ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՏԱՆԱ ԵՒ ՀԱԼԷՊ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԳՏՆՈՒՈՂ ՕՍՄ. ԵՒ ՕՏԱՐ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՊԱՏՍՊԱՐՈՒԱԾ ՈՐԲԵՐ

 

Որբ նախ քան աղէտը

Որբ աղէտէն

 

 

Մանչ

Աղջիկ

Մանչ

Աղջիկ

 

Հաճընի Պետ. Որբանոց [1]

41

24

34

16

115

Չ. Մարզուանի Պետ. Որբանոց

67

20

8

6

101

Այնթապի Անգլ. Որբանոց

100

100

Այնթապի Ֆրիրսըն Որբանոց

28

117

145

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

127

85

273

242

727

Մարաշի Անգլ. Որբանոց

77

118

3

2

200

Հաճընի Ամերիկ. Որբանոց

113

172

27

38

350

 

553

536

345

304

1738

 

Նախ քան աղէտը որբեր

Ատանայի նահանգ

Մանչ

221

 

 

Աղջիկ

216

437

Հալէպի Նահանգ

Մանչ

332

 

 

Աղջիկ

320

652

 

 

 

1089

 [1] Այս որբանոցին մէջ կան 5 իսլամ որբեր։