչ

493

 

 

Ի հօրէ որբ Աղջիկ

464

957

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Մանչ

7

 

 

Ի հօրէ ի մօրէ որբ Աղջիկ

10

17

974

 

Այս որբերէն պատսպարուած են հետեւեալ որբանոցները

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Այնթապի Ազգ. Որբանոց

85

78

163

Մարաշի Ազգ. որբանոց

89

64

153

Այնթապի Բող. որբանոց

1

1

2

Մարաշի Գերմ. որբանոց

16

13

29

Մարաշի Անգլ. որբանոց

3

2

5

Պէյրութ Գերմ. որբանոց

15

15

Ուրֆա Գերմ. որբանոց

1

2

3

Հալէպ Լատին որբանոց

2

2

Մարաշ Ճէնանեան որբանոց

1

1

 

196

177

373

 

Որբանոցներու մէջ

Մանչ

196

 

 

 

Աղջիկ

177

373

 

Մօրերնուն քով

Մանչ

304

 

 

 

Աղջիկ

297

601

974