ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՈՐԲԱՊԱՇՏՊԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ [1]

1. Գահիրէ

Հայկ. Բարեգործ . Ընդհ. Միութիւն. 60 որբ

Վսեմ. Պօղոս Փաշա Նուպար (Ատենապետ) Վ. Մալէզեան (Ատենադպիր)։

2. Զմիւռնիա

Հայ Տիկնանց Որբախնամ Միութիւն. 50 որբ

Տիկնայք Ա. Մարկոսեան (Ատենապետ) Լ. Գասպար (Ատենադպիր)

3. Ֆրէզնօ (Ամերիկա)

Հայուհեաց Որբախնամ Ընկ. 20 որբ

Տիկին Սէլվի Մանուսաճեան (Ատենապետ) Օր. Հերմոն Նշկեան (Ատենադպիր)

4. Պրուսա

Որբախնամ Տիկնանց Ընկ. —10 որբ
5. Մանչեսթր

Հայ Տիկնանց Միութիւն. 10 որբ

Տիկնայք Ո. Ս. Չաքրեան (Ատենապետ) եւ Ա. Գ. Ֆնտգլեան (Ատենադպիր)։

6. Սաութբորթ Եւ Մանչեսթր

Տիկնանց Որբախնամ Ընկ. 4 որբ

Տիկին Ս. Գույումճեան (Վարիչ)։

7. Պէօյիւքտէրէ

Հայ Բարեգործ. Ընկ. եւ Թաղ. Խորհուրդ 5 որբ

Տեարք Ռափայէլ Մարտիկեան (Ատենապետ) Գրիգոր Ս. Խանճեան (Ատենադպիր)

8. Կ. Պոլիս

Վեր. Հնչակեան Կուսակցութիւն. 5 որբ

9. Իւսկիւտար

Տիկնանց Ընկերակցութիւն. —3 որբ

10. Պօյաճըգիւղ

Թաղ. Խորհուրդ (յանուն ազգայնոց). 2 որբ

11. Ֆաուլըր, Սէլմա եւ Լօնսթար (Ամերիկա)

Հայուհեաց Որբախնամ ընկ. —4 որբ

Տիկնայք Մարիամ Թիգիճեան (Ատենապետ), Աննա Գ. Մ. Մանուկեան (Ատենադպիր)։

12. Լովէլ (Ամերիկա)

Կանանց Որբախնամ ընկերութիւն. —3 որբ

Տիկնայք Լ. Կարապետեան (Ատենապետ) եւ Եսթեր Խարբութլեան (Ատենադպիր)։

13. Լօս-Անճէլօս (Ամերիկա)

Հայ Գրադարանի Վարչութիւն —7 որբ։

Տեարք Մ. Գ. Ֆէրահեան (Ատենապետ) եւ Կ. Գ. Կիւլեան (Ատենադպիր)։
14. Վոնսագէտ (Ամերիկա)

Տիկնանց Որբախնամ ընկերութիւն 2 որբ։

Տիկնայք Սրբանոյշ Զաքարեան (Ատենապետ) եւ Փարիզ Կէմէրէկեան (Ատենադպիր)։

15. Ֆիլատէլֆիա (Ամերիկա)

Հայ Տիկնանց բարեգործ. ընկերութիւն 3 որբ։

Տիկնայք Ծ. Գ. Նուսխէճեան (Ատենապետ) եւ Թէրվիզ Յ. Արամեան (Ատենադպիր)։

16. Նիւպրիյթըն (Ամերիկա)

Տիկնանց Որբախնամ ընկերութիւն 2 որբ։

Տիկնայք Տիրուհի Եսայեան (Ատենապետ), Եթերեան (Ատենադպիր)։

17. Մարզուան

Հ. Յ. Դ. Կանանց Կարմիր Խաչի Միութիւն 2 որբ։

Տիկնայք Մ. Գոնչէկիւլեան (Ատենապետ) եւ Մ. Խաչերեսեան (Ատենադպիր)։

18. Գարաման

Թաղ. Խորհուրդ 2 որբ։

19. Սբրինկֆիլտ (Ամերիկա)

Հայ Տիկնանց Որբախնամ Ընկ. 2 որբ։

Տիկնայք Սաթենիկ Պօյաճեան (Ատենապետ) եւ Մէնդուհի Ասլանեան (Ատենադպիր)։

20. Նիւպրիբորթ (Ամերիկա)

Տիկնանց Որբախնամ Ընկ —2 որբ։

Տիկին Հայկանոյշ Կիւլեան (Ատենապետ), Օր. Աղաւնի Մաղաքեան (Ատենադպիր)։

21. Քինկսպէրկ (Ամերիկա)

Տիկնանց Որբախնամ Ընկ . —2 որբ։

Տիկին Շահզատէ Թ. Այվազեան (Վարիչ)։

22. Նիւհէյվըն (Ամերիկա)

Հայ Տիկնանց Որբախնամ Ընկ . —1որբ։

Տիկին Ն. Մազաքեան (Ատենապետ), Օր. Ն. Թիւֆէնկճեան (Ատենադպիր)։

23. Նիւեօրք (Ամերիկա)

«Կոչնակ»ի խմբագրութեան ձեռամբ —10 որբ։

24. Նիւարք (Ամերիկա)

Հայ Տիկնանց Որբ. ընկերութիւն 1 որբ։

Տիկնայք Եսթեր Պարտիզպանեան (Ատենապետ), Լուսիա Ադամեան (Ատենադպիր)։

25. Չարլսթաուն (Ամերիկա)

Տիկնանց Որբ. ընկերութիւն —1 որբ։

Տիկնայք Թագուհի Մինասեան (Ատենապետ), Էլմաս Պաղտիկեան (Ատենադպիր)։

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ ԱՖԻՕՆ ԳԱՐԱՀԻՍԱՐԻ

Տեարք Կարապետ Քեաթիպեան (Ատենապետ) եւ Ղ. Յ. Ըշըլեան (Ատենադպիր)։[1]            Որբապաշտպան անհատները տեսնել հաշուական բաժնին մէջ։